Hiển thị hoặc ẩn Mẹo Màn hình

Mẹo Màn hình là một cửa sổ nhỏ hiển thị văn bản mô tả khi bạn đặt con trỏ lên một lệnh hoặc điều khiển.

ScreenTip

Mẹo màn hình Nâng cao là các cửa sổ lớn hơn, hiển thị nhiều văn bản mô tả hơn một Mẹo Màn hình và có nối kết đến bài viết Trợ giúp.

Mẹo nước Nâng cao

Bạn muốn làm gì?

Hiển thị hoặc ẩn Mẹo Màn hình

Xem video để hiểu thêm về Mẹo màn hình

Hiển thị hoặc ẩn Mẹo Màn hình

  1. Bấm vào tab Tệp.

  2. Bấm Tùy chọn.

  3. Bấm Chung.

  4. Dưới mục Tùy chọn giao diện người dùng, trong danh sách Kiểu Mẹo Màn hình, bấm vào tùy chọn mà bạn muốn:

    • Hiện mô tả của tính năng trong Mách nước     Tùy chọn này bật các Mẹo Màn hình và các Mẹo Màn hình Nâng cao để bạn xem thêm thông tin về một lệnh, bao gồm tên lệnh, các lối tắt bàn phím, hình mẫu và nối kết đến các bài viết Trợ giúp.  Đó là thiết đặt mặc định.

    • Không hiện mô tả của tính năng trong Mách nước      Tùy chọn này tắt Mẹo Màn hình Nâng cao để bạn chỉ nhìn thấy tên lệnh và có thể là lối tắt bàn phím.

    • Không hiện Mách nước      Tùy chọn này tắt Mẹo Màn hình và các Mẹo Màn hình Nâng cao để bạn chỉ thấy tên lệnh.

Đầu Trang

Xem video để hiểu thêm về Mẹo màn hình

Lưu ý:  Video hiển thị giao diện người dùng (UI) Office 2010, nhưng vẫn cho bạn khái niệm rõ ràng về cách tính năng này vẫn hoạt động trong Office 2013 như thế nào.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×