Hàm CONCATENATE

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nối một số chuỗi văn bản vào một chuỗi văn bản.

Cú pháp

CONCATENATE (text1,text2...)

Text1, text2...     là 1 đến 30 mục văn bản để tham gia vào một mục văn bản duy nhất. Các mục văn bản có thể là chuỗi văn bản, số hoặc tham chiếu cột.

Chú thích

Toán tử "&" có thể được dùng thay vì hàm CONCATENATE để gia nhập mục văn bản.

Ví dụ

Col1

Col2

Col3

Công thức

Mô tả

cá hồi suối

loài

32

= CONCATENATE("Stream population for",[Col1],"",[Col2],"is",[Col3],"/mile")

Ghép nối câu từ dữ liệu (mật đối với loài cá hồi suối là 32/dặm)

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×