Hiển thị số trang chiếu và tổng số trang chiếu trên mỗi trang chiếu

PowerPoint có thể tự động đánh số trang chiếu cho bạn nhưng không thể tự động hiển thị số lượng (như "trang chiếu 2 trên 12)" cho bạn. Bạn phải thực hiện các loại số lượng theo cách thủ công. Bài viết này mô tả cách thức.

 1. Trên tab Xem, trong nhóm Dạng xem Bản cái, bấm vào Trang chiếu cái, rồi bấm vào hình thu nhỏ trang chiếu cái.

  Trang chiếu cái và bố trí

  Khung chú thích 1 1. Hình thu nhỏ của trang chiếu cái

  Khung chú thích 2 Bố trí trang chiếu được liên kết với trang chiếu cái bên trên

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, bấm vào Hộp văn bản, rồi kéo để vẽ hộp văn bản mà bạn muốn số trang chiếu xuất hiện trên trang chiếu.

 3. Với con trỏ vẫn trong hộp văn bản, trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, bấm vào Số trang chiếu.

 4. Trong hộp văn bản, đặt con trỏ của bạn trước <#>, rồi nhập Trang chiếu.

 5. Nếu bạn không biết tổng số trang chiếu trong bản trình bày của mình, đồng thời, muốn tìm hiểu một cách dễ dàng, hãy thao tác như sau:

  1. Trên tab Xem, trong nhóm Dạng xem Bản trình bày, bấm vào Thông thường.

  2. Trong ngăn bên trái chứa tab Viền ngoài và trang chiếu, bấm vào tab Trang chiếu.
   Ngăn chứa tab Đại cương và tab Trang chiếu

  3. Nhìn (hoặc cuộn xuống, nếu bạn có một bản trình bày dài hơn) hình ảnh thu nhỏ trang chiếu cuối cùng trên tab Trang chiếu. Hình ảnh thu nhỏ được đánh số (ngay bên ngoài góc trên bên trái của từng hình ảnh), vì vậy, số hình thu nhỏ trang chiếu cuối cùng tương tự với tổng số trang chiếu trong bản trình bày của bạn.

 6. Đặt con trỏ của bạn sau <#>, rồi nhập trên x , trong đó x bằng tổng số trang chiếu trong bản trình bày của bạn (ví dụ: <#>trên 10nếu bạn có tổng 10 trang chiếu trong bản trình bày). Việc đánh số trang chiếu theo cách này không tự động tính toán tổng số trang chiếu trong bản trình bày, do đó, bạn sẽ cần nhập tổng số theo cách thủ công, tại vị trí x. Nếu sau này bạn thêm trang chiếu, bạn cũng sẽ cần cập nhật tổng theo cách thủ công.
  Số trang chiếu

 7. Nếu bạn muốn xem giao diện đánh số trên trang chiếu, hãy xem bản trình bày ở dạng xem Thông thường. Trên tab Xem, trong nhóm Dạng xem Bản trình bày, bấm vào Thông thường.

  Lưu ý: Vì quy trình này sẽ thêm số trang chiếu vào bản cái trang chiếu nên không thể xóa hay chỉnh sửa số trang chiếu trong các trang chiếu riêng, đồng thời, chúng cũng không xuất hiện trong hộp thoại Đầu trang và chân trang.

 1. Trên tab Xem, trong nhóm Dạng xem Bản trình bày, bấm vào Trang chiếu cái, rồi bấm vào hình thu nhỏ trang chiếu cái.

  Hình thu nhỏ của Trang chiếu cái

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, bấm vào Hộp văn bản, rồi kéo để vẽ hộp văn bản mà bạn muốn số trang chiếu xuất hiện trên trang chiếu.

 3. Với con trỏ vẫn trong hộp văn bản, trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, bấm vào Số trang chiếu.

 4. Trong hộp văn bản, đặt con trỏ của bạn trước <#>, rồi nhập Trang chiếu.

 5. Đặt con trỏ của bạn sau <#>, rồi nhập trên x , trong đó x bằng tổng số trang chiếu trong bản trình bày của bạn.

  Số trang chiếu

Lưu ý: Vì quy trình này sẽ thêm số trang chiếu vào bản cái trang chiếu nên không thể xóa hay chỉnh sửa số trang chiếu trong các trang chiếu riêng, đồng thời, chúng cũng không xuất hiện trong hộp thoại Đầu trang và chân trang.

Bình chọn để tự động hóa tính năng này

Nếu bạn muốn PowerPoint chứa tổng số trang chiếu, hãy đi tới mục Hộp đề xuất PowerPoint để bình chọn cho ý tưởng này.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×