Hiểu về quy tắc truy vấn

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Không cần bất kỳ mã tùy chỉnh nào bạn vẫn có thể hỗ trợ kết quả tìm kiếm phản hồi ý định của người dùng bằng cách tạo quy tắc truy vấn. Trong quy tắc truy vấn, bạn xác định các điều kiện và hành động tương quan. Khi truy vấn thỏa mãn điều kiện, hệ thống tìm kiếm thực hiện các hành động đó để cải thiện sự phù hợp của kết quả kìm kiếm.

Ví dụ: bạn có thể xác định điều kiện để kiểm tra xem truy vấn có khớp với thuật ngữ trong bộ thuật ngữ SharePoint hay không, hoặc một điều kiện khác để kiểm tra xem truy vấn có được thực hiện thường xuyên đối với một tìm kiếm cụ thể theo chiều dọc trong hệ thống tìm kiếm của bạn, chẳng hạn như Video hay không.

Quy tắc truy vấn có thể xác định ba kiểu hành động sau đây:

  • Thêm Kết quả được Tăng cấp (trước đây được gọi là Dự đoán Tốt nhất) xuất hiện trên các kết quả được xếp hạng. Ví dụ: đối với truy vấn "nghỉ bệnh", quy tắc truy vấn có thể xác định Kết quả được Tăng cấp cụ thể, chẳng hạn như nối kết tới trang có tuyên bố về chính sách của công ty liên quan đến thời gian nghỉ làm.

  • Thêm một hoặc nhiều nhóm kết quả, được gọi là khối kết quả. Khối kết quả chứa một tập con kết quả có liên quan đến truy vấn theo cách đặc biệt. Giống như các kết quả riêng lẻ, bạn có thể tăng cấp khối kết quả hoặc xếp hạng nó với các kết quả tìm kiếm khác. Ví dụ: đối với truy vấn chứa “báo cáo doanh số của Fabrikam”, quy tắc truy vấn có thể dùng từ điển nguyên tắc phân loại để nhận ra “Fabrikam” là khách hàng rồi sau đó hiển thị khối kết quả với các kết quả liên quan về Fabrikam từ hệ thống quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM) của bạn.

  • Thay đổi thứ hạng kết quả. Ví dụ: đối với truy vấn chứa “tải xuống hộp công cụ”, quy tắc truy vấn có thể nhận ra từ “tải xuống” là thuật ngữ hành động và đưa ra các kết quả tìm kiếm hướng tới trang tải xuống cụ thể trên mạng nội bộ của bạn.

Để biết thêm thông tin, xem mục:

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×