Hiển thị chỉ ảnh hoặc tất cả các kiểu tệp trong thư mục

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Thiết đặt mặc định trong Microsoft Office Picture Manager Hiển thị chỉ các kiểu tệp ảnh. Ví dụ, một thư mục lối tắt ảnh có thể chứa tài liệu Microsoft Word, nhưng bạn sẽ không nhìn thấy tệp đó được thể hiện trong nội dung thư mục. Bạn có thể thay đổi thiết đặt mặc định để quản lý ảnh đó hiển thị tất cả các loại tệp.

  • Trên menu dạng xem , bấm Hiển thị ảnh chỉ.

Nếu không có dấu kiểm xuất hiện bên cạnh lệnh, trình quản lý ảnh sẽ hiển thị tất cả các kiểu tệp được hỗ trợ trong một thư mục. Nếu dấu kiểm xuất hiện bên cạnh lệnh, trình quản lý ảnh sẽ hiển thị chỉ các kiểu tệp ảnh trong một thư mục.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×