Hiểu và sử dụng tham chiếu ô

Tham chiếu ô

Một trong những điểm then chốt mà bạn sẽ tính trong Excel là các giá trị trong ô, hộp mà bạn thấy trong lưới của một trang tính Excel. Mỗi ô được nhận dạng bởi tham chiếu của nó—cột chữ và hàng số giao nhau tại vị trí của ô. Ví dụ, ô trong cột D và hàng 5 là ô D5. Khi bạn dùng tham chiếu ô trong một công thức, Excel dùng các số trong ô tham chiếu để tự tính đáp án.

Tham chiếu ô

Xem video này để tìm hiểu những điều cơ bản. Khi bạn sử dụng tham chiếu ô trong một công thức, Excel sẽ sử dụng các số trong ô được tham chiếu để tính đáp án. Khi bạn thay đổi giá trị trong một ô, công thức sẽ tự động tính kết quả mới. (1:44)

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Sao chép công thức

Chúng ta vừa thấy cách tạo công thức để cộng hai ô. Bây giờ, chúng ta sẽ sao chép công thức đó xuống dọc theo cột để cộng các cặp ô còn lại. (3:13)

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Lời nhắc ngắn gọn về các điểm chính trong bản tóm tắt khóa học này.

Các khóa học khác có trên Microsoft Office Training.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×