Hỗ trợ cho Skype Room Systems v2 hiện tại nhánh Phiên bản

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Áp dụng cho: Skype Room Systems v2 (hiện tại nhánh)

Microsoft có kế hoạch để phát hành hiện tại nhánh Cập Nhật cho Skype Room Systems v2 vài lần một năm với mỗi phiên bản Cập Nhật cho tháng mười hai (12) từ ngày phát hành của nó sẵn dùng rộng (GA) được hỗ trợ. Hỗ trợ kỹ thuật sẽ được cung cấp cho toàn bộ tháng mười hai (12). Tuy nhiên, chúng tôi hỗ trợ cấu trúc bây giờ là động, phát triển thành hai giai đoạn phục vụ riêng biệt phụ thuộc vào phiên bản mới nhất nhánh hiện tại có sẵn dùng.

  • Servicing và các Cập Nhật dịch vụ giai đoạn    Khi đang chạy phiên bản mới nhất hiện tại nhánh Skype Room Systems v2, bạn sẽ nhận được cập nhật thường xuyên, có chứa bảo mật và dịch vụ Cập Nhật.

  • Cập Nhật bảo mật (chỉ) phục vụ giai đoạn    Sau khi một phiên bản nhánh hiện tại mới được phát hành, hỗ trợ cho cũ nhánh sẽ giảm để cập nhật bảo mật chỉ cho phần còn lại của các bản Cập Nhật Tháng mười hai (12) phục vụ vòng đời hỗ trợ.

Lưu ý: Phiên bản mới nhất nhánh hiện tại luôn là trong Servicing và các Cập Nhật dịch vụ giai đoạn. Điều này nghĩa là gì trong trường hợp không có bạn gặp phải một mã lỗi đòi hỏi phải cập nhật quan trọng, bạn phải có phiên bản mới nhất hiện tại nhánh cài đặt để nhận được bản sửa lỗi. Tất cả các được hỗ trợ hiện tại nhánh Phiên bản khác sẽ chỉ có đủ điều kiện để nhận bản Cập Nhật bảo mật.

Tất cả hỗ trợ kết thúc sau khi vòng đời tháng mười hai (12) cho một phiên bản hiện tại nhánh đã hết hạn hoặc nếu nhiều hơn hai Cập Nhật đã được phát hành từ đó. Tại thời gian đó, khách hàng phải Cập Nhật vào một phiên bản hiện tại nhánh được hỗ trợ.

Lịch sử phiên bản

Bản phát hành

Phát hành đến Microsoft Store ngày

Ngày kết thúc hỗ trợ

Cập Nhật 2 (3.0.16)

11/16/2017

11/16/2018

Cập Nhật 1 (2.0.2)

03/15/2017

03/15/2018

RTM (1.0.8)

7/12/2016

12/07/2017

Xem Thêm

Các yêu cầu v2 Skype Room Systems

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×