Hiện hoặc ẩn tổng phụ và tổng cộng trong PivotTable

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn tạo PivotTable trong đó hiển thị các giá trị, thì tổng phụ và tổng cộng sẽ tự động xuất hiện, tuy nhiên bạn cũng có thể hiện hoặc ẩn chúng.

Tổng Cuối và Tổng phụ PivotTable

Để hiện hoặc ẩn tổng phụ:

 1. Bấm vào bất kỳ đâu trong PivotTable để hiện Công cụ PivotTable.

  Công cụ PivotTable

 2. Bấm thiết kế > tổng phụ.

Nút Tổng phụ trên tab Thiết kế

 1. Chọn tùy chọn mà bạn muốn:

  • Không Hiện Tổng phụ

  • Hiện tất cả Tổng phụ ở Dưới cùng của Nhóm

  • Hiện tất cả Tổng phụ ở Trên cùng của Nhóm

   Mẹo: Bạn có thể bao gồm các mục đã lọc trong các số tổng bằng cách bấm Bao gồm Mục đã Lọc trong Tổng. Bấm vào tùy chọn này một lần nữa để tắt nó. Bạn sẽ thấy thêm nhiều tùy chọn cho tổng và mục đã lọc trong tab Tổng cộng và Bộ lọc trong hộp thoại Tùy chọn PivotTable (Phân tích> Tùy chọn).

Để hiện hoặc ẩn tổng cuối

 1. Bấm vào chỗ bất kỳ trong PivotTable để hiện Công cụ PivotTable trên ribbon.

  Công cụ PivotTable

 2. Bấm thiết kế > tổng cộng.

Nút Tổng cộng trên tab Thiết kế

 1. Chọn tùy chọn mà bạn muốn:

  • Tắt cho cả Hàng và Cột

  • Bật cho cả Hàng và Cột

  • Chỉ bật cho Hàng

  • Chỉ bật cho Cột

Mẹo:  Nếu bạn không muốn hiện tổng cộng cho các hàng hoặc cột, hãy bỏ chọn hộp Hiện tổng cộng cho hàng hoặc Hiện tổng cộng cho cột trên tab Tổng cộng & Bộ lọc trong hộp thoại Tùy chọn PivotTable (Phân tích> Tùy chọn).

Tìm hiểu thêm về PivotTable

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×