Hội thoại kênh so với trò chuyện riêng tư trong nhóm

Hội thoại kênh so với trò chuyện riêng tư trong nhóm

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Kênh là hội thoại mà mọi người trên nhóm có thể nhìn thấy (nó là giới thiệu về làm việc trong mở). Trong nhóm riêng tư và trò chuyện, chỉ những người trong trò chuyện có thể nhìn thấy thư của bạn.

Video này riêng tư hội thoại và gọi đến hướng dẫn cách bạn có thể dùng trò chuyện cho các hội thoại riêng tư.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×