Hỗ trợ trợ năng cho Outlook, Thư và Lịch dành cho Windows 10

Hỗ trợ trợ năng cho Outlook, Thư và Lịch dành cho Windows 10

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Outlook. Để tìm thông tin về cách tạo email Outlook giúp người khuyết tật dễ dàng truy nhập, hãy xem mục Giúp email Outlook của bạn dễ truy nhập.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Outlook

Làm việc với email Outlook

Làm việc với văn bản, danh sách và bố trí trong email

Thêm liên kết, bảng, hình ảnh và chữ ký vào email

Làm việc với email đã nhận

Làm việc với lịch Outlook

Xem thêm

Giúp email Outlook của bạn dễ truy nhập

Sử dụng Bộ kiểm tra Trợ năng trên máy tính chạy Windows để tìm các sự cố về trợ năng

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Outlook cho iOS. Để tìm thông tin về cách tạo email Outlook giúp người khuyết tật dễ dàng truy nhập, hãy xem mục Giúp email Outlook của bạn dễ truy nhập.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Outlook

Làm việc với email Outlook

Làm việc với văn bản trong email

Thêm hình ảnh vào email

Làm việc với email đã nhận

Làm việc với lịch Outlook

Xem thêm

Tạo tính trợ năng cho email Outlook của bạn

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Outlook cho Android. Để tìm thông tin về cách tạo email Outlook giúp người khuyết tật dễ dàng truy nhập, hãy xem mục Giúp email Outlook của bạn dễ truy nhập.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Outlook

Làm việc với email Outlook

Làm việc với văn bản trong email

Thêm hình ảnh vào email

Làm việc với email đã nhận

Làm việc với lịch Outlook

Xem thêm

Giúp dễ dàng truy nhập email Outlook của bạn

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với Thư Outlook và Lịch Outlook. Để tìm thông tin về cách tạo email giúp người khuyết tật dễ dàng truy nhập, hãy xem mục Giúp email Outlook của bạn dễ truy nhập.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Thư Outlook

Làm việc với Thư Outlook

Làm việc với văn bản trong email

Thêm liên kết, bảng và hình ảnh vào email

Làm việc với email đã nhận

Làm việc với lịch Outlook

Xem thêm

Giúp email Outlook của bạn dễ truy nhập

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với Outlook Web App. Để tìm thông tin về cách tạo email giúp người khuyết tật dễ dàng truy nhập, hãy xem mục Giúp email Outlook của bạn dễ truy nhập.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Outlook Web app

Làm việc với email trong Outlook Web app

Làm việc với văn bản trong email

Thêm hình ảnh vào email

Làm việc với email đã nhận

Làm việc với lịch trong Outlook Web app

Xem thêm

Giúp email Outlook của bạn dễ truy nhập

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×