Hỗ trợ trợ năng cho Outlook

Hỗ trợ trợ năng cho Outlook

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Để được hướng dẫn cho các ứng dụng thư và lịch cho Windows 10, tham chiếu đến khả năng truy nhập hỗ trợ thư và lịch dành cho Windows 10.

Để được hướng dẫn màn hình cảm ứng dành cho điện thoại Windows, tham chiếu đến khả năng truy nhập hỗ trợ cho thư Outlook và lịch cho Windows Phone.

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Outlook. Để tìm thông tin về cách tạo Outlook email mà có thể truy nhập cho người Khuyết tật, hãy xem tạo email Outlook của bạn có thể truy nhập cho người Khuyết tật.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Outlook

Làm việc với email Outlook

Làm việc với văn bản, danh sách và bố trí trong email

Thêm liên kết, bảng, hình ảnh và chữ ký vào email

Làm việc với email đã nhận

Làm việc với lịch Outlook

Xem thêm

Thực hiện email Outlook của bạn có thể truy nhập cho người Khuyết tật

Cải thiện khả năng truy nhập với bộ kiểm tra khả năng truy nhập

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Outlook cho iOS. Để tìm thông tin về cách tạo Outlook email mà có thể truy nhập cho người Khuyết tật, hãy xem tạo email Outlook của bạn có thể truy nhập cho người Khuyết tật.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Outlook

Làm việc với email Outlook

Làm việc với văn bản trong email

Thêm hình ảnh vào email

Làm việc với email đã nhận

Làm việc với lịch Outlook

Xem thêm

Thực hiện email Outlook của bạn có thể truy nhập cho người Khuyết tật

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Outlook cho Android. Để tìm thông tin về cách tạo Outlook email mà có thể truy nhập cho người Khuyết tật, hãy xem tạo email Outlook của bạn có thể truy nhập cho người Khuyết tật.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Outlook

Làm việc với email Outlook

Làm việc với văn bản trong email

Thêm hình ảnh vào email

Làm việc với email đã nhận

Làm việc với lịch Outlook

Xem thêm

Thực hiện email Outlook của bạn có thể truy nhập cho người Khuyết tật

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với Outlook Web App. Để tìm thông tin về cách tạo email mà có thể truy nhập cho người Khuyết tật, hãy xem tạo email Outlook của bạn có thể truy nhập cho người Khuyết tật.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Outlook Web app

Làm việc với email trong Outlook Web app

Làm việc với văn bản, danh sách và bố trí trong email

Thêm hình ảnh, bảng, nối kết và chữ ký email

Làm việc với email đã nhận

Làm việc với lịch trong Outlook Web app

Xem thêm

Thực hiện email Outlook của bạn có thể truy nhập cho người Khuyết tật

Cải thiện khả năng truy nhập với bộ kiểm tra khả năng truy nhập

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×