Hàm DCount đếm các giá trị duy nhất trong một tập bản ghi

Hàm DCount đếm các giá trị duy nhất trong một tập bản ghi

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có bao giờ hết đã có một danh sách các bản ghi với giá trị trùng lặp có thể dài và muốn đếm số chỉ bao gồm một giá trị một lần? Hàm DCount là những gì bạn cần để đếm các giá trị duy nhất trong một tập hợp đã xác định các bản ghi. Hàm DCount() được dùng trong macro, truy vấn, biểu thức hoặc một điều khiển được tính toán. Đây là một hàm DCount mẫu để có được tổng số lượng đơn hàng đã được đặt vào một ngày cụ thể:

DCount( expr, miền [, tiêu chí] )

Cú pháp của hàm DCount trên đây có phần bắt buộc và phần tùy chọn:

Tham đối

Mô tả

expr

Phần bắt buộc, chỉ rõ trường cần dùng để đếm các bản ghi. Đó có thể là một biểu thức chuỗi chỉ rõ một trường trong bảng hoặc truy vấn, hoặc một biểu thức thực hiện các tính toán trên một trường. Ví dụ, nó có thể bao gồm tên trường bảng, điều khiển biểu mẫu hoặc một hàm. Hàm đó có thể được dựng sẵn hoặc do người dùng xác định, nhưng không phải là hàm tổng hợp SQL hoặc hàm tổng hợp miền khác.

miền

Phần bắt buộc, chỉ rõ tập bản ghi, mà đó có thể là tên truy vấn hoặc bảng.

tiêu chí

Điều này là tùy chọn và là biểu thức chuỗi giới hạn phạm vi dữ liệu cho hàm DCount . Thật tương tự như mệnh đề WHERE trong một biểu thức SQL. Hãy nhớ rằng bất kỳ trường nào được dùng làm tiêu chí phải cũng được sử dụng tên miềnmột phần của cú pháp hoặc hàm DCount trả về một Null.

Lưu ý: Mặc dù đối số expr có thể thực hiện việc tính toán, nhưng kết quả sẽ không sẵn dùng vì hàm DCount chỉ cung cấp cho bạn số lượng các bản ghi.

Một trường hợp khác mà bạn có thể muốn dùng hàm DCount là trong một điều khiển được tính, khi bạn đưa vào đó các tiêu chí cụ thể để giới hạn phạm vi dữ liệu. Ví dụ, để hiển thị số đơn hàng cần được chuyển đến California, hãy đặt thuộc tính ControlSource của hộp văn bản thành biểu thức sau đây:

=DCount("[OrderID]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Để cũng bao gồm các bản ghi có các trường Null, hãy dùng dấu sao. Để tính toán số bản ghi trong bảng Đơn hàng, bạn sẽ dùng:

intX = DCount("*", "Orders")

Để biết thêm thông tin về cách tạo truy hoặc dùng biểu thức, hãy tìm hiểu các phần sau:

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×