Hiển thị kết quả tìm kiếm phù hợp

Không phải lúc nào toàn bộ kết quả tìm kiếm cũng phù hợp với tất cả mọi người. Tìm hiểu cách bạn có thể giúp người dùng tìm chính xác kết quả mà họ mong đợi trong SharePoint Online.

Quản lý lược đồ tìm kiếm

Lược đồ tìm kiếm kiểm soát nội dung bạn có thể tìm kiếm, cách thức bạn tìm kiếm và cách hiển thị kết quả trên các website tìm kiếm của bạn. Trong lược đồ tìm kiếm, bạn có thể xem, tạo hoặc thay đổi các thuộc tính được quản lý và ánh xạ các thuộc tính được tìm kéo với thuộc tính được quản lý. Tìm hiểu thêm.

Quản lý quy tắc truy vấn

Quy tắc truy vấn bao gồm các điều kiện và hành động liên quan. Khi một truy vấn đáp ứng các điều kiện trong quy tắc truy vấn, hệ thống tìm kiếm sẽ thực hiện các hành động được nêu trong quy tắc. Tìm hiểu thêm.

Quản lý đề xuất truy vấn

Các đề xuất chính tả truy vấn là những từ xuất hiện bên dưới hộp tìm kiếm dưới dạng người dùng nhập truy vấn. SharePoint tự động tạo đề xuất truy vấn khi bạn bấm ít nhất sáu lần vào một kết quả tìm kiếm truy vấn. Bạn cũng có thể nhập danh sách đề xuất truy vấn riêng của mình vào SharePoint. Tìm hiểu thêm.

Sử dụng biến đổi truy vấn

Bạn có thể đặt cấu hình biến đổi truy vấn để thay thế các thuộc tính của truy vấn, như nguồn kết quả mà truy vấn sẽ sử dụng để tải kết quả tìm kiếm hoặc thứ tự sắp xếp truy vấn sẽ sử dụng khi hiển thị kết quả tìm kiếm. Tìm hiểu thêm.

Quản lý nguồn kết quả

Nguồn kết quả giới hạn tìm kiếm trong một số nội dung nhất định hoặc trong tập hợp con kết quả tìm kiếm. Bạn cũng có thể dùng nguồn kết quả để gửi truy vấn tới nhà cung cấp bên ngoài, như Bing. Tìm hiểu thêm.

Quản lý các loại kết quả

Loại kết quả sẽ xác định một hoặc nhiều điều kiện dùng để so sánh kết quả tìm kiếm cũng như hành động cần thực hiện nếu kết quả tìm kiếm đáp ứng được những điều kiện đó. Hành động xác định mẫu hiển thị để sử dụng cho kết quả tìm kiếm. Tìm hiểu thêm.

Quản lý từ điển tìm kiếm

Bạn có thể sử dụng từ điển tìm kiếm để bao gồm hoặc loại trừ các từ khi chỉnh sửa chính tả cho truy vấn, ngoài ra, bạn cũng có thể bao gồm hoặc loại trừ các tên công ty sẽ được trích xuất từ nội dung của tài liệu được lập chỉ mục. Tìm hiểu thêm.

Quản lý các trang có thẩm quyền

Bạn có thể tạo ảnh hưởng đến các trang hoặc tài liệu hiển thị ở đầu danh sách kết quả tìm kiếm của mình bằng cách xác định các trang có thẩm quyền - các trang chất lượng cao liên kết với thông tin liên quan nhất. Tìm hiểu thêm.

Tạo kiểu xếp hạng tùy chỉnh

Quan trọng:  Tạo kiểu xếp hạng tùy chỉnh là một quy trình phức tạp. Chỉ người dùng có chuyên môn mới nên tạo kiểu xếp hạng tùy chỉnh.

Trong hầu hết trường hợp, các kiểu xếp hạng ở SharePoint Online đều mang đến cách xếp hạng kết quả tìm kiếm tốt và bạn còn có thể tạo ảnh hưởng đến cách xếp hạng kết quả tìm kiếm bằng quy tắc truy vấn. Nếu bạn có nhu cầu liên quan mà kiểu xếp hạng tiêu chuẩn không thể đáp ứng được, bạn có thể tạo kiểu xếp hạng tùy chỉnh. Tìm hiểu thêm.

Xuất và nhập cài đặt tìm kiếm

Bạn có thể xuất và nhập các cài đặt cấu hình tìm kiếm tùy chỉnh giữa các đối tượng thuê, tuyển tập site và site. Các cài đặt sẽ chứa mọi quy tắc truy vấn tùy chỉnh, nguồn kết quả, loại kết quả, kiểu xếp hạng và cài đặt tìm kiếm site. Tìm hiểu thêm.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×