Hủy kích hoạt cài đặt Office 365

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn có thuê bao Office 365, bạn có thể hủy kích hoạt một cài đặt Office 365 mà bạn đang không sử dụng để bạn có thể cài đặt Office 365 trên thiết bị khác. Hủy kích hoạt một cài đặt Office 365 không dỡ cài đặt Office, cũng như không nó sẽ loại bỏ tài liệu Office. Hủy kích hoạt một cài đặt Office 365 là khác nhau từ hủy bỏ thuê bao Office 365 của bạn.

Lưu ý: Vì hoàn tất quy trình này thông qua trình duyệt web của bạn, bạn có thể hủy kích hoạt một cài đặt Office 365 từ bất kỳ thiết bị.

Nếu bạn không chắc liệu phiên bản Office 365 của mình dành cho gia đình hay doanh nghiệp, hãy xem mục Các gói Office.

Office 365 Home, Personal, hoặc University

  1. Từ bất kỳ máy tính, đi đến của bạn tài khoản Microsoft, trang cài đặt và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn, nếu được nhắc.

  2. Bên dưới cài đặt PC/Mac sử dụng, xác định vị trí máy tính mà bạn muốn hủy kích hoạt Office 365.

  3. Chọn hủy kích hoạt để hủy kích hoạt Office 365 trên PC hoặc máy Mac.

Office 365 dành cho doanh nghiệp

  1. Từ bất kỳ máy tính, hãy đến https://portal.office.com/Account/#home và đăng nhập bằng cách dùng của bạn tài khoản công ty hoặc trường học, nếu được nhắc.

  2. Từ ô Trạng thái bản cài đặt, chọn Quản lý các bản cài đặt.

  3. Bên dưới Trạng thái bản cài đặt, chọn Hủy kích hoạt để hủy kích hoạt các bản cài đặt Office mà bạn không còn sử dụng nữa.

Sau khi bạn hủy kích hoạt cài đặt Office 365, bạn vẫn có thể xem và in tài liệu từ thiết bị đó, nhưng bạn sẽ không thể sửa hoặc tạo tệp mới. Office 365 cho bạn biết cài đặt được bị hủy kích hoạt bằng cách hiển thị lỗi sản phẩm chưa được cấp phép. Nếu bạn muốn sử dụng Office 365 trên thiết bị, bạn sẽ cần phải kích hoạt lại Office 365 bằng cách đăng nhập vào tài khoản Office 365 của bạn khi được nhắc.

Không có cách nào để hủy kích hoạt Office Home & Student, Office Home & doanh nghiệp, Office Professional, hoặc ứng dụng Office riêng lẻ. Thay vào đó, bạn phải cài đặt lại và kích hoạt bằng cách dùng quy trình được mô tả trong kích hoạt sau khi cài đặt lại Office.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×