Hỗ trợ trợ năng cho SharePoint Online

Hỗ trợ trợ năng cho SharePoint Online

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với SharePoint Online. Để tìm thông tin về cách tạo site SharePoint giúp người khuyết tật có thể truy nhập, hãy xem mục Giúp site SharePoint của bạn dễ truy nhập.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong SharePoint Online

Làm việc với các tệp và thư mục trong thư viện tài liệu

Làm việc với các dạng xem của thư viện tài liệu

Xem thêm

Giúp site SharePoint của bạn dễ truy nhập

Thêm nội dung và liên kết trợ năng vào site SharePoint Online

Thêm ảnh và phương tiện trợ năng vào site SharePoint Online

Giúp dễ dàng truy nhập blog SharePoint Online của bạn

Tài nguyên để tạo các site trợ năng trong SharePoint Online

Các tính năng trợ năng trong SharePoint Online

Có gì mới trong trợ năng cho SharePoint Online

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với ứng dụng SharePoint Online cho iOS.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong ứng dụng SharePoint Online cho iOS

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×