Công thức & hàm

Hàm IF

Hàm IF

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Hàm IF là một trong các hàm phổ biến nhất trong Excel, và cho phép bạn so sánh lô-gic giữa một giá trị và những gì bạn mong đợi.

Vì vậy, một câu lệnh IF có thể có hai kết quả. Kết quả đầu tiên là nếu so sánh của bạn là True, kết quả thứ hai là nếu so sánh của bạn là False.

Ví dụ, =IF(C2="Yes",1,2) cho biết nếu (C2 = có, sau đó trả về một trả về nếu không 1, 2).

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Dùng hàm IF, một trong các hàm logic để trả về một giá trị nếu điều kiện đúng và trả về giá trị khác nếu điều kiện sai.

IF(logical_test, value_if_true, [value_if_false])

Ví dụ:

  • =IF(A2>B2,"Vượt dự toán","OK")

  • =IF(A2=B2,B4-A4,"")

Tên đối số

Mô tả

logical_test    (Bắt buộc)

Điều kiện bạn muốn kiểm tra.

value_if_true    (Bắt buộc)

Giá trị bạn muốn trả về nếu kết quả của logical_test là ĐÚNG.

value_if_false    (Tùy chọn)

Giá trị bạn muốn trả về nếu kết quả của logical_test là SAI.

Các ví dụ hàm IF đơn giản

Ô D2 chứa công thức =IF(C2="Có",1,2)
  • =IF(C2=”Có”,1,2)

Trong ví dụ ở trên, ô D2 cho biết: IF(C2 = Có, thì trả về 1, nếu không thì trả về 2)

Ô D2 chứa công thức =IF(C2=1,"CÓ","KHÔNG")
  • =IF(C2=1,”Có”,”Không”)

Trong ví dụ này, công thức trong ô D2 nói: IF(C2 = 1, then return Yes, otherwise return No)như bạn nhìn thấy, hàm IF có thể dùng để đánh giá cả văn bản và giá trị. Nó cũng có thể dùng để đánh giá lỗi. Bạn sẽ không giới hạn chỉ kiểm tra nếu tiêu chí bằng khác và trả về một kết quả đơn lẻ, bạn có thể cũng sử dụng toán tử toán học và thực hiện các phép tính bổ sung tùy thuộc vào tiêu chí của bạn. Bạn cũng có thể lồng nhiều hàm IF với nhau để thực hiện nhiều so sánh.

Công thức trong ô D2 là =IF(C2>B2, ”Vượt Ngân sách”,”Nằm trong Ngân sách”)
  • =IF(C2>B2,”Vượt quá Ngân sách”,”Trong Ngân sách”)

Trong ví dụ ở trên, hàm IF ở ô D2 cho biết IF(C2 Lớn Hơn B2, thì trả về “Vượt quá Ngân sách”, nếu không thì trả về “Trong Ngân sách”)

Công thức trong ô E2 là =IF(C2>B2,C2-B2,"")
  • =IF(C2>B2,C2-B2,0)

Trong hình minh họa ở trên, thay vì trả về kết quả dạng văn bản, chúng tôi sẽ trả về một phép tính toán học. Vì vậy, công thức ở ô E2 cho biết IF(Thực tế Lớn hơn Dự toán ngân sách thì lấy lượng Thực tế Trừ đi lượng Dự toán ngân sách, nếu không thì không trả về kết quả nào).

Công thức trong Ô F7 là IF(E7="Có",F5*0.0825,0)
  • =IF(E7=”Có”,F5*0.0825,0)

Trong ví dụ này, công thức trong ô F7 cho biết IF(E7 = “Có”, thì tính toán Tổng Số tiền trong F5 * 8,25%, nếu không thì không có Thuế Bán hàng phải nộp nên trả về 0)

Lưu ý: Nếu bạn muốn sử dụng văn bản trong công thức, bạn cần đưa văn bản vào trong dấu ngoặc kép (ví dụ: “Văn bản”). Ngoại lệ duy nhất là sử dụng TRUE hoặc FALSE, nội dung mà Excel có thể tự động hiểu.

Sự cố thường gặp

Vấn đề

Chuyện gì không ổn

0 (không) trong ô

Không có đối số nào cho đối sốvalue_if_true hoặc value_if_False. Để thấy giá trị trả về đúng, thêm văn bản đối số vào hai đối số đó, hoặc thêm ĐÚNG hoặc SAI vào đối số.

#NAME? Trong ô

Lỗi này thường có nghĩa là công thức viết sai chính tả .

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem thêm

Toán tử tính toán và mức ưu tiên trong Excel

Dùng hàm được lồng vào trong công thức

Sử dụng hàm IF để kiểm tra xem một ô có trống hay không

Sử dụng hàm IF để kiểm tra xem một ô có trống hay không

Video: Hàm IF nâng cao

Hàm IFS (Office 365, Excel 2016 trở lên)

Hàm IF nâng cao - Làm việc với các công thức lồng nhau và tránh các sự cố

Nội dung đào tạo bằng video: Hàm IF nâng cao

Hàm COUNTIF sẽ đếm các giá trị dựa trên một tiêu chí đơn lẻ

Hàm COUNTIFS sẽ đếm các giá trị dựa trên nhiều tiêu chí

Hàm SUMIF sẽ tính tổng các giá trị dựa trên một tiêu chí đơn lẻ

Hàm SUMIFS sẽ tính tổng các giá trị dựa trên nhiều tiêu chí

Hàm AND

Hàm OR

Hàm VLOOKUP

Tổng quan về các công thức trong Excel

Làm thế nào để tránh công thức bị lỗi

Phát hiện lỗi trong các công thức

Hàm Lô-gic

Các hàm Excel (theo thứ tự bảng chữ cái)

Các hàm Excel (theo thể loại)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×