Hộp thoại Tùy chọn Dẫn hướng

Sử dụng hộp thoại Tùy chọn Dẫn hướng trong Access để hiển thị hoặc ẩn các nhóm đối tượng cơ sở dữ liệu xuất hiện trong Ngăn Dẫn hướng. Bạn cũng có thể sử dụng hộp thoại này để tạo cũng như quản lý danh mục và nhóm tùy chỉnh, đặt tùy chọn hiển thị cho Ngăn Dẫn hướng và kiểm soát xem bạn mở đối tượng cơ sở dữ liệu trong ngăn bằng thao tác bấm chuột đơn hay đúp.

Để mở hộp thoại Tùy chọn Dẫn hướng trong Access, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Bấm vào Tệp > Tùy chọn để mở hộp thoại Tùy chọn Access. Lưu ý rằng nếu bạn đang sử dụng Access 2007, hãy bấm vào Microsoft Office Button, rồi bấm vào Tùy chọn Access. Bấm vào tab Cơ sở Dữ liệu trên hộp thoại Tùy chọn Access, rồi bấm vào Tùy chọn Dẫn hướng trong phần Dẫn hướng.

  • Bấm chuột phải vào đầu Ngăn Dẫn hướng, rồi bấm vào Tùy chọn Dẫn hướng.

Tùy chọn Nhóm

Sử dụng các mục trong phần này để hiển thị hoặc ẩn các nhóm trong thể loại được xác định trước có trong Access, đồng thời tạo cũng như quản lý các thể loại và nhóm tùy chỉnh.

Thể loại

Hiển thị thể loại được xác định trước và thể loại tùy chỉnh trong cơ sở dữ liệu hiện đang mở. Khi bạn chọn một thể loại, các nhóm được gán cho thể loại đó sẽ xuất hiện trong phần Nhóm của — ví dụ: Nhóm của "Bảng và Dạng xem". Để hiển thị hoặc ẩn một nhóm, hãy chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm ở cạnh nhóm đó.

Ngoài ra, bạn có thể sắp xếp lại bất kỳ thể loại tùy chỉnh nào trong danh sách Nhóm của — tức là di chuyển chúng lên hoặc xuống trong danh sách. Để thực hiện, hãy chọn thể loại tùy chỉnh trong danh sách, rồi bấm mũi tên lên hoặc xuống hiển thị bên cạnh thể loại đó.

Các điều khiển để sắp xếp lại các nhóm trong một danh mục

Ngoài ra, nếu bạn chọn thể loại Bảng và Dạng xem Liên quan, bạn có thể sắp xếp lại một vài nhóm trong đó. Để thực hiện, hãy bấm vào thể loại này, rồi trong ngăn Nhóm của, bấm vào nhóm bạn muốn di chuyển và sử dụng mũi tên lên hoặc xuống để sắp xếp lại nhóm.

Quan trọng là bạn cần lưu ý rằng mình không thể xóa thể loại được xác định trước hay các nhóm trong thể loại đó nhưng bạn vẫn có thể ngăn nhóm được xác định trước hiển thị trong Ngăn Dẫn hướng. Để phân biệt giữa thể loại được xác định trước và thể loại tùy chỉnh, hãy chú ý đến các nút bên dưới phần Thể loại. Nếu các nút Xóa MụcĐổi tên Mục được kích hoạt khi bạn chọn một thể loại thì nghĩa là bạn đã chọn thể loại tùy chỉnh.

Thêm Mục    Bấm để tạo thể loại tùy chỉnh mới.

Xóa Mục    Bấm để xóa thể loại tùy chỉnh. Các nút này chỉ được kích hoạt khi bạn chọn một thể loại tùy chỉnh.

Đổi tên Mục    Bấm để đổi tên mục. Các nút này chỉ được kích hoạt khi bạn chọn một thể loại tùy chỉnh.

Nhóm của

Hiển thị những nhóm được gán cho thể loại đã chọn trong phần Thể loại. Chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm bên cạnh một nhóm để hiển thị hoặc ẩn nhóm đó trong Ngăn Dẫn hướng. Để phân biệt giữa nhóm được xác định trước và thể loại tùy chỉnh, hãy chú ý đến các nút bên dưới phần này. Nếu các nút Xóa NhómĐổi tên Nhóm được kích hoạt thì có nghĩa là bạn đã chọn một nhóm trong thể loại tùy chỉnh.

Ngoài ra, bạn có thể sắp xếp lại các nhóm trong bất kỳ thể loại tùy chỉnh nào, cùng với các nhóm trong nhóm được xác định trước Bảng và Dạng xem. Để thực hiện, hãy chọn thể loại tùy chỉnh, chọn nhóm bạn muốn di chuyển, rồi bấm mũi tên lên hoặc xuống hiển thị bên cạnh nhóm đó.

Các điều khiển để sắp xếp lại các nhóm trong một danh mục

Thêm Nhóm    Bấm để thêm một hoặc nhiều nhóm tùy chỉnh vào một thể loại tùy chỉnh. Các nút này chỉ được kích hoạt sau khi bạn chọn một thể loại tùy chỉnh.

Xóa Nhóm    Bấm để xóa nhóm tùy chỉnh đã chọn. Các nút này chỉ được kích hoạt khi bạn chọn một nhóm tùy chỉnh.

Đổi tên Nhóm    Bấm để đổi tên nhóm tùy chỉnh. Các nút này chỉ được kích hoạt khi bạn chọn một nhóm tùy chỉnh.

Tùy chọn Hiển thị

Hiển thị Đối tượng Ẩn

Hiển thị đối tượng cơ sở dữ liệu ẩn trong Ngăn Dẫn hướng. Theo mặc định, hộp kiểm này không được chọn.

Hiển thị Đối tượng Hệ thống

Hiển thị bảng hệ thống và các đối tượng hệ thống khác trong Ngăn Dẫn hướng. Theo mặc định, hộp kiểm này không được chọn.

Lưu ý: Theo mặc định, một số đối tượng hệ thống sẽ bị ẩn trong Access. Để xem toàn bộ đối tượng hệ thống, bạn cũng phải bật tùy chọn Hiển thị Đối tượng Ẩn.

Mở Đối tượng bằng cách

Bấm một lần

Cho phép bạn mở bảng, biểu mẫu, truy vấn và các đối tượng khác trong cơ sở dữ liệu bằng cách bấm chuột một lần. Tùy chọn mặc định là bấm đúp.

Bấm đúp

Cho phép bạn mở bảng, biểu mẫu, truy vấn và các đối tượng khác trong cơ sở dữ liệu bằng cách bấm đúp chuột. Tùy chọn mặc định là bấm đúp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×