Hiển thị hoặc ẩn các vòng tròn xung quanh dữ liệu không hợp lệ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Kiểm soát dữ liệu được thiết kế để hiển thị thông báo và ngăn không cho mục nhập không hợp lệ chỉ khi người dùng nhập dữ liệu trực tiếp trong một ô. Thông báo kiểm soát sẽ không xuất hiện và không hợp lệ dữ liệu có thể nhập khi người dùng nhập dữ liệu trong một ô bằng cách sao chép hoặc điền, công thức trong ô tính toán một kết quả không hợp lệ hoặc một macro nhập không hợp lệ dữ liệu vào ô.

Vòng tròn màu đỏ xung quanh dữ liệu không hợp lệ Bạn có thể muốn kiểm tra trang tính của bạn để tìm kiếm không chính xác dữ liệu có thể gây ra các phép tính không chính xác hoặc kết quả. Bạn có thể xác định ô với kiểm soát dữ liệu có chứa dữ liệu không hợp lệ bằng cách hiển thị một vòng tròn màu đỏ xung quanh chúng sao cho bạn có thể dễ dàng tìm và sửa bất kỳ sự cố.

Bạn muốn làm gì?

Vòng tròn không hợp lệ ô

Ẩn xác thực vòng tròn

Vòng tròn không hợp lệ ô

  1. Trên tab dữ liệu , trong nhóm Công cụ dữ liệu , bấm vào mũi tên kế bên Kiểm soát dữ liệu, sau đó bấm Vòng tròn không hợp lệ dữ liệu.

    Ảnh Ribbon Excel

Microsoft Office Excel sẽ hiển thị một vòng tròn màu đỏ xung quanh bất kỳ ô nào có chứa dữ liệu không hợp lệ.

Tất cả các ô không đáp ứng tiêu chí xác thực dữ liệu của họ được khoanh, bao gồm giá trị được nhập, sao chép, hoặc điền vào các ô, được tính toán theo công thức hoặc do macro nhập.

Đầu trang

Ẩn xác thực vòng tròn

Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để loại bỏ hình tròn từ một ô đơn, hãy nhập hợp lệ dữ liệu trong ô.

  • Trên tab dữ liệu , trong nhóm Công cụ dữ liệu , hãy bấm vào mũi tên kế bên Kiểm soát dữ liệu, sau đó bấm Xóa xác thực vòng tròn.

    Ảnh Ribbon Excel

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×