Hàm IFS

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Hàm IFS kiểm tra xem một hoặc nhiều điều kiện được đáp ứng, và trả về một giá trị tương ứng với điều kiện đúng đầu tiên. IFS có thể xảy ra của nhiều câu lệnh IF lồng nhau, và nhiều dễ đọc hơn với nhiều điều kiện.

Lưu ý: Tính năng này sẵn dùng trên Windows hoặc Mac nếu bạn có Office 2019, hoặc nếu bạn có một thuê bao Office 365. Nếu bạn là một thuê bao Office 365, đảm bảo rằng bạn có phiên bản mới nhất của Office.

Cú pháp đơn giản

Nói chung, cú pháp hàm IFS là:

= IFS ([điều gì đó là True1, giá trị nếu True1, điều gì đó là True2, giá trị nếu True2, điều gì đó là True3, giá trị nếu True3)

Vui lòng lưu ý rằng hàm IFS cho phép bạn hiển thị lên đến 127 khác nhau. Tuy nhiên, không nên quá nhiều điều kiện IF lồng hoặc IFS câu lệnh. Đây là vì nhiều điều kiện cần phải được nhập theo đúng thứ tự và có thể rất khó để xây dựng, kiểm tra và Cập Nhật.

Cú pháp

  • IFS(logical_test1, value_if_true1, [logical_test2, value_if_true2], [logical_test3, value_if_true3],…)

Tham đối

Mô tả

logical_test1 (bắt buộc)

Điều kiện đánh giá thành TRUE hoặc FALSE.

value_if_true1 (bắt buộc)

Kết quả cần trả về nếu logical_test1 đánh giá thành TRUE. Có thể được bỏ trống.

logical_test2…logical_test127 (tùy chọn)

Điều kiện đánh giá thành TRUE hoặc FALSE.

value_if_true2…value_if_true127 (tùy chọn)

Kết quả cần trả về nếu logical_testN đánh giá thành TRUE. Mỗi value_if_trueN tương ứng với một điều kiện logical_testN. Có thể được bỏ trống.

Ví dụ 1

Ví dụ Điểm hàm IFS.  Công thức trong ô B2 là 	=IFS(A2>89,"A",A2>79,"B",A2>69,"C",A2>59,"D",TRUE,"F")

Công thức cho các ô A2:A6 là:

  •  =IFS(A2>89,"A",A2>79,"B",A2>69,"C",A2>59,"D",TRUE,"F")

Nghĩa là IF(A2 Lớn Hơn 89, thì trả về "A", IF A2 Lớn Hơn 79, thì trả về "B" và cứ như vậy và với tất cả các giá trị nhỏ hơn 59, trả về "F").

Ví dụ 2

Hỗ trợ IFS - ví dụ Ngày trong Tuần - Công thức trong ô G2 là 	=IFS(F2=1,D2,F2=2,D3,F2=3,D4,F2=4,D5,F2=5,D6,F2=6,D7,F2=7,D8)

Công thức trong ô G7 là:

  •  =IFS(F2=1,D2,F2=2,D3,F2=3,D4,F2=4,D5,F2=5,D6,F2=6,D7,F2=7,D8)

Nghĩa là IF(giá trị trong ô F2 bằng 1, thì trả về giá trị trong ô D2, IF giá trị trong ô F2 bằng 2, thì trả về giá trị trong ô D3, và v.v., cuối cùng kết thúc bằng giá trị trong ô D8 nếu không có các điều kiện khác được đáp ứng).

Ghi chú

  • Để xác định một kết quả mặc định, nhập TRUE cho tham đối logical_test cuối cùng của bạn. Nếu không có điều kiện nào khác được đáp ứng, giá trị tương ứng sẽ được trả về. Trong Ví dụ 1, hàng 6 và 7 (với điểm 58) thể hiện điều này.

  •  Nếu tham đối logical_test được cung cấp mà không có value_if_true tương ứng, hàm này sẽ hiển thị thông báo lỗi "You've entered too few arguments for this function" (Bạn đã nhập quá ít tham đối cho hàm này).

  •  Nếu tham đối logical_test được đánh giá và giải thành một giá trị khác không phải TRUE hoặc FALSE, hàm này trả về lỗi #VALUE!.

  •  Nếu không tìm thấy các điều kiện TRUE nào, hàm này sẽ trả về lỗi #N/A.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Chủ đề Liên quan

Hàm IF
Hàm IF Nâng cao - Hoạt động với các công thức lồng nhau và tránh các lỗi bẫy
Video đào tạo: Hàm IF Nâng cao
Hàm COUNTIF sẽ tính các giá trị dựa trên một tiêu chí duy nhất
Hàm COUNTIFS sẽ tính các giá trị dựa trên nhiều tiêu chí
Hàm SUMIF sẽ tính tổng các giá trị dựa trên một tiêu chí duy nhất
Hàm SUMIFS sẽ tính tổng các giá trị dựa trên nhiều tiêu chí
Hàm AND
Hàm OR
Hàm VLOOKUP
Tổng quan về các công thức trong Excel
Cách tránh các công thức bị hỏng
Sử dụng tính năng kiểm tra lỗi để phát hiện lỗi trong các công thức
Các hàm lô-gic
Các hàm Excel (theo bảng chữ cái)
Các hàm Excel (theo danh mục)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×