Công thức & hàm

Hàm SUM

Hàm SUM

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Hàm SUM, một trong những hàm lượng giác và toán học, cộng các giá trị. Bạn có thể cộng các giá trị riêng lẻ, tham chiếu hoặc phạm vi ô hay kết hợp cả ba.

Ví dụ:

 • =SUM(A2:A10)

 • =SUM(A2:A10, C2:C10)

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

SUM(number1,[number2],...)

Tên đối số

Mô tả

number1    . (Bắt buộc)

Số đầu tiên bạn muốn thêm vào. Số đó có thể là 4, tham chiếu ô như B6, hoặc ô phạm vi như B2:B8.

number2-255    (Tùy chọn)

Đây là số thứ hai mà bạn muốn cộng. Bạn có thể chỉ định tối đa 255 số bằng cách này.

Phần này sẽ thảo luận về một số cách thực hành tốt nhất để làm việc với hàm SUM. Nhiều điều này có thể áp dụng để làm việc với các hàm khác.

Phương pháp =1+2 hoặc =A+B – Mặc dù bạn có thể nhập =1+2+3 hoặc =A1+B1+C2 và nhận được kết quả đầy đủ, chính xác nhưng các phương pháp này dễ dẫn đến lỗi vì một vài lý do:

 1. Lỗi chính tả – Hãy tưởng tượng bạn cố gắng nhập thêm giá trị và/hoặc nhập giá trị lớn hơn nhiều như sau:

  • =14598.93+65437.90+78496.23

  Rồi thử để xác thực rằng mục nhập của bạn là chính xác. Thật dễ dàng hơn để đưa các giá trị trong ô riêng lẻ và sử dụng công thức SUM. Ngoài ra, bạn có thể định dạng các giá trị khi họ đang trong ô, thực hiện chúng có thể đọc được nhiều hơn nữa, rồi khi họ đang ở trong một công thức.

  Sử dụng hàm SUM thay cho các giá trị mã hóa cứng trong công thức. Công thức trong ô D5 là =SUM(D2:D4)
 2. Lỗi #VALUE! do tham chiếu văn bản thay vì số

  Nếu bạn sử dụng công thức có dạng:

  • =A1+B1+C1 hoặc =A1+A2+A3

  Ví dụ xây dựng công thức kém. Công thức trong ô D2 là =A2+B2+C2

  Công thức của bạn có thể ngắt nếu có bất kỳ giá trị không phải là số (text) trong các ô được tham chiếu, sẽ trả về #VALUE! lỗi. Tổng sẽ bỏ qua giá trị văn bản và cung cấp cho bạn tổng chỉ các giá trị số.

  Xây dựng công thức phù hợp. Thay vì =A2+B2+C2, công thức của ô D2 là =SUM(A2:C2)
 3. Lỗi #REF! do xóa hàng hoặc cột

  Lỗi #REF! xảy ra do việc xóa một cột. Công thức đã thay đổi thành =A2+#REF!+B2

  Nếu bạn xóa một hàng hoặc cột thì công thức sẽ không cập nhật để loại trừ hàng đã xóa và công thức sẽ trả về lỗi #REF!, trong khi hàm SUM sẽ tự động cập nhật.

  Hàm SUM sẽ tự động điều chỉnh cho các hàng và cột đã chèn hoặc đã xóa
 4. Công thức sẽ không cập nhật các tham chiếu khi chèn hàng hoặc cột

  Công thức =A+B+C sẽ không cập nhật nếu bạn thêm hàng

  Nếu bạn chèn một hàng hoặc cột, các công thức sẽ không Cập Nhật để bao gồm thêm hàng, nơi hàm SUM sẽ tự động Cập Nhật (miễn là bạn không chắc bên ngoài phạm vi được tham chiếu trong công thức). Đây là đặc biệt quan trọng nếu bạn mong đợi công thức của bạn để cập nhật và nó không, như nó sẽ khiến bạn với kết quả chưa hoàn thành mà bạn có thể không bắt.

  Ví dụ mô tả công thức SUM sẽ tự động bung rộng từ =SUM(A2:C2) thành =SUM(A2:D2) khi một cột được chèn vào
 5. Hàm SUM kết hợp cùng Tham chiếu Ô riêng lẻ so với Phạm vi

  Sử dụng công thức có dạng:

  • =SUM(A1,A2,A3,B1,B2,B3)

  Là đều lỗi dễ mắc phải khi chèn hoặc xóa các hàng trong phạm vi được tham chiếu vì các lý do cùng. Thật tốt hơn để sử dụng phạm vi riêng lẻ, chẳng hạn như:

  • =SUM(A1:A3,B1:B3)

  Công thức sẽ cập nhật khi thêm hoặc xóa hàng.

Sự cố

Đã xảy ra lỗi gì

Hàm SUM của tôi hiển thị ##### chứ không hiển thị kết quả.

Kiểm tra độ rộng cột của bạn. ### thường có nghĩa là cột là quá hẹp để hiển thị kết quả công thức.

Hàm SUM của tôi chỉ hiển thị công thức dưới dạng văn bản chứ không hiển thị kết quả.

Kiểm tra ô không được định dạng văn bản. Chọn ô hoặc phạm vi trong câu hỏi và dùng Ctrl + 1 để hiển thị hộp thoại Định dạng ô , sau đó bấm vào tab đánh số và chọn định dạng bạn muốn. Nếu ô được định dạng văn bản và không thay đổi sau khi bạn thay đổi định dạng, bạn có thể cần phải sử dụng F2 > Enter để bắt buộc định dạng để thay đổi.

Hàm SUM của tôi không cập nhật.

Đảm bảo rằng tính toán được đặt thành tự động. Trên tab công thức đến Tùy chọn tính toán. Bạn cũng có thể dùng F9 để bắt buộc ngắt trang tính để tính toán.

Hãy đảm bảo rằng tính toán được đặt là Tự động. Từ tab Công thức, đi đến Tùy chọn Tính toán.

Một số giá trị không được cộng.

Chỉ có thể cộng các giá trị số trong tham chiếu hàm hoặc phạm vi. Ô trống, giá trị lô-gic như TRUE hoặc văn bản sẽ bị bỏ qua.

Lỗi #NAME? xuất hiện thay vì kết quả mong đợi.

Lỗi này thường có nghĩa là công thức bị sai chính tả, chẳng hạn như =sume(A1:A10) thay vì =SUM(A1:A10).

Hàm SUM của tôi chỉ hiển thị một số nguyên, trong khi hàm nên hiển thị số thập phân

Kiểm tra định dạng ô của bạn để đảm bảo rằng bạn đang hiển thị số thập phân. Chọn ô hoặc dải ô được đề cập và sử dụng Ctrl+1 để hiển thị hộp thoại Định dạng Ô, rồi bấm vào tab Số và chọn định dạng bạn muốn, đảm bảo chỉ ra được số chữ số thập phân mà bạn muốn.

 1. Tôi chỉ muốn Cộng/Trừ/Nhân/Chia số Xem chuỗi video về Toán học Cơ bản trong Excel hoặc Sử dụng Excel làm máy tính tay của bạn này.

 2. Làm thế nào để tôi có thể hiển thị thêm/bớt chữ số thập phân? Bạn có thể thay đổi định dạng số của mình. Chọn ô hoặc dải ô được đề cập và sử dụng Ctrl+1 để hiển thị Hộp thoại Định dạng Ô, rồi bấm vào tab Số và chọn định dạng bạn muốn, đảm bảo chỉ ra được số chữ số thập phân mà bạn muốn.

 3. Làm thế nào để cộng hoặc trừ Thời gian? Bạn có thể cộng và trừ thời gian theo một số cách khác nhau. Ví dụ: để tính chênh lệch giữa 8:00 SA - 12:00 CH cho mục đích tính lương, bạn nên sử dụng: =("12:00 PM"-"8:00 AM")*24, lấy thời gian kết thúc trừ đi thời gian bắt đầu. Lưu ý rằng Excel tính toán thời gian dưới dạng phân số của một ngày, vì vậy, bạn cần nhân với 24 để biết được tổng số giờ. Trong ví dụ đầu tiên, chúng tôi sử dụng =((B2-A2)+(D2-C2))*24 để tính tổng giờ từ khi bắt đầu đến khi hoàn tất, trừ thời gian nghỉ trưa (tổng 8,50 giờ).

  Nếu bạn chỉ cộng thêm giờ và phút, đồng thời muốn hiển thị theo giờ và phút thì khi đó bạn có thể tính tổng mà không cần nhân với 24, vì vậy, trong ví dụ thứ hai, chúng tôi sử dụng =SUM(A6:C6) vì chúng ta chỉ cần tổng số giờ và phút cho các tác vụ đã gán (5:36 hay 5 giờ 36 phút).

  Tính toán thời gian

  Để biết thêm thông tin, hãy xem: Cộng hoặc trừ thời gian.

 4. Làm thế nào để tôi lấy sự khác biệt giữa ngày? Giống như với thời gian, bạn có thể thêm và trừ ngày tháng. Đây là một ví dụ rất phổ biến về tính số ngày giữa hai ngày. Nó cũng đơn giản là = B2-A2. Phím để làm việc với ngày tháng và thời gian là bạn bắt đầu với ngày/thời gian kết thúc và trừ ngày/thời gian bắt đầu.

  Tính toán chênh lệch giữa các ngày

  Để thêm các cách làm việc với ngày tháng hãy xem: tính toán sự khác biệt giữa hai ngày.

 5. Làm thế nào để chỉ tính tổng các ô hiển thị? Đôi lúc, khi bạn ẩn thủ công các hàng hoặc sử dụng tính năng Tự Lọc để chỉ hiển thị một số dữ liệu nhất định, đồng thời cũng chỉ muốn tính tổng các ô hiển thị. Bạn có thể sử dụng Hàm SUBTOTAL. Nếu bạn đang sử dụng một hàng tổng trong bảng Excel, mọi hàm bạn chọn từ danh sách thả xuống Tổng sẽ được tự động nhập dưới dạng một tổng phụ. Xem thêm về cách Tính tổng dữ liệu trong một bảng Excel.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem thêm

Tìm hiểu thêm về tính tổng

Hàm SUMIF chỉ cộng những giá trị đáp ứng một tiêu chí đơn

Hàm SUMIFS chỉ cộng những giá trị đáp ứng nhiều tiêu chí

Hàm COUNTIF chỉ đếm những giá trị đáp ứng một tiêu chí đơn

Hàm COUNTIFS chỉ đếm những giá trị đáp ứng nhiều tiêu chí

Tổng quan về các công thức trong Excel

Làm thế nào để tránh công thức bị lỗi

Tìm và sửa lỗi trong công thức

Các phím tắt trong Excel for Windows

Các phím tắt trong Excel for Mac

Các hàm Toán & Lượng giác

Các hàm Excel (theo thứ tự bảng chữ cái)

Các hàm Excel (theo Thể loại)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×