HA010275271

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn đã yêu cầu trợ giúp cho một công cụ không còn một phần của quá trình cài đặt SharePoint Workspace, và vốn không còn được Cập Nhật. Công cụ có thể cài đặt phiên bản Groove 3.x. Công cụ này sẽ vẫn hoạt động như nó đã thực hiện trong các phiên bản trước của sản phẩm. Nếu bạn cần trợ giúp thông tin cho công cụ này, bạn có thể mở hướng dẫn người dùng Groove 3.x trong "Tìm hiểu Trung tâm cho Groove ảo Office".

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×