Hiển thị dữ liệu nghiệp vụ trên SharePoint site

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể thêm và kết nối dữ liệu nghiệp vụ phần Web trên một trang web Microsoft Office SharePoint Server 2007 để hiển thị dữ liệu nghiệp vụ từ cơ sở dữ liệu bên ngoài chẳng hạn như Microsoft SQL Server, SAP hoặc Siebel. Quy trình trong bài viết này tham chiếu đến dữ liệu cụ thể từ hai AdventureWorks cơ sở dữ liệu mẫu sẵn dùng từ Trung Tâm tải xuống của Microsoft.

Lưu ý: Trước khi bạn có thể sử dụng dữ liệu nghiệp vụ phần Web để hiển thị dữ liệu nghiệp vụ ứng dụng trên SharePoint site, người quản trị của bạn phải đăng ký ứng dụng nghiệp vụ bên ngoài của bạn với Office SharePoint Server 2007.

Trong bài viết này

Tổng quan

Hiển thị bản tóm tắt dữ liệu nghiệp vụ trong danh sách

Hiển thị chi tiết về một mục đơn dữ liệu nghiệp vụ

Kết nối phần Web để cấu hình hành động ứng dụng nghiệp vụ

Kết nối phần Web để hiển thị mục nghiệp vụ liên quan

Tổng quan

Microsoft Office SharePoint Server 2007 cung cấp cho bạn một tập dữ liệu nghiệp vụ bốn mặc định phần Web. Các phần Web dựa trên danh mục dữ liệu nghiệp vụ (BDC) để hiển thị một dạng xem Web dựa trên dữ liệu nghiệp vụ nằm tại cơ sở dữ liệu bên ngoài Office SharePoint Server 2007, chẳng hạn như Microsoft SQL Server 2005, Siebel hoặc SAP.

Bạn có thể kết nối dữ liệu nghiệp vụ phần Web để cấu hình và thực hiện hành động liên quan đến ứng dụng kinh doanh của bạn. Phần Web hành động dữ liệu nghiệp vụ được dùng để tự động hóa hay tạo hành động mở trang Web, hãy Hiển thị giao diện người dùng của ứng dụng kinh doanh, biểu mẫu mở Microsoft Office InfoPath 2007 , và thực hiện các tác vụ thường dùng.

Quan trọng: Trước khi bạn có thể hiển thị dữ liệu nghiệp vụ ứng dụng trên SharePoint site, người quản trị của bạn phải đăng ký ứng dụng nghiệp vụ bên ngoài của bạn với Office SharePoint Server 2007. Loại doanh nghiệp ứng dụng thông tin mà bạn có thể hiển thị trên một site SharePoint tùy thuộc vào các trường dữ liệu mà người quản trị của bạn đăng ký với Office SharePoint Server 2007.

Quy trình trong bài viết này tham chiếu đến dữ liệu cụ thể từ hai cơ sở dữ liệu cần phải tự do sẵn dùng từ Trung Tâm tải xuống của Microsoft. Các hai mẫu cơ sở dữ liệu được sử dụng để giúp bạn tìm hiểu về cách làm việc với dữ liệu nghiệp vụ phần Web là:

 • AdventureWorksDW SQL Server 2005 mẫu

 • AdventureWorks SQL Server 2000 mẫu

Bạn có thể cần phải tham khảo với người quản trị của bạn để đảm bảo rằng các cơ sở dữ liệu được cài đặt và đăng ký trên hệ thống Office SharePoint Server 2007 của bạn.

Đầu trang

Hiển thị bản tóm tắt dữ liệu nghiệp vụ trong danh sách

Bạn có thể hiển thị dữ liệu nghiệp vụ từ cơ sở dữ liệu bên ngoài trong một biểu mẫu danh sách đơn giản bằng cách sử dụng phần Web danh sách dữ liệu nghiệp vụ. Ví dụ, bạn có thể hiển thị danh sách các sản phẩm và giá cả danh sách của họ.

Hiển thị dữ liệu nghiệp vụ trong Phần Web Danh sách Dữ liệu Nghiệp vụ

Sau khi dữ liệu xuất hiện, bạn có thể sửa các thuộc tính dạng xem của doanh nghiệp dữ liệu danh sách phần Web, giống như bạn có thể sửa dạng xem của bất kỳ danh sách SharePoint. Bạn cũng có thể lọc theo thuộc tính hoặc giới hạn số mục Hiển thị trong phần Web.

 1. Đi đến trang trên trang SharePoint mà bạn muốn hiển thị danh sách dữ liệu nghiệp vụ.

 2. Trên menu Hành động Site Ảnh nút , bấm Sửa Trang.

 3. Trong vùng phần Web nơi bạn muốn thêm phần Web, hãy bấm Thêm phần Web.

 4. Trong hộp thoại Thêm phần Web , hãy chọn hộp kiểm Danh sách dữ liệu nghiệp vụ , sau đó bấm Thêm.

 5. Từ dữ liệu nghiệp vụ phần Web mà bạn vừa tạo, bấm menu phần Web Menu Phần Web , sau đó bấm Sửa đổi phần Web chia sẻ để mở ngăn công cụ.

 6. Trong ngăn công cụ, bên cạnh hộp loại , hãy bấm duyệt Ảnh nút .

 7. Trong hộp thoại Kiểu dữ liệu nghiệp vụ , chọn một kiểu dữ liệu doanh nghiệp cho doanh nghiệp ứng dụng mà bạn đang làm việc, và sau đó bấm OK.

  Ví dụ, chọn sản phẩm. Trong ví dụ này, ứng dụngAdventureWorksDWInstance.

 8. Trong ngăn công cụ, hãy bung rộng phần diện mạo .

 9. Trong hộp tiêu đề , thay thế Danh sách dữ liệu nghiệp vụ với tiêu đề của riêng bạn cho phần Web, sau đó bấm OK.

  Ví dụ, nhập Danh sách sản phẩm trong hộp tiêu đề .

 10. Từ phần Web mới được thêm vào, hãy bấm Sửa dạng xemvà sau đó thực hiện các thao tác sau:

  • Trong phần mục để truy xuất , hãy chọn truy xuất tất cả các mục.

  • Trong phần cột , hãy chọn tên của cột mà bạn muốn hiển thị trong phần Web.

 11. Bấm OK.

Mới Business danh sách phần Web dữ liệu bây giờ sẽ hiển thị danh sách các sản phẩm từ cơ sở dữ liệu ứng dụng kinh doanh.

Đầu trang

Hiển thị chi tiết về một mục đơn dữ liệu nghiệp vụ

Bạn có thể hiển thị chi tiết về một mục kinh doanh từ cơ sở dữ liệu bên ngoài bằng cách sử dụng phần Web mục dữ liệu nghiệp vụ. Ví dụ, bạn có thể hiển thị chi tiết về một sản phẩm cụ thể từ cơ sở dữ liệu ứng dụng kinh doanh.

Hiển thị dữ liệu trong Phần Web Mục Dữ liệu Nghiệp vụ

 1. Đi đến trang trên trang SharePoint mà bạn muốn hiển thị chi tiết về một mục cụ thể doanh nghiệp.

 2. Trên menu Hành động Site Ảnh nút , bấm Sửa Trang.

 3. Trong vùng phần Web nơi bạn muốn thêm phần Web, hãy bấm Thêm phần Web.

 4. Trong hộp thoại Thêm phần Web , hãy chọn hộp kiểm Mục dữ liệu nghiệp vụ , sau đó bấm Thêm.

 5. Từ dữ liệu nghiệp vụ phần Web mà bạn vừa tạo, bấm menu phần Web Menu Phần Web , sau đó bấm Sửa đổi phần Web chia sẻ để mở ngăn công cụ.

 6. Trong ngăn công cụ, bên cạnh hộp loại , hãy bấm duyệt Ảnh nút .

 7. Trong hộp thoại Kiểu dữ liệu nghiệp vụ , chọn một kiểu dữ liệu doanh nghiệp cho doanh nghiệp ứng dụng mà bạn đang làm việc, và sau đó bấm OK.

  Ví dụ, chọn sản phẩm cho Kiểu dữ liệu nghiệp vụ. Trong ví dụ này, ứng dụngAdventureWorksDWInstance.

 8. Bên cạnh hộp mục , hãy bấm duyệt Ảnh nút để chọn sản phẩm mà bạn muốn hiển thị.

 9. Trong hộp thoại xuất hiện, danh sách thả xuống đầu tiên sẽ hiển thị các bộ lọc được xác định cho này thực thể trong BDC. Bấm bộ lọc tên . Trong trường liền kề, hãy nhập một thể loại sản phẩm, chẳng hạn như xe đạp, mà bạn muốn tìm. Bấm Tìm kiếm Ảnh nút để tìm kiếm tên sản phẩm có chứa thể loại mà bạn đã nhập.

 10. Chọn một mục từ danh sách các sản phẩm sẽ xuất hiện, sau đó bấm OK. ID của mục mà bạn đã chọn bây giờ được hiển thị trong hộp mục trong ngăn công cụ.

 11. Bên dưới trường, hãy bấm vào nút chọn .

 12. Trong hộp thoại Chọn trường , chọn thông tin mục mà bạn muốn hiển thị, sau đó bấm OK.

 13. Trong ngăn công cụ, hãy bung rộng phần diện mạo .

 14. Trong hộp tiêu đề , thay thế Mục dữ liệu nghiệp vụ với tiêu đề của riêng bạn cho phần Web, sau đó bấm OK.

  Ví dụ, nhập các Tính năng sản phẩm trong hộp tiêu đề .

Mới Business mục phần Web dữ liệu Hiển thị chi tiết sản phẩm từ cơ sở dữ liệu ứng dụng kinh doanh của bạn.

Đầu trang

Kết nối phần Web để cấu hình hành động ứng dụng nghiệp vụ

Bằng cách sử dụng phần Web hành động dữ liệu nghiệp vụ trên site SharePoint của bạn, bạn có thể thêm một hành động vào hồ sơ sản phẩm cho phép bạn thực hiện tìm kiếm mục đó trên MSN mà không cần rời khỏi Office SharePoint Server 2007. Phần Web hành động dữ liệu nghiệp vụ Hiển thị danh sách các hành động, trong biểu mẫu của các nối kết hoặc trên thanh công cụ, được liên kết với một mục nghiệp vụ trong BDC.

Phần Web Hành động Dữ liệu Nghiệp vụ

Bước 1: Thêm và kết nối phần Web hành động dữ liệu nghiệp vụ

Trong quy trình này, bạn thêm một hành động vào phần Web hành động dữ liệu nghiệp vụ và kết nối phần Web với phần Web danh sách sản phẩm bạn đã tạo trước đó trong Hiển thị bản tóm tắt dữ liệu nghiệp vụ trong danh sách.

Quan trọng: Trước khi bạn bắt đầu, người quản trị của bạn phải tải xuống AdventureWorksDW SQL Server 2005 mẫu cơ sở dữ liệu và đăng ký với BDC. Ngoài ra, người quản trị phải xác định hành động dữ liệu nghiệp vụ Tìm kiếm trên MSN và thêm nó vào Office SharePoint Server 2007. Tìm thêm thông tin về AdventureWorksDW SQL Server 2005 mẫu cơ sở dữ liệu trong phần Xem thêm .

Lưu ý: Trước tiên bạn phải có mức cấp phép toàn quyền kiểm soát hoặc thiết kế trước khi bạn có thể sửa đổi phần Web trên trang SharePoint của bạn. Tìm thấy các nối kết để biết thêm thông tin về các mức cấp phép và quyền trong phần Xem thêm .

 1. Đi đến trang trên trang SharePoint nơi bạn đã tạo phần Web danh sách sản phẩm.

 2. Trên menu Hành động Site Ảnh nút , bấm Sửa Trang.

 3. Trong vùng phần Web nơi bạn muốn thêm phần Web, hãy bấm Thêm phần Web.

 4. Trong hộp thoại Thêm phần Web , hãy chọn hộp kiểm Hành động dữ liệu nghiệp vụ , sau đó bấm Thêm.

 5. Từ dữ liệu nghiệp vụ phần Web mà bạn vừa tạo, bấm menu phần Web Menu Phần Web , sau đó bấm Sửa đổi phần Web chia sẻ để mở ngăn công cụ.

 6. Trong ngăn công cụ, bên cạnh hộp loại , hãy bấm duyệt Ảnh nút .

 7. Trong hộp thoại Kiểu dữ liệu nghiệp vụ , chọn một kiểu dữ liệu doanh nghiệp cho doanh nghiệp ứng dụng mà bạn đang làm việc, và sau đó bấm OK.

  Ví dụ, chọn sản phẩm cho Kiểu dữ liệu nghiệp vụ. Trong ví dụ này, ứng dụngAdventureWorksDWInstance.

 8. Bên dưới hành động, bấm chọn.

 9. Trong hộp thoại Chọn hành động , chọn hộp kiểm Hiển thị cho hành động Tìm kiếm trên MSN , sau đó bấm OK.

  Lưu ý: Hộp kiểm Xem hồ sơ sẽ được chọn theo mặc định. Xem hồ sơ hành động tự động được tạo cho mỗi thực thể (hoặc các mục kinh doanh) mà được xác định trong BDC. Hành động này cho phép bạn xem chi tiết về thực thể. Vì hành động được liên kết với tổ chức, các hành động xuất hiện bất kỳ nơi nào thực thể danh được hiển thị trên một site SharePoint.

 10. Trong ngăn công cụ, cấu hình phần Web khi cần thiết trong hình thức, bố trívà các phần nâng cao , sau đó bấm OK để đóng ngăn công cụ.

 11. Dành cho doanh nghiệp hành động phần Web dữ liệu mà bạn vừa tạo, bấm menu phần Web Menu Phần Web , trỏ tới kết nối, trỏ tới Lấy mục từ, sau đó bấm Danh sách sản phẩm.

Lưu ý: Nếu một thông báo xuất hiện bên dưới phần Web hành động sản phẩm thông báo cho bạn một xung đột trong kết nối phần Web hành động sản phẩm với phần Web danh sách sản phẩm, xác nhận rằng các phần Web sử dụng cả hai cơ sở dữ liệu mẫu AdventureWorksDWInstance.

Bước 2: Xác nhận rằng các phần Web đúng cách kết nối và cấu hình

 1. Nếu không có dữ liệu xuất hiện trong phần Web danh sách sản phẩm, bấm Truy xuất dữ liệu Truy xuất Dữ liệu .

 2. Chọn một mục từ danh sách bằng cách bấm vào nút tùy chọn bên cạnh khóa sản phẩm.

 3. Trong phần hành động sản phẩm của trang, hãy bấm Tìm kiếm trên MSN. Cửa sổ mới xuất hiện kết quả tìm kiếm Hiển thị cho mục đã chọn.

Đầu trang

Kết nối phần Web để hiển thị mục nghiệp vụ liên quan

Bạn có thể sử dụng Business dữ liệu liên quan đến phần Web danh sách cùng với các phần Web danh sách dữ liệu nghiệp vụ để hiển thị hai danh sách của các mục kinh doanh liên quan từ một ứng dụng nghiệp vụ. Ví dụ, bạn có thể kết nối hai phần Web để hiển thị tất cả các đơn hàng cho một khách hàng cụ thể.

các đơn hàng được hiển thị cho khách hàng đã chọn trong phần web danh sách liên quan

1. phần Web danh sách dữ liệu business

2. business dữ liệu liên quan đến phần Web danh sách

Quan trọng: Thủ tục sau đây dùng hư cấu khách hàng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu AdventureWorks SQL Server 2000 mẫu đầu tiên phải được tải xuống và đăng ký với BDC. Tìm thêm thông tin về AdventureWorks SQL Server 2000 mẫu cơ sở dữ liệu trong phần Xem thêm .

Bước 1: Tạo một phần Web để hiển thị một danh sách tóm tắt

Bước đầu tiên trong Hiển thị dữ liệu liên quan từ cơ sở dữ liệu bên ngoài là tạo một công việc danh sách phần Web dữ liệu để hiển thị một danh sách tổng hợp của khách hàng.

 1. Đi đến trang trên trang SharePoint mà bạn muốn hiển thị đơn hàng cho một khách hàng cụ thể trong cơ sở dữ liệu.

 2. Trên menu Hành động Site Ảnh nút , bấm Sửa Trang.

 3. Trong vùng phần Web nơi bạn muốn thêm phần Web, hãy bấm Thêm phần Web.

 4. Trong hộp thoại Thêm phần Web , hãy chọn hộp kiểm Danh sách dữ liệu nghiệp vụ , sau đó bấm Thêm.

 5. Từ dữ liệu nghiệp vụ phần Web mà bạn vừa tạo, bấm menu phần Web Menu Phần Web , sau đó bấm Sửa đổi phần Web chia sẻ để mở ngăn công cụ.

 6. Trong ngăn công cụ, bên cạnh hộp loại , hãy bấm duyệt Ảnh nút .

 7. Trong hộp thoại Kiểu dữ liệu nghiệp vụ , chọn một kiểu dữ liệu doanh nghiệp cho doanh nghiệp ứng dụng mà bạn đang làm việc, và sau đó bấm OK.

  Ví dụ, chọn khách hàng dành cho Kiểu dữ liệu nghiệp vụ. Trong ví dụ này, ứng dụngAdventureWorksDWInstance.

 8. Trong ngăn công cụ, hãy bung rộng phần diện mạo .

 9. Trong hộp tiêu đề , thay thế Danh sách dữ liệu nghiệp vụ với khách hàng từ AdventureWorks, sau đó bấm OK.

Bước 2: Tạo và kết nối phần Web để hiển thị các mục liên quan

Sau khi bạn tạo một công việc danh sách phần Web dữ liệu mà có thể hiển thị các khách hàng từ cơ sở dữ liệu AdventureWorks SQL Server 2000 mẫu, bạn có thể tạo Business dữ liệu liên quan đến phần Web danh sách kết nối với danh sách đầu tiên. Kết quả cuối cùng sẽ cho phép bạn chọn một mục từ danh sách khách hàng và xem danh sách đơn hàng dành cho khách hàng đó trong doanh nghiệp dữ liệu liên quan đến phần Web danh sách.

 1. Trên cùng một trang nơi bạn đã tạo phần Web danh sách dữ liệu nghiệp vụ, bấm Thêm phần Web để tạo một phần Web mới trên trang.

 2. Trong hộp thoại Thêm phần Web , hãy chọn hộp kiểm Danh sách liên quan của dữ liệu nghiệp vụ , sau đó bấm Thêm.

 3. Từ dữ liệu nghiệp vụ phần Web mà bạn vừa tạo, bấm menu phần Web Menu Phần Web , sau đó bấm Sửa đổi phần Web chia sẻ để mở ngăn công cụ.

 4. Trong ngăn công cụ, bên cạnh hộp loại , hãy bấm duyệt Ảnh nút .

 5. Trong hộp thoại Kiểu dữ liệu nghiệp vụ , chọn một kiểu dữ liệu doanh nghiệp cho doanh nghiệp ứng dụng mà bạn đang làm việc, và sau đó bấm OK.

  Ví dụ, chọn SalesOrder cho Kiểu dữ liệu nghiệp vụ. Trong ví dụ này, ứng dụngAdventureWorksDWInstance.

 6. Từ danh sách thả xuống mối quan hệ , hãy chọn CustomerToSalesOrder.

 7. Trong ngăn công cụ, hãy bung rộng phần diện mạo .

 8. Trong hộp tiêu đề , thay thế Dữ liệu công việc danh sách liên quan với Doanh số đơn hàng dành cho khách hàng, sau đó bấm OK.

 9. Cho phần Web mà bạn vừa tạo, bấm menu phần Web Menu Phần Web , trỏ tới kết nối, trỏ tới Lấy liên quan mục từ, sau đó bấm khách hàng từ AdventureWorks.

Bước 3: Xác nhận rằng các phần Web đúng cách kết nối và cấu hình

 1. Trên cùng một trang có chứa phần Web danh sách và các phần Web liên quan đến danh sách mà bạn vừa tạo ra, nếu không có dữ liệu xuất hiện trong các khách hàng từ AdventureWorks liên quan đến phần Web danh sách, bấm Truy xuất dữ liệu Truy xuất Dữ liệu .

 2. Chọn một khách hàng từ danh sách bằng cách bấm vào nút tùy chọn bên cạnh tên khách hàng. Tất cả đơn hàng liên quan đến khách hàng đã chọn xuất hiện trong phần Web Đơn hàng dành cho khách hàng .

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×