Hiện bị từ chối cuộc họp trên lịch của tôi

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu yêu cầu họp từ chối, cuộc họp sẽ không được lưu vào lịch của bạn và cuộc họp thư yêu cầu sẽ được chuyển vào thư mục Khoản mục đã xóa .

Sau đó xem cuộc họp trên lịch của bạn, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Mở yêu cầu cuộc họp từ thư mục Khoản mục đã xóa , sau đó bấm chấp nhận hoặc dự định. Nếu đã được làm trống thư mục Khoản mục đã xóa , tùy chọn này sẽ không sẵn dùng.

Lưu ý: Với một số tài khoản Microsoft Exchange Server, bạn có thể khôi phục các mục sau khi thư mục Khoản mục đã xóa rỗng. Để biết thêm thông tin, hãy xem khôi phục các mục đã xóa.

  • Yêu cầu rằng tổ chức cuộc họp gửi bạn yêu cầu họp mới. Khi bạn nhận được yêu cầu họp mới, bấm chấp nhận hoặc từ chối.

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×