Hàm MAXIFS

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Hàm MAXIFS trả về giá trị tối đa giữa các ô được xác định bằng một loạt các điều kiện hoặc tiêu chí cho trước.

Lưu ý: Tính năng này sẵn dùng trên Windows hoặc Mac nếu bạn có Office 2019, hoặc nếu bạn có một thuê bao Office 365. Nếu bạn là một thuê bao Office 365, đảm bảo rằng bạn có phiên bản mới nhất của Office.

Cú pháp

MAXIFS(max_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...)

Tham đối

Mô tả

dải_ô_lớn_nhất
(bắt buộc)

Dải ô thực tế để xác định giá trị lớn nhất.

dải_ô_tiêu_chí_1
(bắt buộc)

Là tập hợp các ô cần đánh giá theo tiêu chí.

tiêu_chí_1
(bắt buộc)

Là tiêu chí ở dạng số, biểu thức hoặc văn bản xác định ô nào sẽ được đánh giá là lớn nhất. Tập hợp tiêu chí này cũng áp dụng cho các hàm MINIFS, SUMIFSAVERAGEIFS.

criteria_range2,
criteria2, ...(tùy chọn)

Các phạm vi bổ sung và các tiêu chí được liên kết của chúng. Bạn có thể nhập tối đa 126 cặp phạm vi/tiêu chí.

Ghi chú

  • Kích cỡ và hình dạng của các tham đối max_range và criteria_rangeN phải giống nhau, nếu không những hàm này sẽ trả về lỗi #VALUE!.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong mỗi bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, chọn các công thức, nhấn F2 rồi nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem toàn bộ dữ liệu.

Ví dụ 1

Hạng

Cân nặng

89

1

93

2

96

2

85

3

91

1

88

1

Công thức

Kết quả

=MAXIFS(A2:A7,B2:B7,1)

91

Trong criteria_range1 các ô B2, B6 và B7 khớp với tiêu chí của 1. Trong các ô tương ứng trong max_range, A6 có giá trị tối đa. Kết quả kéo theo là 91.

Ví dụ 2

Cân nặng

Hạng

10

b

1

a

100

a

1

b

1

a

1

a

Công thức

Kết quả

=MAXIFS(A2:A5,B3:B6,"a")

10

Lưu ý: Criteria_range và max_range không được căn chỉnh nhưng chúng có hình dạng và kích cỡ như nhau.

Trong criteria_range1, các ô thứ 1, 2 và 4 khớp với tiêu chí của "a". Trong các ô tương ứng trong max_range, A2 có giá trị tối đa. Do đó, kết quả bằng 10.

Ví dụ 3

Cân nặng

Hạng

Lớp

Cấp độ

10

b

Doanh nghiệp

100

1

a

Kỹ thuật

100

100

a

Doanh nghiệp

200

1

b

Kỹ thuật

300

1

a

Kỹ thuật

100

50

b

Doanh nghiệp

400

Công thức

Kết quả

=MAXIFS(A2:A7,B2:B7,"b",D2:D7,">100")

50

Trong criteria_range1, B2, B5 và B7 khớp với tiêu chí của "b". Trong các ô tương ứng trong criteria_range2, D5 và D7 khớp với tiêu chí > 100. Cuối cùng, trong số các ô tương ứng trong max_range, A7 có giá trị tối đa. Do đó, kết quả bằng 50.

Ví dụ 4

Cân nặng

Hạng

Lớp

Cấp độ

10

b

Doanh nghiệp

8

1

a

Kỹ thuật

8

100

a

Doanh nghiệp

8

11

b

Kỹ thuật

0

1

a

Kỹ thuật

8

12

b

Doanh nghiệp

0

Công thức

Kết quả

=MAXIFS(A2:A7,B2:B7,"b",D2:D7,A8)

12

Tham đối của criteria2 là A8. Tuy nhiên, vì A8 bị bỏ trống nên được coi là bằng 0 (không). Các ô trong criteria_range2 khớp với 0 là D5 và D7. Cuối cùng, trong số các ô tương ứng trong max_range, A7 có giá trị tối đa. Do đó, kết quả bằng 12.

Ví dụ 5

Cân nặng

Hạng

10

b

1

a

100

a

1

b

1

a

1

a

Công thức

Kết quả

=MAXIFS(A2:A5,B2:c6,"a")

#VALUE!

Vì kích cỡ và hình dạng của max_range và criteria_range không giống nhau nên MAXIFS trả về lỗi #VALUE!.

Ví dụ 6

Cân nặng

Hạng

Lớp

Cấp độ

10

b

Doanh nghiệp

100

1

a

Kỹ thuật

100

100

a

Doanh nghiệp

200

1

b

Kỹ thuật

300

1

a

Kỹ thuật

100

1

a

Doanh nghiệp

400

Công thức

Kết quả

=MAXIFS(A2:A6,B2:B6,"a",D2:D6,">200")

0

Không có ô nào khớp với tiêu chí.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem thêm

Hàm MINIFS

Hàm SUMIFS

Hàm AVERAGEIFS

Hàm COUNTIFS

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×