Hiển thị Trí tuệ Thời gian trong Power Pivot trong Excel

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Biểu thức phân tích dữ liệu (DAX) có các hàm 35 cụ thể để tổng hợp và so sánh dữ liệu theo thời gian. Không giống như DAX của hàm ngày tháng và thời gian, thời gian thông minh hàm thực sự không có bất kỳ điều gì tương tự trong Excel. Đây là vì thời gian thông minh làm việc với dữ liệu thay đổi liên tục, tùy theo ngữ cảnh mà bạn chọn trong trực quan hóa Power View và Pivottable.

Để làm việc với thời gian thông minh, bạn cần phải có một bảng ngày tháng được bao gồm trong mô hình dữ liệu của bạn. Bảng ngày tháng phải bao gồm cột có một hàng cho hàng ngày của mỗi năm bao gồm trong dữ liệu của bạn. Cột này được coi là cột Date (mặc dù có tên là những gì bạn thích). Nhiều thời gian thông minh hàm yêu cầu cột ngày tháng để tính toán theo ngày tháng mà bạn chọn làm trường trong báo cáo. Ví dụ, nếu bạn có một số đo tính toán một số dư đóng quý-kết thúc bằng cách dùng hàm CLOSINGBALANCEQTR, theo thứ tự cho Power Pivot để biết khi kết thúc của quý thực sự là, nó phải tham chiếu cột date trong bảng ngày tháng biết khi quý bắt đầu và kết thúc. Để tìm hiểu thêm về bảng ngày tháng, hãy xem hiểu và tạo bảng ngày tháng trong Power Pivot trong Excel.

Hàm

Các hàm trả về một ngày tháng

Hàm này trong thể loại này trả về một ngày tháng. Kết quả đó có thể được dùng làm đối số cho hàm khác.

Trước tiên hai hàm trong thể loại này trả về ngày đầu tiên hoặc cuối cùng trong Date_Column trong ngữ cảnh hiện tại. Điều này có thể hữu ích khi bạn muốn thấy ngày đầu tiên hoặc cuối cùng mà bạn đã có một giao dịch của một loại cụ thể. Các hàm này thực hiện chỉ có một đối số, tên của cột ngày tháng trong bảng ngày tháng của bạn.

Tiếp theo hai hàm trong thể loại này tìm ngày đầu tiên hoặc cuối cùng (hoặc bất kỳ cột giá trị khác cũng) mà biểu thức có một giá trị không trống. Điều này thường xuyên nhất được dùng trong các tình huống chẳng hạn như hàng tồn kho, nơi bạn muốn lấy giá trị hàng tồn kho cuối cùng, và bạn không biết khi hàng tồn kho cuối cùng đã được thực hiện.

Sáu các hàm khác trả về một ngày tháng là hàm trả về ngày đầu tiên hoặc cuối cùng của tháng, quý, hoặc năm trong ngữ cảnh hiện tại của phép tính.

Các hàm trả về một bảng ngày tháng

Không có các hàm thời gian thông minh 16 trả về một bảng ngày tháng. Mức độ thường xuyên nhất, các hàm này sẽ được dùng như đối số SetFilter đến hàm CALCULATE . Giống như tất cả các chức năng thời gian thông minh trong DAX, từng hàm đưa một cột ngày tháng dưới dạng một trong các đối số.

Trước tiên tám hàm trong thể loại này bắt đầu với một cột ngày tháng trong ngữ cảnh hiện tại. Ví dụ, nếu sử dụng một số đo trong một PivotTable, có thể có một tháng hoặc năm trên nhãn cột hoặc hàng nhãn. Hiệu ứng ròng là cột ngày tháng được lọc để bao gồm ngày tháng cho ngữ cảnh hiện tại. Bắt đầu từ đó ngữ cảnh hiện tại, các hàm tám sau đó tính toán trước đó (hoặc tiếp theo) ngày, tháng, quý, hoặc năm và trả về những ngày ở dạng một bảng có cột đơn lẻ. Các hàm "trước" làm việc lùi lại từ ngày đầu tiên trong ngữ cảnh hiện tại và các hàm "tiếp" di chuyển tiếp từ ngày cuối cùng trong ngữ cảnh hiện tại.

Các hàm tiếp bốn trong thể loại này tương tự, nhưng thay vì tính toán một khoảng thời gian trước đó (hoặc tiếp theo), họ tính tập hợp ngày tháng trong khoảng thời gian "tháng đến nay" (hoặc quý đến nay, hoặc năm đến nay, hoặc trong cùng kỳ năm trước đó). Tất cả các hàm thực hiện phép tính của họ bằng cách dùng vào ngày cuối cùng trong ngữ cảnh hiện tại. Lưu ý rằng SAMEPERIODLASTYEAR yêu cầu ngữ cảnh hiện tại chứa một tập hợp nhiều ngày tháng. Nếu ngữ cảnh hiện tại không phải là một tập hợp nhiều ngày tháng, rồi SAMEPERIODLASTYEAR sẽ trả về lỗi.

Các hàm cuối bốn trong thể loại này là phức tạp hơn một chút, và cũng mạnh mẽ hơn một chút. Các hàm được dùng để thay đổi từ tập hợp ngày tháng trong ngữ cảnh hiện tại vào một tập hợp ngày tháng mới.

 • DATEADD (Date_Column, số chu kỳ, khoảng thời gian)

 • DATESBETWEEN (Date_Column, Start_Date, End_Date)

 • DATESINPERIOD (Date_Column, Start_Date, số chu kỳ, khoảng thời gian)

DATESBETWEEN tính tập hợp các ngày nằm giữa ngày đã xác định bắt đầu và ngày kết thúc. Các hàm ba còn lại thay đổi số khoảng thời gian từ ngữ cảnh hiện tại. Khoảng thời gian có thể là ngày, tháng, quý hoặc năm. Các hàm này giúp dễ dàng thay đổi khoảng thời gian cho một phép tính bằng bất kỳ thao tác sau:

 • Lùi lại hai năm

 • Quay lại một tháng

 • Tới trước ba quý

 • Lùi lại 14 ngày

 • Tới trước 28 ngày

Trong mỗi trường hợp, bạn chỉ cần xác định khoảng thời gian nào, và số lượng của các khoảng thời gian để thay đổi. Một khoảng thời gian Dương sẽ di chuyển tiếp trong thời gian, trong khi một khoảng thời gian âm sẽ di chuyển trở lại trong thời gian. Khoảng thời gian đó được xác định bởi một từ khóa của ngày, tháng, quý, hoặc năm. Các từ khóa sẽ không dây, để họ không phải ở trong dấu ngoặc kép.

Các hàm biểu thức đánh giá qua một khoảng thời gian

Này thể loại hàm đánh giá biểu thức qua một khoảng thời gian đã xác định. Bạn có thể thực hiện tương tự bằng cách dùng tính toán và các hàm thời gian thông minh khác. Ví dụ:

= TOTALMTD (biểu thức, Date_Column [, SetFilter])

là chính xác giống như:

= Tính toán (biểu thức, DATESMTD (Date_Column) [, SetFilter])

Tuy nhiên, sẽ dễ dàng hơn để sử dụng các hàm thời gian thông minh khi chúng phù hợp cho vấn đề cần được giải quyết:

 • TOTALMTD (Biểu thức, Date_Column [, SetFilter])

 • TOTALQTD (Biểu thức, Date_Column [, SetFilter])

 • TOTALYTD (Biểu thức, Date_Column [, SetFilter] [, YE_Date]) *

Cũng trong thể loại này là một nhóm các hàm tính mở và đóng số dư. Không có một số khái niệm bạn nên hiểu rõ với các hàm cụ thể. Đầu tiên, như bạn có thể nghĩ rõ ràng, số dư mở bất kỳ là giống như số dư đóng trong thời gian trước đó. Số dư đóng bao gồm tất cả dữ liệu đến cuối chu kỳ, trong khi số dư mở không bao gồm bất kỳ dữ liệu từ bên trong khoảng thời gian hiện tại.

Các hàm này luôn trả về giá trị của biểu thức được đánh giá cho một điểm cụ thể trong thời gian. Điểm trong thời gian chúng tôi quan tâm luôn là giá trị có thể xảy ra ngày cuối cùng trong một kỳ hạn lịch. Số dư mở dựa trên ngày cuối cùng của giai đoạn trước đó, trong khi số dư đóng dựa trên ngày tháng cuối cùng trong khoảng thời gian hiện tại. Khoảng thời gian hiện tại luôn được xác định bởi ngày cuối cùng trong ngữ cảnh ngày hiện tại.

Các tài nguyên khác

Bài viết này: hiểu và tạo bảng ngày tháng trong Power Pivot trong Excel

Tham khảo: tham chiếu hàm DAXtrên Office.com

Mẫu: phân tích với Microsoft PowerPivot trong Excel và lập mô hình dữ liệu lợi nhuận và tổn thất

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×