Hủy bỏ dòng công việc đang tiến hành

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu lỗi xảy ra với một dòng công việc, hoặc một dòng công việc dừng trả lời khi người dùng gửi thông tin nhiệm vụ, có thể hủy bỏ dòng công việc. Khi bạn hủy bỏ dòng công việc, trạng thái dòng công việc được đặt thành bị hủy bỏ và tất cả các nhiệm vụ được tạo bởi dòng công việc sẽ bị xóa.

Bạn phải có quyền quản lý danh sách để hủy bỏ dòng công việc.

  1. Nếu danh sách hoặc thư viện có chứa mục mà bạn muốn hủy bỏ dòng công việc chưa mở, hãy bấm tên của nó trên khởi động nhanh.

    Nếu tên danh sách hoặc thư viện của bạn không xuất hiện, hãy bấm Xem Tất cả Nội dung Site rồi sau đó bấm tên danh sách hoặc thư viện của bạn.

  2. Trỏ tới tài liệu hoặc mục mà có liên quan trong dòng công việc, bấm vào mũi tên xuất hiện, sau đó bấm dòng công việc.

  3. Bên dưới Dòng công việc đang chạy, bấm vào tên của dòng công việc mà bạn muốn hủy bỏ.

  4. Trên trang trạng thái dòng công việc, dưới Thông tin dòng công việc, bấm chấm dứt dòng công việc này ngay bây giờ.

    Lưu ý: Nếu nối kết chấm dứt dòng công việc này ngay bây giờ không xuất hiện, bạn không có quyền phù hợp để thực hiện các tác vụ này. Liên hệ với người quản trị của bạn nếu bạn cần phải có một dòng công việc bị hủy bỏ.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×