Hiểu về quy tắc truy vấn

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Không cần bất kỳ mã tùy chỉnh nào bạn vẫn có thể hỗ trợ kết quả tìm kiếm phản hồi ý định của người dùng bằng cách tạo quy tắc truy vấn. Trong quy tắc truy vấn, bạn xác định các điều kiện và hành động tương quan. Khi truy vấn thỏa mãn điều kiện, hệ thống tìm kiếm thực hiện các hành động đó để cải thiện sự phù hợp của kết quả kìm kiếm.

Ví dụ: bạn có thể xác định điều kiện để kiểm tra xem truy vấn có khớp với thuật ngữ trong bộ thuật ngữ SharePoint hay không, hoặc một điều kiện khác để kiểm tra xem truy vấn có được thực hiện thường xuyên đối với một tìm kiếm cụ thể theo chiều dọc trong hệ thống tìm kiếm của bạn, chẳng hạn như Video hay không.

Quy tắc truy vấn có thể xác định ba kiểu hành động sau đây:

  • Thêm tăng cấp kết quả (trước đây gọi là lựa chọn tốt nhất) xuất hiện ở trên kết quả được xếp hạng. Ví dụ, cho truy vấn "ốm", quy tắc truy vấn có thể xác định một tăng cấp kết quả cụ thể, chẳng hạn như một nối kết đến một trang có một câu lệnh của công ty chính sách về thời gian nghỉ làm việc.

  • Thêm một hoặc nhiều nhóm kết quả, được gọi là khối kết quả. Khối kết quả chứa một tập con nhỏ của kết quả liên quan đến một truy vấn trong một cách cụ thể. Như kết quả riêng lẻ, bạn có thể tăng cấp một khối kết quả hoặc xếp hạng nó với các kết quả tìm kiếm. Ví dụ, cho một truy vấn có chứa "Fabrikam báo cáo doanh số", quy tắc truy vấn có thể dùng từ điển nguyên tắc phân loại nhận dạng "Fabrikam" là một khách hàng, và sau đó hiển thị khối kết quả với thông kết quả về Fabrikam từ của bạn quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM ) hệ thống.

  • Thay đổi thứ hạng kết quả. Ví dụ: đối với truy vấn chứa “tải xuống hộp công cụ”, quy tắc truy vấn có thể nhận ra từ “tải xuống” là thuật ngữ hành động và đưa ra các kết quả tìm kiếm hướng tới trang tải xuống cụ thể trên mạng nội bộ của bạn.

Để biết thêm thông tin, hãy xem:

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×