Hợp nhất dữ liệu trong nhiều trang tính

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Để tóm tắt và kết quả từ trang tính riêng biệt của báo cáo, bạn có thể hợp nhất dữ liệu từ mỗi trang tính vào một trang tính chính. Các trang tính có thể nằm trong cùng sổ làm việc dưới dạng trang tính chính, hoặc sổ làm việc khác. Khi bạn hợp nhất dữ liệu, bạn tập hợp dữ liệu sao cho bạn có thể dễ dàng cập nhật và tổng hợp khi cần thiết.

Ví dụ, nếu bạn có một trang tính chi phí cho mỗi văn phòng khu vực của bạn, bạn có thể dùng hợp nhất để cuộn các con số vào một trang tính chính chi phí công ty. Trang tính cái này cũng có thể bao gồm tổng doanh số và giá trị trung bình, các mức cấp hàng tồn kho hiện tại và cao nhất bán sản phẩm dành cho doanh nghiệp toàn bộ.

Mẹo: Nếu bạn thường xuyên hợp nhất dữ liệu, nó có thể giúp tạo trang tính mới từ mẫu trang tính sử dụng một bố trí nhất quán. Để tìm hiểu thêm về các mẫu, hãy xem: tạo một mẫu. Đây cũng là một lần lý tưởng để thiết lập mẫu của bạn với bảng Excel.

Không có hai cách để hợp nhất dữ liệu, theo vị trí hoặc thể loại.

Hợp nhất theo vị trí: dữ liệu trong các vùng nguồn có cùng một đơn hàng, và sử dụng cùng một nhãn. Sử dụng phương pháp này để hợp nhất dữ liệu từ một chuỗi các trang tính, chẳng hạn như bộ phận ngân sách trang tính đã được tạo từ mẫu cùng.

Hợp nhất theo thể loại: khi dữ liệu trong các vùng nguồn không được sắp xếp theo thứ tự cùng nhưng sử dụng cùng một nhãn. Sử dụng phương pháp này để hợp nhất dữ liệu từ một chuỗi các trang tính có bố cục khác nhau nhưng có cùng một nhãn dữ liệu.

 • Hợp nhất dữ liệu theo thể loại là tương tự như cách tạo PivotTable. Pivottable, Tuy nhiên, bạn có thể dễ dàng tổ chức lại các thể loại. Cân nhắc việc tạo một PivotTable nếu bạn cần linh hoạt hơn hợp nhất theo thể loại.

Lưu ý: Ví dụ trong bài viết này đã được tạo bằng Excel 2016. Khi dạng xem của bạn có thể khác nhau nếu bạn đang dùng phiên bản khác của Excel, các bước đều giống nhau.

Hãy làm theo các bước sau để hợp nhất một vài trang tính vào một trang tính chính:

 1. Nếu bạn vẫn chưa, thiết lập dữ liệu trong mỗi thành phần trang tính bằng cách thực hiện các thao tác sau:

  • Hãy đảm bảo rằng mỗi phạm vi dữ liệu trong danh sách định dạng. Mỗi cột phải có một nhãn (đầu trang) trong hàng đầu tiên và chứa dữ liệu tương tự. Có phải là không có hàng hay cột trống bất kỳ chỗ nào trong danh sách.

  • Đặt từng phạm vi trên một trang tính riêng biệt, nhưng không nhập bất kỳ điều gì trong trang tính chính bạn định hợp nhất dữ liệu. Excel sẽ thực hiện điều này cho bạn.

  • Đảm bảo rằng mỗi phạm vi có cùng một bố trí.

 2. Trong trang tính chính, hãy bấm ô ở góc trên bên trái của vùng nơi bạn muốn hiển thị dữ liệu hợp nhất.

  Lưu ý: Để tránh ghi đè dữ liệu hiện có trong trang tính chính, hãy đảm bảo rằng bạn rời khỏi đủ ô ở bên phải và bên dưới ô này cho dữ liệu hợp nhất.

 3. Bấm dữ liệu>hợp nhất (trong nhóm Công cụ dữ liệu ).

  Nhóm Công cụ Dữ liệu trên tab dữ liệu

 4. Trong hộp hàm , hãy bấm hàm tổng hợp mà bạn muốn Excel dùng để hợp nhất dữ liệu. Hàm mặc định là tổng.

  Đây là ví dụ trong đó ba trang tính phạm vi đã chọn:

  Hộp thoại hợp nhất dữ liệu

 5. Chọn dữ liệu của bạn.

  Tiếp theo, trong hộp tham chiếu , hãy bấm vào nút thu gọn để thu nhỏ bảng và chọn dữ liệu trong trang tính.

  Hộp thoại thu gọn hợp nhất dữ liệu

  Bấm vào trang tính có chứa dữ liệu mà bạn muốn hợp nhất, chọn dữ liệu, sau đó bấm vào nút Bung rộng hộp thoại ở bên phải để quay lại hộp thoại hợp nhất .

  Nếu một trang tính có chứa dữ liệu mà bạn cần để hợp nhất nằm trong sổ làm việc khác, hãy bấm duyệt để xác định sổ làm việc đó. Sau khi định vị và bấm OK, Excel sẽ nhập đường dẫn tệp trong hộp tham chiếu và chắp thêm dấu chấm than vào đường đó. Sau đó bạn có thể tiếp tục để chọn dữ liệu khác.

  Đây là ví dụ trong đó ba trang tính phạm vi đã chọn được chọn:

  Hộp thoại hợp nhất dữ liệu

 6. Trong cửa sổ bật lên hợp nhất , bấm Thêm. Lặp lại này để thêm tất cả các phạm vi bạn hợp nhất.

 7. Cập nhật tự động so với thủ công: Nếu bạn muốn Excel tự động Cập Nhật hợp nhất bảng của bạn khi dữ liệu nguồn thay đổi, chỉ cần kiểm tra hộp tạo nối kết tới dữ liệu nguồn . Nếu hộp này không đánh dấu, bạn có thể Cập Nhật hợp nhất theo cách thủ công.

  Lưu ý: 

  • Bạn không thể tạo nối kết khi khu vực nguồn và đích đang ở trên cùng một trang tính.

  • Nếu bạn cần thay đổi mức độ của một phạm vi — hoặc thay thế một phạm vi — bấm phạm vi trong ô bật lên hợp nhất và Cập Nhật bằng cách dùng các bước trên. Điều này sẽ tạo một tham chiếu phạm vi mới, vì vậy bạn cần xóa trước đó trước khi bạn hợp nhất một lần nữa. Chỉ cần chọn cũ tham chiếu và nhấn phím Delete.

 8. Bấm OK, và Excel sẽ tạo ra hợp nhất cho bạn. Hoặc bạn có thể, bạn có thể áp dụng định dạng. Sẽ chỉ cần thiết để định dạng một lần, trừ khi bạn chạy hợp nhất.

  • Mọi nhãn không khớp với các nhãn trong các vùng nguồn khác tạo ra các cột hoặc các hàng riêng rẽ trong hợp nhất.

  • Đảm bảo rằng mọi thể loại mà bạn muốn hợp nhất có nhãn duy nhất xuất hiện trong chỉ một phạm vi nguồn.

Nếu dữ liệu để hợp nhất nằm trong ô khác nhau trên trang tính khác nhau:

Nhập công thức với tham chiếu ô cho các trang tính khác, cho mỗi trang tính riêng biệt. Ví dụ, để hợp nhất dữ liệu từ trang tính có tên là doanh số (trong ô B4), HR (trong ô F5) và tiếp thị (trong ô B9), trong ô A2 của trang tính chính, bạn sẽ nhập như sau:

Excel tờ đa thức tham chiếu

Mẹo: Để nhập một tham chiếu ô — chẳng hạn như doanh số! B4 — trong công thức mà không cần nhập, nhập công thức đến điểm mà bạn cần tham chiếu, sau đó bấm vào trang tính tab, sau đó bấm vào ô. Excel sẽ hoàn thành trang tính tên và ô địa chỉ cho bạn. Ghi chú: công thức trong trường hợp có thể dễ bị lỗi, vì rất dễ dàng vô tình chọn ô sai. Nó cũng có thể khó để thấy một lỗi sau khi nhập công thức phức tạp.

Nếu dữ liệu để hợp nhất nằm trong cùng một ô trên trang tính khác nhau:

Nhập công thức với tham chiếu 3-D sử dụng một tham chiếu tới một phạm vi tên trang tính. Ví dụ, để hợp nhất dữ liệu trong ô A2 từ theo tiếp thị bao gồm, trong ô E5 của trang tính chính bạn muốn nhập như sau:

Công thức tham chiếu trang tính 3D Excel

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem Thêm

Tổng quan về các công thức trong Excel

Cách tránh các công thức bị lỗi

Tìm và chỉnh sửa các lỗi trong công thức

Các lối tắt bàn phím và phím chức năng của Excel

Các hàm Excel (theo bảng chữ cái)

Các hàm Excel (theo danh mục)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×