Hiển thị hoặc ẩn điều khiển điền

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Theo mặc định, núm điều khiển điền và kéo và thả sửa được bật trong Excel để bạn có thể kéo chuột để di chuyển và sao chép các ô bằng cách thực hiện các thao tác sau:

  • Di chuyển một ô hoặc phạm vi ô bằng định vị con trỏ chuột trên một ô hoặc phạm vi viền ô sao cho nó thay đổi thành một di chuyển con trỏ Con trỏ Di chuyển Excel , rồi kéo ô tới vị trí khác.

  • Sao chép một ô hoặc phạm vi ô bằng cách nhấn giữ phím CTRL trong khi bạn đặt con trỏ trên một ô hoặc phạm vi viền ô sao cho nó thay đổi thành một bản sao con trỏ Con trỏ sao chép , rồi kéo vào ô hoặc phạm vi ô đến vị trí khác.

  • Kéo tô núm điều khiển Núm điều khiển điền để sao chép dữ liệu hoặc điền vào các ô liền kề với một chuỗi dữ liệu.

Bạn có thể bật tùy chọn này hoặc tắt bằng cách thực hiện các thao tác sau:

  1. Bấm vào Tệp > Tùy chọn.

    Trong Excel 2007 chỉ: bấm Microsoft Office Button Ảnh nút , sau đó bấm Tùy chọn Excel.

  2. Trong thể loại nâng cao , bên dưới tùy chọn chỉnh sửa, chọn hoặc xóa hộp kiểm bật tô xử lý và kéo và thả ô .

    Lưu ý: Để giúp ngăn không cho thay thế dữ liệu hiện có khi bạn kéo núm điều khiển điền, hãy đảm bảo rằng hộp kiểm cảnh báo trước khi ghi đè các ô được chọn. Nếu bạn không muốn Excel để hiển thị thông báo về ghi đè các ô không trống, bạn có thể xóa hộp kiểm này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×