Hiển thị tất cả thư mục

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ngăn thư mục Hiển thị tất cả thư mục trong Outlook. Nếu ngăn thư mục được thu nhỏ, bạn sẽ không thể xem các thư mục của bạn. Đây là cách để xem tất cả các thư mục của bạn trong Outlook.

 1. Bung rộng ngăn thư mục để xem tất cả các thư mục của bạn bằng cách thiết đặt dạng xem ngăn thư mục, rồi bấm dạng xem > Ngăn thư mục.

 2. Bấm thông thường.

  Trên menu Ngăn Thư mục, Bình thường đã được chọn.

  Mẹo: Bấm Minimized để thu nhỏ ngăn thư mục hoặc tắt để loại bỏ nó khỏi màn hình.

  Lưu ý: Bạn có thể thay đổi cách Outlook sắp xếp thư mục bằng cách bấm vào Ngăn thư mục > tùy chọn.

Phương pháp thay thế

Đôi khi ngăn thư mục bị vô tình được thu nhỏ. Hoặc, đôi khi bạn có thể muốn xem thêm hộp thư đến của bạn và tạm thời ẩn ngăn thư mục. Nếu ngăn thư mục của bạn được thu nhỏ, đây là một cách khác để xem nó.

 1. Bấm vào mũi tên ở phía trên cùng của ngăn thư mục của bạn để hiển thị tất cả thư mục.

  Mũi tên bung rộng Ngăn Thư mục.
 2. Để duy trì ngăn thư mục mở và có Outlook Hiển thị thư mục lần sau khi bạn mở nó, hãy bấm biểu tượng ghim Biểu tượng ghim ấn . Điều này có kết quả giống như thủ tục trên.

Mẹo: Thư mục chứa thư mục con cũng có một biểu tượng bên cạnh chúng. Điều này sẽ mở rộng và giảm thiểu dạng xem thư mục con. Bấm vào biểu tượng để hiển thị bất kỳ thư mục con cho thư mục đó.

Bấm vào mũi tên để hiển thị mọi thư mục con.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×