Hỗ trợ trợ năng cho OneDrive

Hỗ trợ trợ năng cho OneDrive

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

OneDrive và OneDrive for Business cung cấp dung lượng lưu trữ trợ năng trên nền tảng điện toán đám mây cho các tệp cá nhân và công việc của bạn. Bạn có thể sử dụng cả hai ứng dụng này với bàn phím và bộ đọc màn hình trên máy tính của mình.

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với OneDrive và OneDrive for Business.

Ứng dụng OneDrive trong Windows 10

OneDrive for Business trong Windows

OneDrive for Business cung cấp dung lượng lưu trữ dễ truy nhập trên điện toán đám mây cho các tệp cá nhân và công việc của bạn. Bạn có thể dùng nó với các cử chỉ cảm ứng và bộ đọc màn hình VoiceOver trên thiết bị chạy iOS của bạn.

Trên Trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng được viết cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với OneDrive for Business.

OneDrive for Business trong iOS

OneDrive for Business cung cấp dung lượng lưu trữ dễ truy nhập trên điện toán đám mây cho các tệp cá nhân và công việc của bạn. Bạn có thể dùng nó với các cử chỉ cảm ứng và bộ đọc màn hình TalkBack trên thiết bị chạy Android của bạn.

Trên Trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng được viết cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với OneDrive for Business.

OneDrive for Business trong Android

OneDrive for Business cung cấp dung lượng lưu trữ dễ truy nhập trên điện toán đám mây cho các tệp cá nhân và công việc của bạn. Bạn có thể dùng nó với các cử chỉ cảm ứng và bộ đọc màn hình trình tường thuật trên Windows Phone của bạn.

Trên Trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng được viết cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với OneDrive for Business.

OneDrive for Business trong Windows Phone

OneDrive và OneDrive for Business cung cấp dung lượng lưu trữ trợ năng trên nền tảng điện toán đám mây cho các tệp cá nhân và công việc của bạn. Bạn có thể sử dụng cả hai ứng dụng này với bàn phím và bộ đọc màn hình trên trình duyệt web.

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với OneDrive và OneDrive for Business.

OneDrive trên web

OneDrive for Business trên web

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×