×
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.

Hand off work to someone else

There are a lot of reasons why you might reassign one of your tasks to someone else, for example:

 • Maybe you’re pulled into another, higher-priority project, and you need someone else to take on part of your existing workload.

 • Maybe another person on the team has more experience than you do with a certain aspect of the project, and your project manager asks you to transition your work to that person.

 • Or…maybe you’re just really good at delegating.

To assign a task to someone else:

 1. Click Tasks on the Quick Launch.

  Tasks view on the Quick Launch

 2. Click Tasks > Reassign.

  Reassign

 3. Find the task that you want to reassign in the Select New Resources grid, and choose a new team member in the Reassign To column.

  Reassign To

 4. Set a Start Date for the transition, and add Comments if you’d like.

  Start Date and Comments

 5. Click Submit to send the new assignment to the project manager.

  Submit

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×