Biểu đồ

Hiển thị hoặc ẩn chú giải biểu đồ hay bảng dữ liệu

Hiển thị hay ẩn chú giải biểu đồ hoặc bảng dữ liệu

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn tạo một biểu đồ, chú giải sẽ xuất hiện theo mặc định nhưng bạn có thể ẩn chú giải hoặc thay đổi vị trí của chú giải sau khi tạo biểu đồ.

Bạn cũng có thể hiển thị một bảng dữ liệu dành cho biểu đồ đường, biểu đồ vùng, biểu đồ cột hoặc biểu đồ thanh. Bảng dữ liệu sẽ hiển thị các giá trị được trình bày trong biểu đồ dưới dạng lưới ở dưới cùng biểu đồ. Bảng dữ liệu cũng có thể bao gồm các phím chú giải.

Hiển thị hoặc ẩn chú giải

 1. Bấm vào biểu đồ mà bạn muốn hiện hoặc ẩn chú giải.

 2. Bấm vào dấu cộng kế bên biểu đồ. Menu Thành phần Biểu đồ xuất hiện.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để ẩn chú giải, xóa hộp kiểm Chú giải.

   Mẹo: Để nhanh chóng loại bỏ chú giải hoặc mục chú giải khỏi biểu đồ, bạn có thể chọn nó, rồi nhấn DELETE. Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào chú giải hoặc mục chú giải, rồi bấm Xoá.

  • Để hiển thị chú giải, chọn hộp kiểm Chú giải nếu hộp kiểm không được chọn sẵn, rồi bấm vào mũi tên bên cạnh Chú giải. Chọn một tùy chọn từ danh sách.

   Chọn một vị trí

   Lưu ý: Khi bạn bấm vào một trong các tùy chọn hiển thị, chú giải sẽ di chuyển và vùng vẽ sẽ tự động điều chỉnh để cung cấp chỗ cho chú giải. Nếu bạn di chuyển và đổi cỡ chú giải bằng cách sử dụng chuột, vùng vẽ sẽ không tự động điều chỉnh.

  • Để biết các tùy chọn bổ sung, bấm Xem thêm Tùy chọn, rồi chọn tùy chọn hiển thị bạn muốn từ ngăn Định dạng Chú giải.

   Mẹo: Theo mặc định, chú giải không chờm lấp lên biểu đồ. Nếu bạn có ràng buộc về không gian, bạn có thể giảm kích cỡ của biểu đồ bằng cách xóa hộp kiểm Hiển thị chú giải mà không chờm lấp lên biểu đồ.

Đầu trang

Hiển thị hoặc ẩn bảng dữ liệu

 1. Bấm vào bên trong biểu đồ đường, biểu đồ vùng, biểu đồ cột hoặc biểu đồ thanh mà bạn muốn hiển thị hoặc ẩn bảng dữ liệu. Thao tác này sẽ hiển thị Công cụ Biểu đồ.

 2. Ở tab Thiết kế, trong nhóm Bố trí Biểu đồ, bấm mũi tên bên cạnh Bố trí Nhanh, rồi bấm vào Biểu đồ 5. Bảng dữ liệu sẽ xuất hiện trên biểu đồ của bạn.

  Để loại bỏ bảng dữ liệu, ở tab Thiết kế, trong nhóm Bố trí Biểu đồ, bấm vào mũi tên bên cạnh Bố trí Nhanh, rồi chọn một bố trí không có bảng dữ liệu.

  Mẹo: Để nhanh chóng loại bỏ bảng dữ liệu khỏi biểu đồ, bạn có thể chọn bảng dữ liệu, rồi nhấn DELETE. Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào bảng dữ liệu, rồi bấm Xoá.

  Lưu ý: Trong thanh biểu đồ và biểu đồ hiển thị ngày trục, bảng dữ liệu không được gắn với trục ngang của biểu đồ — bảng dữ liệu được đặt bên dưới trục và căn chỉnh theo biểu đồ.

Đầu trang

Hiển thị hoặc ẩn chú giải

 1. Bấm vào biểu đồ mà bạn muốn hiện hoặc ẩn chú giải.

  Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

 2. Trên tab Bố trí, trong nhóm Nhãn, hãy bấm Chú giải.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để ẩn chú giải, bấm Không có.

   Mẹo: Để nhanh chóng loại bỏ chú giải hoặc mục chú giải khỏi biểu đồ, bạn có thể chọn nó, rồi nhấn DELETE. Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào chú giải hoặc mục chú giải, rồi bấm Xoá.

  • Để hiển thị chú giải, bấm vào tùy chọn hiển thị bạn muốn.

   Lưu ý: Khi bạn bấm vào một trong các tùy chọn hiển thị, chú giải sẽ di chuyển và vùng vẽ sẽ tự động điều chỉnh để cung cấp chỗ cho chú giải. Nếu bạn di chuyển và đổi cỡ chú giải bằng cách sử dụng chuột, vùng vẽ sẽ không tự động điều chỉnh.

  • Để biết các tùy chọn bổ sung, hãy bấm Xem thêm Tùy chọn Chú giải, rồi chọn tùy chọn hiển thị bạn muốn.

   Mẹo: Theo mặc định, chú giải không chờm lấp lên biểu đồ. Nếu bạn có ràng buộc về không gian, bạn có thể giảm kích cỡ của biểu đồ bằng cách xóa hộp kiểm Hiển thị chú giải mà không chờm lấp lên biểu đồ.

Đầu trang

Hiển thị hoặc ẩn bảng dữ liệu

 1. Bấm vào biểu đồ của biểu đồ đường, biểu đồ vùng, biểu đồ cột hoặc biểu đồ thanh mà bạn muốn hiển thị hoặc ẩn bảng dữ liệu.

  Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

 2. Ở tab Bố trí, trong nhóm Nhãn, bấm Bảng Dữ liệu.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để hiển thị dữ liệu bảng, bấm Hiển thị Bảng Dữ liệu hoặc Hiển thị Bảng Dữ liệu với các Phím Chú giải.

  • Để ẩn bảng dữ liệu, bấm Không có.

   Mẹo: Để nhanh chóng loại bỏ bảng dữ liệu khỏi biểu đồ, bạn có thể chọn bảng dữ liệu, rồi nhấn DELETE. Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào bảng dữ liệu, rồi bấm Xoá.

  • Để biết các tùy chọn bổ sung, bấm Xem thêm Tùy chọn Bảng Dữ liệu, rồi chọn tùy chọn hiển thị bạn muốn.

   Mẹo: Nếu bạn đã hiển thị chú giải trong biểu đồ, bạn có thể xóa hộp kiểm Hiển thị các phím chú giải.

Lưu ý: Trong thanh biểu đồ và biểu đồ hiển thị ngày trục, bảng dữ liệu không được gắn với trục ngang của biểu đồ — bảng dữ liệu được đặt bên dưới trục và căn chỉnh theo biểu đồ.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×