Hàm CONCAT

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách sử dụng hàm CONCAT, một trong các hàm văn bản ở Excel.

Hàm này sẽ thay thế các hàm CONCATENATE. Tuy nhiên, hàm CONCATENATE sẽ luôn tương thích với các phiên bản Excel cũ hơn.

Lưu ý: Tính năng này chỉ sẵn dùng nếu bạn có đăng ký Office 365. Nếu bạn là người đăng ký Office 365, hãy đảm bảo bạn có phiên bản mới nhất của Office.

Hãy dùng thử Office 365 hoặc phiên bản mới nhất của Excel

Mô tả

Hàm CONCAT kết hợp văn bản từ nhiều phạm vi và/hoặc chuỗi nhưng không cung cấp dấu tách hoặc tham đối IgnoreEmpty.

Mẹo: Để bao gồm dấu tách (chẳng hạn như dãn cách hoặc dấu và (&) giữa các văn bản bạn muốn kết hợp và loại bỏ các tham đối bỏ trống mà bạn không muốn xuất hiện trong kết quả văn bản kết hợp, bạn có thể sử dụng hàm TEXTJOIN.

Cú pháp

CONCAT(text1, [text2],…)

Tham đối

Mô tả

text1
(bắt buộc)

Mục văn bản cần kết hợp. Một chuỗi hoặc xâu chuỗi, chẳng hạn như một phạm vi ô.

[text2, ...]
(tùy chọn)

Các mục văn bản bổ sung cần kết hợp. Có thể có tối đa 253 tham đối văn bản cho các mục văn bản. Mỗi tham đối có thể là một chuỗi hoặc xâu chuỗi, chẳng hạn như một phạm vi ô.

Ví dụ: =CONCAT("The"," ","sun"," ","will"," ","come"," ","up"," ","tomorrow.") sẽ trả về The sun will come up tomorrow.

Ghi chú

  • Nếu chuỗi kết quả vượt quá 32767 ký tự (giới hạn ô) thì CONCAT sẽ trả về lỗi #VALUE!.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong mỗi bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, chọn các công thức, nhấn F2 rồi nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem toàn bộ dữ liệu.

Ví dụ 1

=CONCAT(B:B, C:C)

A

B

a1

b1

a2

b2

a4

b4

a5

b5

a6

b6

a7

b7

Vì hàm này cho phép tham chiếu đầy đủ các cột và hàng nên kết quả trả về là: A’sa1a2a4a5a6a7B’sb1b2b4b5b6b7

Ví dụ 2

=CONCAT(B2:C8)

A

B

a1

b1

a2

b2

a4

b4

a5

b5

a6

b6

a7

b7

Kết quả: a1b1a2b2a4b4a5b5a6b6a7b7

Ví dụ 3

Dữ liệu

Tên

Họ

cá hồi suối

Andreas

Hauser

loài

Fourth

Pine

32

Công thức

Mô tả

Kết quả

=CONCAT("Mật độ tập trung theo luồng đối với ", A2," ", A3, " là ", A4, "/mile.")

Tạo câu bằng cách kết hợp dữ liệu trong cột A với các văn bản khác.

Mật độ tập trung theo luồng đối với loài cá hồi suối là 32/dặm

=CONCAT(B2," ", C2)

Ghép nối ba phần: chuỗi trong ô B2, một ký tự khoảng trắng và giá trị trong ô C2.

Andreas Hauser

=CONCAT(C2, ", ", B2)

Ghép nối ba phần: chuỗi trong ô C2, một chuỗi kèm dấu phẩy, ký tự khoảng trắng và giá trị trong ô B2.

Hauser, Andreas

=CONCAT(B3," & ", C3)

Ghép nối ba phần: chuỗi trong ô B3, một chuỗi bao gồm một khoảng trắng, dấu và, rồi đến một khoảng trắng khác và giá trị trong ô C3.

Fourth & Pine

=B3 & " & " & C3

Ghép nối các mục giống như trong ví dụ trước nhưng bằng cách sử dụng dấu và (&) thay cho hàm CONCAT.

Fourth & Pine

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem Thêm

Hàm CONCATENATE

Hàm TEXTJOIN

Tổng quan về các công thức trong Excel

Làm thế nào để tránh các công thức bị lỗi

Tìm và sửa lỗi trong các công thức

Các phím tắt và phím chức năng của Excel

Các hàm văn bản (tham khảo)

Các hàm Excel (theo bảng chữ cái)

Các hàm Excel (theo thể loại)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×