Hiển thị đếm chữ trong Word Web App

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Giống như chương trình Word trên máy tính, Word Web App sẽ đếm từ khi bạn gõ.

Đếm Từ

Nếu bạn không nhìn thấy đếm chữ ở dưới cùng của cửa sổ, hãy đảm bảo bạn đang ở dạng xem Soạn thảo (bấm Sửa Tài liệu > Sửa trong Word Online).

Bấm vào đếm từ để tắt và bật tính năng này.

Đã Tắt Đếm Từ

Có lẽ bạn nhận thấy rằng Word Online cung cấp cho bạn một số đếm từ gần đúng. Đó là vì nó không đếm từ trong khu vực chẳng hạn như hộp văn bản, đầu trang, chân trang, và đồ họa SmartArt. Nếu bạn cần một số đếm chính xác, hãy bấm mở trong Word, và xem xét số đếm từ ở dưới cùng của cửa sổ Word.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×