Hỗ trợ trợ năng cho Excel

Hỗ trợ trợ năng cho Excel

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Trên Trang này, bạn có thể tìm thấy nối kết đến bài viết trợ giúp khả năng truy nhập được viết cho những người dùng bộ đọc màn hình với Microsoft Excel. Để tìm thông tin về cách tạo sổ làm việc Excel dễ truy nhập cho người Khuyết tật, hãy xem tạo tài liệu Excel của bạn có thể truy nhập cho người Khuyết tật.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Excel

Làm việc với bảng và sổ làm việc

Làm việc với biểu đồ và dữ liệu

Cộng tác trong Excel

Xem thêm

Làm cho tài liệu Excel của bạn có thể truy nhập cho người Khuyết tật

Sử dụng Bộ kiểm tra Trợ năng trên máy tính chạy Windows để tìm các sự cố về trợ năng

Trên Trang này, bạn có thể tìm thấy nối kết đến bài viết trợ giúp khả năng truy nhập được viết cho những người dùng bộ đọc màn hình với Microsoft Excel. Để tìm thông tin về cách tạo sổ làm việc Excel dễ truy nhập cho người Khuyết tật, hãy xem tạo tài liệu Excel của bạn có thể truy nhập cho người Khuyết tật.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Excel

Làm việc với bảng

Làm việc với biểu đồ và dữ liệu

Cộng tác trong Excel

Xem thêm

Làm cho tài liệu Excel của bạn có thể truy nhập cho người Khuyết tật

Trên Trang này, bạn có thể tìm thấy nối kết đến bài viết trợ giúp khả năng truy nhập được viết cho những người dùng bộ đọc màn hình với Microsoft Excel. Để tìm thông tin về cách tạo sổ làm việc Excel dễ truy nhập cho người Khuyết tật, hãy xem tạo tài liệu Excel của bạn có thể truy nhập cho người Khuyết tật.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Excel

Làm việc với bảng và sổ làm việc

Làm việc với biểu đồ và dữ liệu

Cộng tác trong Excel

Xem thêm

Làm cho tài liệu Excel của bạn có thể truy nhập cho người Khuyết tật

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×