Hộp thoại Lưu dưới Dạng

Hãy bấm tùy chọn trong hộp thoại Lưu Dưới dạng để lưu một tệp theo tên tệp, định dạng và vị trí mà bạn chỉ định. Nếu bạn đang lưu một tệp mà chưa được lưu trước đó, hộp thoại Lưu dưới Dạng sẽ tự động xuất hiện khi bạn bấm Lưu.

Dùng hộp thoại Lưu dưới Dạng

Đây là cách sử dụng hộp thoại Lưu dưới Dạng khi bạn lưu một đối tượng cơ sở dữ liệu:

  • Lưu <tên đối tượng>vào     Nhập tên của đối tượng mới, trong đó <tên đối tượng> là đối tượng được chọn hiện tại.

  • Dưới dạng     Để kiểu đối tượng giống như đối tượng gốc, hoặc chọn kiểu đối tượng mà bạn muốn chuyển đổi thành từ đối tượng mới. Không phải tất cả các đối tượng đều có thể được chuyển đổi sang các kiểu đối tượng khác nhau.

  • OK     Để lưu đối tượng, hãy bấm OK.

  • Hủy bỏ     Để trở lại đối tượng mà không lưu nó, hãy bấm Hủy bỏ.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×