Hủy một phối

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể hủy bỏ một phối ngắt kết nối một ấn phẩm phối thư từ của nó nguồn dữ liệu.

  1. Trên menu công cụ , trỏ tới gửi thư và danh mục, sau đó bấm Hủy phối.

  2. Khi được yêu cầu nếu bạn muốn hủy phối thư, bấm .

    Ấn phẩm bị ngắt kết nối từ nguồn dữ liệu của nó.

Lưu ý: 

  • Nếu bạn hủy bỏ một phối thư, trường không phải là trường địa chỉ, dòng lời chào và khối địa chỉ được chuyển đổi thành văn bản thường.

  • Nếu bạn hủy bỏ một phối ca-ta-lô, vùng phối ca-ta-lô sẽ bị xóa.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×