Hộp thoại sửa nguồn dữ liệu

Hộp thoại này cho phép bạn sửa nguồn dữ liệu danh sách gửi thư của bạn.

  • Nguồn dữ liệu đang được sửa    Điều này sẽ xác định các DataSource mà bạn hiện đang chỉnh sửa. Bảng hiển thị dữ liệu của bạn. Cuộn để xem thêm trường.

  • Mục nhập mới    Sử dụng để thêm bản ghi vào nguồn dữ liệu danh sách gửi thư của bạn.

  • Phát    Tìm kiếm thông qua nguồn dữ liệu cho một bản ghi cụ thể để sửa.

  • Xóa mục nhập    Loại bỏ một mục đã chọn. Bật nếu bạn đang tạo hoặc sở hữu nguồn dữ liệu.

  • Tùy chỉnh cột    Điều này cho phép bạn thêm, xóa hoặc đổi tên cột. Bạn cũng có thể di chuyển chúng lên hoặc xuống để thay đổi thứ tự. Bật nếu bạn đang tạo hoặc sở hữu nguồn dữ liệu.

  • OK    Lưu các thay đổi của bạn và thoát khỏi hộp thoại.

  • Hủy bỏ    Điều này sẽ được các thay đổi của bạn và thoát khỏi hộp thoại.

Hộp thoại sửa nguồn dữ liệu

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×