Hộp thư đến Ưu tiên dành cho Outlook

Đã cập nhật: Tháng Sáu 2017

Hộp thư đến Ưu tiên giúp bạn tập trung vào những email quan trọng nhất với bạn. Tính năng này sẽ phân tách hộp thư đến của bạn thành hai tab—Ưu tiên và Khác. Những email quan trọng nhất của bạn sẽ nằm trên tab Ưu tiên, trong khi vẫn có thể truy nhập dễ dàng những email còn lại—nhưng nằm ở vị trí gọn gàng—trên tab Khác. Bạn sẽ được thông báo về email chuyển tới tab Khác và bạn có thể chuyển đổi giữa các tab bất cứ lúc nào để xem nhanh. Xem qua video này để biết tổng quan nhanh.

Dấu hỏi biểu thị nội dung trợ giúp Làm cách nào để tôi có thể tắt Hộp thư đến Ưu tiên?

Cách thức hoạt động của Hộp thư đến Ưu tiên?

Hộp thư đến Ưu tiên phối hợp cùng bạn để ưu tiên những email quan trọng nhất. Email nằm trong Hộp thư đến Ưu tiên được xác định dựa trên nội dung của chúng (ví dụ: bản tin, email do máy tạo và v.v) và người bạn tương tác thường xuyên nhất. Nếu bạn cần tinh chỉnh Hộp thư đến Ưu tiên, bạn có sẵn các tùy chọn Di chuyển sang Ưu tiênDi chuyển sang Khác để thực hiện điều đó.

Bật Hộp thư đến Ưu tiên

 1. Trong Outlook 2016, chọn tab Xem.

 2. Chọn Hiển thị Hộp thư đến Ưu tiên.

  Nút Hiển thị Hộp thư đến Ưu tiên trên tab Chế độ xem

  Các tab Ưu tiên và Khác sẽ xuất hiện ở đầu hộp thư của bạn. Bạn sẽ được thông báo về email chuyển tới tab Khác và bạn có thể chuyển đổi giữa các tab bất cứ lúc nào để xem nhanh.

  Các tab Ưu tiên và Khác ở trên đầu hộp thư đến khi Hiển thị Hộp thư đến Ưu tiên được chọn

Thay đổi cách sắp xếp các thư của bạn

 1. Từ hộp thư đến của bạn, chọn tab Ưu tiên hoặc Khác, rồi bấm chuột phải vào thư bạn muốn di chuyển.

 2. Nếu di chuyển từ tab Ưu tiên sang tab Khác, hãy chọn Di chuyển sang Khác nếu bạn chỉ muốn di chuyển thư đã chọn. Chọn Luôn Di chuyển sang Khác nếu bạn muốn chuyển tất cả các thư trong tương lai từ một người gửi đến tab Khác.

  Nếu di chuyển từ tab Khác sang tab Ưu tiên, hãy chọn Di chuyển sang Ưu tiên nếu bạn chỉ muốn di chuyển thư đã chọn. Chọn Luôn Di chuyển sang Ưu tiên nếu bạn muốn chuyển tất cả các thư trong tương lai từ một người gửi đến tab Ưu tiên.

  Chế độ xem song song của tùy chọn Di chuyển và Luôn Di chuyển

Xem Hộp thư đến Ưu tiên trong thực tiễn

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Bật Hộp thư đến Ưu tiên

 1. Mở Outlook trên web.

  Các chế độ xem chính của Outlook trên web
 2. Chọn Biểu tượng Thiết đặt > Cài đặt hiển thị > Hộp thư đến Ưu tiên.

 3. Bên dưới Khi nhận email, chọn Sắp xếp email vào tab Ưu tiên và tab Khác. Các tab Ưu tiên và Khác sẽ xuất hiện ở đầu hộp thư của bạn. Bạn sẽ được thông báo về email chuyển tới tab Khác và bạn có thể chuyển đổi giữa các tab bất cứ lúc nào để xem nhanh.

  Trên trang Cài đặt Màn hình, bạn có thể bật hoặc tắt Hộp thư đến Ưu tiên

 4. Bấm OK.

Thay đổi cách sắp xếp các thư của bạn

 1. Từ hộp thư đến của bạn, chọn tab Ưu tiên hoặc Khác, rồi bấm chuột phải vào thư bạn muốn di chuyển.

 2. Nếu di chuyển từ tab Ưu tiên sang tab Khác, hãy chọn Di chuyển sang Khác > Di chuyển cuộc hội thoại này nếu bạn chỉ muốn di chuyển thư đã chọn. Chọn Di chuyển sang Khác > Luôn Di chuyển nếu bạn muốn chuyển tất cả các thư trong tương lai từ một người gửi đến tab Khác.

  Nếu di chuyển từ tab Khác sang tab Ưu tiên, hãy chọn Di chuyển sang Ưu tiên > Di chuyển cuộc hội thoại này nếu bạn chỉ muốn di chuyển thư đã chọn. Chọn Di chuyển sang Ưu tiên > Luôn di chuyển nếu bạn muốn chuyển tất cả các thư trong tương lai từ một người gửi đến tab Ưu tiên.

  Các tùy chọn Di chuyển sang Ưu tiên và Di chuyển sang Khác trong Outlook trên web

Quan trọng: Hộp thư đến Ưu tiên đang được triển khai dần đối với tài khoản Outlook.com. Nếu bạn không thấy Hộp thư đến Ưu tiên như được mô tả trong quy trình bên dưới thì có lẽ tài khoản của bạn vẫn chưa được nâng cấp tính năng này. Sắp ra mắt!

Bật Hộp thư đến Ưu tiên

 1. Mở Outlook.com hoặc Hotmail.com.

  Màn hình Outlook.com hoặc Hotmail.com chính
 2. Chọn Biểu tượng Thiết đặt > Cài đặt hiển thị > Hộp thư đến Ưu tiên.

 3. Bên dưới Khi nhận email, chọn Sắp xếp email vào tab Ưu tiên và tab Khác. Các tab Ưu tiên và Khác sẽ xuất hiện ở đầu hộp thư của bạn. Bạn sẽ được thông báo về email chuyển tới tab Khác và bạn có thể chuyển đổi giữa các tab bất cứ lúc nào để xem nhanh.

  Trên trang Cài đặt Màn hình, bạn có thể bật hoặc tắt Hộp thư đến Ưu tiên

 4. Bấm OK.

Thay đổi cách sắp xếp các thư của bạn

 1. Từ hộp thư đến của bạn, chọn tab Ưu tiên hoặc Khác, rồi bấm chuột phải vào thư bạn muốn di chuyển.

 2. Nếu di chuyển từ tab Ưu tiên sang tab Khác, hãy chọn Di chuyển sang Khác > Di chuyển cuộc hội thoại này nếu bạn chỉ muốn di chuyển thư đã chọn. Chọn Di chuyển sang Khác > Luôn Di chuyển nếu bạn muốn chuyển tất cả các thư trong tương lai từ một người gửi đến tab Khác.

  Nếu di chuyển từ tab Khác sang tab Ưu tiên, hãy chọn Di chuyển sang Ưu tiên > Di chuyển cuộc hội thoại này nếu bạn chỉ muốn di chuyển thư đã chọn. Chọn Di chuyển sang Ưu tiên > Luôn di chuyển nếu bạn muốn chuyển tất cả các thư trong tương lai từ một người gửi đến tab Ưu tiên.

  Các tùy chọn Di chuyển sang Ưu tiên và Di chuyển sang Khác trong Outlook trên web

Bật Hộp thư đến Ưu tiên

 1. Mở Outlook 2016 cho Mac.

 2. Trên tab Sắp xếp, hãy chọn Hộp thư đến ưu tiên.

  Nút Hộp thư đến Ưu tiên trên tab Sắp xếp của dải băng

  Các tab Ưu tiên và Khác sẽ hiển thị ở đầu hộp thư đến của bạn. Bạn sẽ được thông báo về email chuyển tới tab Khác và bạn có thể chuyển đổi giữa các tab bất cứ lúc nào để xem nhanh.

Mẹo: Bạn có thể đặt đếm số thông báo—số thư chưa đọc—để chỉ bao gồm các thư trong danh sách Ưu tiên. Xem Outlook > Tùy chọn > Thông báo và Âm thanh > Đếm số thông báo để điều chỉnh cài đặt này.

Di chuyển thư từ tab Ưu tiên sang tab Khác

 1. Từ hộp thư đến của bạn, chọn tab Ưu tiên, rồi chọn thư bạn muốn di chuyển.

 2. Trên tab Trang đầu của dải băng, chọn mũi tên xuống trên nút Di chuyển sang Khác.

  Nút Di chuyển sang Khác

 3. Chọn Di chuyển từ Khác nếu bạn chỉ muốn di chuyển thư đã chọn. Chọn Luôn Di chuyển sang Khác nếu bạn muốn chuyển tất cả các thư trong tương lai từ một người gửi đến tab Khác.

  Hai lựa chọn trên menu Di chuyển sang Khác là Di chuyển sang Khác và Luôn Di chuyển sang Khác

Di chuyển thư từ tab Khác sang tab Ưu tiên

 1. Chọn thư từ hộp thư đến của bạn.

 2. Trên tab Trang đầu của dải băng, chọn mũi tên xuống trên nút Di chuyển sang Ưu tiên.

  Nút Di chuyển sang Ưu tiên

 3. Chọn Di chuyển sang Ưu tiên nếu bạn chỉ muốn di chuyển thư đã chọn. Chọn Luôn Di chuyển sang Ưu tiên nếu bạn muốn chuyển tất cả thư trong tương lai từ một người gửi đến tab Ưu tiên.

  Hai lựa chọn trên menu Di chuyển sang Ưu tiên là Di chuyển sang Ưu tiên và Luôn Di chuyển sang Ưu tiên

Bật Hộp thư đến Ưu tiên

 1. Trong Thư dành cho Windows 10, chọn Nút cài đặt trong Thư và Lịch cho Windows 10 > Đọc.

 2. Sử dụng con trượt Hộp thư đến Ưu tiên để bật Hộp thư đến Ưu tiên.

  Tab Ưu tiên và tab Khác sẽ hiển thị ở đầu hộp thư đến của bạn. Bạn sẽ được thông báo về email chuyển tới tab Khác, đồng thời, bạn có thể chuyển đổi giữa các tab bất cứ lúc nào để xem nhanh.

Di chuyển thư từ tab Ưu tiên sang tab Khác

 1. Từ hộp thư đến của bạn, chọn tab Ưu tiên, rồi bấm chuột phải vào thư bạn muốn di chuyển.

 2. Chọn một trong các mục sau:

  • Chọn Di chuyển sang Khác nếu bạn chỉ muốn di chuyển thư đã chọn.

  • Chọn Luôn Di chuyển sang Khác nếu bạn muốn chuyển tất cả các thư trong tương lai từ một người gửi đến tab Khác.

Di chuyển thư từ tab Khác sang tab Ưu tiên

 1. Từ hộp thư đến của bạn, chọn tab Khác, rồi bấm chuột phải vào thư bạn muốn di chuyển.

 2. Chọn một trong các mục sau:

  • Chọn Di chuyển sang Ưu tiên nếu bạn chỉ muốn di chuyển thư đã chọn.

  • Chọn Luôn Di chuyển sang Ưu tiên nếu bạn muốn chuyển tất cả các thư trong tương lai từ một người gửi đến tab Ưu tiên.

Các câu hỏi thường gặp

Tất cả các phiên bản Outlook nhận được bản cập nhật tính năng sẽ sớm có Hộp thư đến Ưu tiên (ví dụ: các phiên bản Office 365 của Office 2016 for Windows hoặc Office 2016 for Mac, Outlook trên web, các ứng dụng Outlook cho iOS, Android, và Windows Phone, cùng ứng dụng Thư của Windows 10). Bạn sẽ thấy Hộp thư đến Ưu tiên sau khi hộp thư được bật. Nếu bạn đang sử dụng một tài khoản email Office 365 trong doanh nghiệp, người quản trị bên bạn có thể đã tắt tính năng Hộp thư đến Ưu tiên cho tổ chức của bạn. Hãy liên hệ với người quản trị bên bạn để được trợ giúp.

Hộp thư đến Ưu tiên sẽ thay thế Thư không quan trọng. Sau khi chuyển đổi, bạn sẽ không còn nhận được email ít quan trọng trong thư mục Thư không quan trọng. Thay vào đó, email sẽ được tách ra thành hai tab Ưu tiên và Khác trong hộp thư đến. Thuật toán tương tự đã di chuyển các mục vào thư mục Thư không quan trọng giờ sẽ hỗ trợ Hộp thư đến Ưu tiên, nghĩa là mọi email đã được đặt để di chuyển sang mục Thư không quan trọng giờ sẽ được di chuyển sang tab Khác. Mọi thư đã nằm trong thư mục Thư không quan trọng sẽ vẫn duy trì nằm ở đó cho đến khi bạn quyết định xóa hoặc di chuyển thư.

Bạn hiện vẫn có thể tiếp tục sử dụng Thư không quan trọng. Cuối cùng, Thư không quan trọng sẽ được thay thế bởi Hộp thư đến Ưu tiên.

Có. Bạn sẽ có thể bật Hộp thư đến Ưu tiên như được mô tả trong hướng dẫn ở trên.

Có. Ngay khi bạn bật Hộp thư đến Ưu tiên, bạn sẽ thấy tab Ưu tiên và tab Khác ở trên đầu Hộp thư đến. Bạn càng sử dụng Hộp thư đến Ưu tiên nhiều thì tính năng này càng thông minh khi sắp xếp thư. Bạn cũng có thể hướng dẫn Outlook về những nội dung quan trọng nhất với bạn bằng cách di chuyển email giữa các tab Ưu tiên và Khác, cũng như ghi đè cài đặt nhằm đảm bảo email từ một số người gửi nhất định luôn xuất hiện ở một đích cụ thể.

Không có gì thay đổi trong Outlook for iOS hoặc Android. Vì các ứng dụng Outlook trên máy tính và web của chúng tôi đều được cập nhật để tích hợp Hộp thư đến Ưu tiên, do đó, nội dung của các tab Ưu tiên và Khác sẽ giống nhau trên tất cả các máy khách Outlook của bạn.

Xem Thêm

Tắt Hộp thư đến Ưu tiên

Hộp thư đến Ưu tiên dành cho Outlook Mobile

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×