Hệ thống Microsoft Office 2007 đã biết về vấn đề đã biết/tệp ReadMe

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sản phẩm

Thiết lập (máy khách)

Tất cả máy khách

Access 2007

Microsoft Office Outlook 2007 với Business Contact Manager

Biểu đồ

Microsoft Clip Organizer

Excel 2007

Groove 2007 máy khách

SmartArt

InfoPath 2007

OneNote 2007

Outlook 2007

PowerPoint 2007

Project 2007

Publisher 2007

SharePoint Designer 2007

Visio 2007

Word 2007

Khác

Tải xuống

Tất cả các vấn đề dưới đây được nhóm theo ứng dụng.

Thiết lập (máy khách)

Câu hỏi hoặc vấn đề

Answer

Triển khai sản phẩm Microsoft Office 2007 trong một thời trang cho mỗi người dùng (phát hành và giao) bằng cách dùng cài đặt phần mềm chính sách nhóm.

Triển khai cho mỗi người dùng cho các sản phẩm Office 2007 không được hỗ trợ bằng cách dùng nhóm phân phối phần mềm chính sách. Người dùng được khuyên dùng trên mỗi máy giao triển khai khi cài đặt sản phẩm Office 2007 với chính sách nhóm.

 1. Cài đặt Beta2 Office Web Components.

 2. Cài đặt phát hành 2007 Office 2007.

Người dùng nhận được lỗi sau đây:

Thiết lập là không thể tiếp tục do lỗi đã sau đây:

Hệ thống Microsoft Office 2007 không hỗ trợ nâng cấp từ phiên bản prerelease của hệ thống Microsoft Office 2007. Trước tiên bạn phải dỡ cài đặt bất kỳ phiên bản prerelease của sản phẩm Hệ thống Microsoft Office 2007 và công nghệ liên kết.

Sửa issue(s) liệt kê ở trên và chạy lại thiết lập.

Tính năng cấu phần Web Office 2003 được cài đặt với Office 2007 Beta2 sẽ khiến sản phẩm Office 2007 để chặn việc cài đặt của nó. Người dùng nên dùng Thêm loại bỏ chương trình trong Panel điều khiển của Windows để loại bỏ các thành phần Web Office 2003 và sau đó cài đặt sản phẩm Office 2007 cuối cùng.

Nâng cấp lên bất kỳ sản phẩm Office 2007 trên một máy tính có chứa OneNote 2003.

Do lỗi tác giả, tất cả các sản phẩm Office 2007 không đúng cách tìm kiếm OneNote 2003 và cung cấp dịch vụ để loại bỏ nó nếu có. Đây là một vấn đề giao diện chỉ; OneNote 2003 sẽ không bị loại bỏ khi sản phẩm Office 2007 không bao gồm OneNote.

Điều này ảnh hưởng đến người dùng người:

 1. Có OneNote 2003 đã cài đặt, và

 2. Cài đặt một sản phẩm Office 2007 không bao gồm OneNote.

OneNote 2003 không dỡ cài đặt. Người dùng cần cài đặt sản phẩm Office 2007 bình thường.

Đầu trang

Tất cả máy khách

Câu hỏi hoặc vấn đề

Answer

Khi cài đặt Office 2007 tại sao Office Web Components loại bỏ khỏi hệ thống của tôi?

Ngoại trừ trong Project Server, Microsoft Office Web Components sẽ không còn vận chuyển trong Microsoft Office. Vì điều này thay đổi các cấu phần sẽ bị loại bỏ khỏi hệ thống của bạn trong quá trình cài đặt Office 2007 nếu chúng được cài đặt bằng phiên bản trước của Microsoft Office. Người dùng cần Office Web Components có thể tải xuống và cài đặt chúng trực tuyến từ Microsoft Download Center.

Lỗi nâng cấp Office 2007 Beta 2 TR RTM Phiên bản với lỗi sau đây: thiết lập là không thể tiếp tục do lỗi đã sau đây:

Hệ thống Microsoft Office 2007 không hỗ trợ nâng cấp từ phiên bản prerelease của hệ thống Microsoft Office 2007. Trước tiên bạn phải dỡ cài đặt bất kỳ phiên bản prerelease của sản phẩm Hệ thống Microsoft Office 2007 và công nghệ liên kết.

Vấn đề này do Office Web Components ra. Người dùng phải dỡ cài đặt OWC và chạy lại thiết lập Office 2007.

Đầu trang

Access 2007

Câu hỏi hoặc vấn đề

Answer

Không có vấn đề tại thời điểm này

Đầu trang

Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager

Câu hỏi hoặc vấn đề

Answer

Không thể khôi phục cơ sở dữ liệu Business Contact Manager trên máy tính chạy Windows Vista.

Để khôi phục cơ sở dữ liệu trên máy tính chạy Windows Vista, bạn phải là thành viên của nhóm người quản trị và bạn phải chạy Outlook là người quản trị. Để chạy Outlook là người quản trị, hãy làm như sau:

 1. Đóng Outlook.

 2. Bấm vào nút bắt đầu , sau đó bấm máy tính.

 3. Trong Windows Explorer, hãy bấm vào ổ đĩa mà bản phát hành Office 2007 được cài đặt.

 4. Bấm Tệp chương trình, sau đó bấm Microsoft Office.

 5. Trong cửa sổ Microsoft Office, hãy bấm 2007 Office.

 6. Bấm chuột phải vào biểu tượng Outlook, sau đó bấm chạy là người quản trị.

Danh sách người nhận một chiến dịch tiếp thị bị mất sau khi tạo danh sách bằng cách dùng phối thư trong Word.

Danh sách người nhận bị mất khi chiến dịch kiểu được thay đổi trước khi lưu chiến dịch tiếp thị.

Lưu chiến dịch tiếp thị trước khi thay đổi kiểu chiến dịch để giữ nguyên danh sách người nhận.

Business Contact Manager cho Outlook trình bày tùy chọn để mở một cơ sở dữ liệu và văn bản nằm trong một ngôn ngữ khác nhau hơn Outlook.

Outlook và Business Contact Manager cho Outlook đang sử dụng ngôn ngữ khác nhau vì gói ngôn ngữ cho Business Contact Manager cho Outlook đã bị loại bỏ.

Business Contact Manager cho Outlook và cơ sở dữ liệu của nó phải sử dụng cùng một ngôn ngữ.

Business Contact Manager cho Outlook không thể tạo cơ sở dữ liệu.

Xác nhận rằng Business Contact Manager cho Outlook không được cài đặt trên ổ đĩa nén. Nếu vậy, cài đặt Business Contact Manager cho Outlook trên một ổ đĩa không nén.

Để loại bỏ Business Contact Manager từ ổ đĩa nén, bạn phải trước tiên loại bỏ tính năng nén từ ổ đĩa, và sau đó loại bỏ Business Contact Manager cho Outlook.

Dữ liệu tóm tắt tài chính và lịch sử tài chính sẽ không hiển thị khi sử dụng cơ sở dữ liệu Business Contact Manager mà đã được Cập Nhật từ Beta 2TR RTM phiên.

2TR Phiên bản Beta của cơ sở dữ liệu Business Contact Manager được tích hợp Office Accounting 2007. Cơ sở dữ liệu Business Contact Manager của bạn đã được cập nhật phiên bản RTM nhưng cơ sở dữ liệu Accounting 2007 hoặc một số cấu phần Office Accounting 2007 không.

Đóng Outlook.

Hãy thử cách sau:

Cài đặt phiên bản RTM Accounting 2007.

Hoặc

Sử dụng các xây dựng lại các công ty dữ liệu hữu ích trong Accounting 2007 để mở và Cập Nhật vào. SBC tệp cơ sở dữ liệu đã được tích hợp với cơ sở dữ liệu Business Contact Manager.

Mở lại Outlook và sau đó hãy thử truy nhập dữ liệu tài chính lại.

Business Contact Manager không nhập các dữ liệu được chuyển đổi từ ACT! 8.

Chuyển đổi dữ liệu từ ACT! 8 không được hỗ trợ.

Outlook và Business Contact Manager cho Outlook đang sử dụng ngôn ngữ khác nhau và Business Contact Manager cho Outlook sẽ không bắt đầu.

Outlook và Business Contact Manager cho Outlook phải dùng cùng một ngôn ngữ làm việc cùng nhau. Chuyển đổi ngôn ngữ của Office hoặc của Business Contact Manager cho Outlook để khớp với.

Hệ thống Office 2007, Business Contact Manager cho Outlook, và Office Accounting 2007 không hoạt động cùng nhau.

Hệ thống Office 2007 của bạn, Business Contact Manager cho Outlook và Accounting 2007 phải mỗi được nâng cấp lên phiên bản RTM hoạt động cùng nhau.

Tài liệu Word đóng lại khi tìm cách để chọn liên hệ (người nhận) cho phối thư.

Một cấu phần của ACT! 7 có xung đột với tính năng phối thư. Hãy thử cách sau:

Loại bỏ ACT! Com bổ trợ từ Word.

 1. Trong Word, bấm nút Microsoft Office, sau đó bấm Tùy chọn Word.

 2. Bấm Bổ trợ.

 3. Trong danh sách quản lý, bấm bổ trợ COM, sau đó bấm đi.

 4. Bấm ACT! 7, rồi bấm loại bỏ.

 5. Mở lại tài liệu, và sau đó thử sử dụng tính năng phối thư lần nữa.

Nếu các bước trước đó không hoạt động, dỡ cài đặt ACT! các ứng dụng 7 từ máy tính của bạn bằng cách dùng thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Panel điều khiển.

Đầu trang

Biểu đồ

Câu hỏi hoặc vấn đề

Answer

Không có vấn đề tại thời điểm này

Đầu trang

Microsoft Clip Organizer

Câu hỏi hoặc vấn đề

Answer

Không có vấn đề tại thời điểm này

Đầu trang

Excel 2007

Câu hỏi hoặc vấn đề

Answer

Trình soạn thảo Script Microsoft không còn sẵn dùng.

MSE sẽ không còn được hỗ trợ trong Excel 2007.

Có ngày trước-Beta2 tệp được mở trong phiên bản cuối cùng của Excel 2007 không?

Do thay đổi trong định dạng tệp, tất cả ngày trước-Beta2 phải được lưu tệp theo định dạng Beta2 hoặc B2TR trước khi họ có thể mở trong phiên bản cuối cùng của Excel 2007.

Định dạng tệp nào sẽ không còn được hỗ trợ trong Excel 2007 không?

Lịch sử Excel có hỗ trợ nhiều định dạng dữ liệu khác nhau. Chúng tôi đã xác định một số lượng các định dạng cũ được sử dụng hiếm khi, nếu cần. Chúng tôi có phải loại bỏ hỗ trợ cho một số kiểu tệp để cho phép chúng tôi để dành nhiều nỗ lực của chúng tôi hướng tới các định dạng tệp mà bạn đang được dùng. Định dạng luận văn đang được không chấp nhận trong 2 cách. Để đặt định dạng tệp bằng cách dùng thấp nhất, chúng tôi sẽ ngừng hỗ trợ cho mở và lưu trong định dạng sau. Để đặt thứ hai có một số cách dùng tối thiểu, chúng tôi sẽ hỗ trợ tải các tệp trong Excel 2007 để cho phép bạn lưu chúng trong một định dạng mới hơn.

Các định dạng không thể mở hoặc lưu trong Excel 2007:
WK1 (1-2-3)
WK4 (1-2-3)
WJ3 (1-2-3 tiếng Nhật) (.wj3)
tuần (1-2-3)
WK3,(1-2-3)
WK1,FMT(1-2-3)
WJ2 (1-2-3 tiếng Nhật) (.wj2)
WJ3, FJ3 (1-2-3 tiếng Nhật) (.wj3)
DBF 2 (dBASE II)
WQ1 (Quattro Pro/DOS)
WK3,FM3(1-2-3)
đồ Microsoft Excel (.xlc)
WK1,ALL(1-2-3)
WJ1 (1-2-3 tiếng Nhật) (.wj1)
tuần (hoạt động Tiếng Nhật) (.wks)

Định dạng sau đây có thể được mở, nhưng không được lưu trong Excel 2007:
trang tính Microsoft Excel 2.1
Microsoft Excel 2.1 Macro
trang tính Microsoft Excel 3.0
Microsoft Excel 3.0 Macro
trang tính Microsoft Excel 4.0
Microsoft Excel 4.0 Macro
Microsoft Excel 97-Excel 2003 & sổ làm việc 5.0/95
sổ làm việc Microsoft Excel 4.0
DBF 3 (dBASE III)
DBF 4 (dBASE IV)

HTML sẽ không định dạng tệp Excel đầy đủ trung thực.

Excel 2007 sẽ không còn lưu trữ "Excel" tính năng thông tin trong định dạng tệp HTML của chúng tôi. Dựa trên cách dùng rất hạn chế theo định dạng tệp chính, chúng tôi sẽ không lưu Excel thẻ cụ thể giữ lại các chức năng của Excel khi mở lại.

Chúng tôi đã tìm thấy tính năng "Lưu dưới dạng HTML" trong Excel được dùng làm một định dạng phát hành và chúng tôi sẽ tiếp tục để hỗ trợ nó như một cách để tạo tài liệu để xem được trong trình duyệt web. Excel sẽ vẫn mở các tệp HTML và bất kỳ tính năng cụ thể Excel chứa trong tệp được tạo ra trong phiên bản trước đây sẽ được giữ nguyên. Như vậy tệp sẽ được lưu trong một trong các định dạng tệp mới dưới dạng một phiên bản chính của tài liệu và phát hành trong HTML khi mong muốn.

Ngoài ra, các phiên bản trước của Excel cho phép để phát hành của tệp Excel để HTML với tính năng tương tác bằng cách dùng Microsoft Office Web Components. Với phần giới thiệu về Excel Services, chúng tôi đầu tư đang diễn ra trong việc tạo bảng tính tương tác trong một trình duyệt web sẽ được tập trung vào Excel Services. Như một phần của tiêu điểm này, chúng tôi sẽ loại bỏ hỗ trợ cho việc lưu các tệp HTML với tính năng tương tác bằng cách dùng Office Web Components.

Cài đặt Office 2007 ngắt chức năng nhất định trong SQL Server 2005 nghiệp vụ thông minh Studio phát triển và Management Studio

Nếu bạn có SQL Server 2005 cài đặt trên máy tính của bạn và bạn sử dụng nghiệp vụ thông minh phát triển Studio (thầu) hoặc SQL Server Management Studio (SSMS) để làm việc với SQL Server Analysis Services (SSAS) hoặc dịch vụ báo cáo máy chủ SQL (SSRS), sau đó bạn nên mong đợi rằng chức năng nhất định trong giá thầu và SSMS sẽ không hoạt động sau khi cài đặt Office 2007. Sẽ có bị ảnh hưởng riêng các chức năng sau đây:

 • Tab thầu khối Designero phép tính

  • Hành động và KPI tab (khi MDX cú pháp kiểm được gọi)

  • Tab phối cảnh và bản dịch (khi tính toán hiện tại trong khối)

 • THẦU báo cáo dịch vụ dự án trình hướng dẫn (khi dùng dịch vụ phân tích dữ liệu nguồn)

  • Bộ dựng truy vấn Buildero thành viên được tính

 • THẦU thiết kế báo cáo (khi dùng dịch vụ phân tích dữ liệu nguồn)

  • Bộ dựng truy vấn Buildero thành viên được tính

 • SSMS phân tích dịch vụ vai trò trình soạn thảo (khi MDX cú pháp kiểm được gọi)

Vui lòng ghé thăm trang web https://support.microsoft.com/kb/926421 để biết thêm thông tin về các vấn đề này và các hướng dẫn về cách để có được bản sửa lỗi.

Biểu đồ trong Office Excel 2007 và hỗ trợ cho macro Excel 4

Microsoft Office Excel 2007 giới thiệu một công cụ lập biểu đồ được nâng cấp, được cải tiến đáng kể. Ngoài việc sắp xếp ngày khởi tạo biểu đồ và cách thêm hiệu ứng đồ hoạ nổi bật để các tệp bản trình bày sẵn sàng, công cụ mới được chia sẻ qua ứng dụng Microsoft Office khác. Cho dù bạn đang làm việc trên bảng tính của bạn, trên một tài liệu Office Word hoặc trên một bản chiếu Office PowerPoint, biểu đồ của bạn, và công cụ lập biểu đồ của bạn, sẽ hoạt động giống nhau.

Là một phần của việc nâng cấp này lập biểu đồ, nhóm Excel có để thực hiện lại ngôn ngữ macro và xem lại chiến lược hỗ trợ cho ngôn ngữ Macro cũ hơn. Mặc dù hầu hết các bộ phận hỗ trợ macro đã được thực hiện, một số chức năng ngôn ngữ macro Excel 4 (XLM) cho biểu đồ có không. Một số macro Excel 4 để điều khiển biểu đồ trong Office Excel 2007 có thể hỏng. Điều này chỉ áp dụng cho macro cũ hơn (chủ yếu được tạo ra trong Excel 5.0 và phiên bản cũ hơn) bao gồm chức năng của biểu đồ.

Khách hàng có giải pháp được phát triển bằng cách dùng macro Excel 4 đối với biểu đồ nên xác thực rằng các giải pháp vẫn hoạt động đúng cách trong Excel 2007. Giải pháp hỏng của biểu đồ có thể thực hiện hoạt động bằng cách dùng Visual Basic for Applications, mà đã thay thế XLM làm ngôn ngữ tạo script từ Excel 5.

Đầu trang

Groove 2007 máy khách

Câu hỏi hoặc vấn đề

Answer

Lưu ý các yêu cầu hệ thống sau đây để cài đặt và chạy Microsoft Office Groove 2007.

 • XP SP1 hoặc SP2 phải được cài đặt.

 • Hệ thống của bạn phải có tối thiểu 800MB giải phóng dung lượng ổ đĩa.

 • Không thể có nhiều người dùng hệ điều hành chạy Groove.

Microsoft Office Groove 2007 SDK phải được cài đặt sau khi tất cả các thành phần khác của Microsoft Office 2007. Ngoài ra, Groove 2007 SDK phải được dỡ cài đặt trước khi nâng cấp bất kỳ cấu phần Office 2007 nào khác.

Bạn phải cài đặt vào Microsoft Office Groove 2007 SDK sau khi cài đặt tất cả các Microsoft Office 2007 thành phần, bao gồm Microsoft Office Groove 2007. Ngoài ra, sau khi cài đặt Groove 2007 SDK, bạn phải loại bỏ nó trước khi nâng cấp bất kỳ cấu phần Office 2007 nào khác. Cuối cùng, bạn phải dỡ cài đặt bất kỳ phiên bản Beta hiện có của Groove 2007 SDK hoặc Groove ảo Office 3.1 GDKs trước khi cài đặt Groove 2007 SDK.

Di chuyển TeamDirection dự án để sử dụng trong Microsoft Office Groove 2007.

Nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng Groove 3.x TeamDirection dự án của bạn trong Microsoft Office Groove 2007, bạn phải thực hiện các thao tác sau đây trước khi nâng cấp lên Groove 2007:

 1. Trong Groove 3.x, xuất dự án của bạn từ TeamDirection dự án.

 2. Nâng cấp lên Groove 2007.

 3. Cài đặt TeamDirection dự án để Groove 2007.

 4. Nhập dự án của bạn trong TeamDirection dự án để Groove 2007.

Để biết thêm chi tiết, hãy xem: http://www.teamdirection.com/tdweb/support/groove2007-migration.php

Công cụ lịch Groove Hiển thị ngày tháng không chính xác nếu người dùng thay đổi múi giờ của hệ thống máy tính khi một công cụ lịch không chạy.

Sau khi thay đổi múi giờ của hệ thống máy tính, thoát và khởi động lại Groove.

Đầu trang

SmartArt

Câu hỏi hoặc vấn đề

Answer

Không có vấn đề tại thời điểm này

Đầu trang

InfoPath 2007

Câu hỏi hoặc vấn đề

Answer

Không có vấn đề tại thời điểm này

Đầu trang

OneNote 2007

Câu hỏi hoặc vấn đề

Answer

Các tính năng OneNote sẵn có trong hệ điều hành 64-bit.

Gửi đến OneNote 2007 in driver và gửi đến OneNote thêm trong Windows Internet Explorer 64-bit đã được không sẵn dùng trên máy tính Windows đang chạy trên hệ điều hành 64-bit.

Đồng bộ tất cả các sổ ghi chép của bạn trước khi nâng cấp lên phiên bản RTM cuối cùng.

Định dạng tệp cuối cùng cho OneNote 2007 được khác nhau từ trước bản phát hành phiên bản beta của OneNote 2007. Điều này sẽ ảnh hưởng đến bộ đệm ẩn ngoại tuyến mà đã được thay đổi không. Khi bạn lần đầu tiên chạy OneNote 2007 bộ đệm ẩn ngoại tuyến sẽ bị loại bỏ. Đó là quan trọng bạn đồng bộ sổ ghi chép của bạn trước khi nâng cấp lên phiên bản cuối cùng của OneNote 2007.

Nâng cấp lên phiên bản phát hành của Windows Desktop tìm kiếm 3.0.

Nếu bạn đã có dùng các phiên bản trước khi phát hành của Windows Desktop tìm kiếm 3.0, vui lòng nâng cấp lên phiên bản phát hành.

Windows Server 2003:

http://r.Office.Microsoft.com/r/rlidOfficeSearchInstallRTM?p1=32&P2=5&P3=2

Windows Server 2003 64-bit hoặc Windows XP 64-bit:

http://r.Office.Microsoft.com/r/rlidOfficeSearchInstallRTM?p1=64&P2=5&P3=2

Windows Vista: Windows Desktop Search đã là một phần của Windows Vista. Chúng tôi khuyên dùng OneNote 2007 trên phiên bản phát hành của Windows Vista.

Lưu ý: Trên trang Trung tâm tải xuống, hãy dùng trường thay đổi ngôn ngữ để chọn ngôn ngữ của bạn.

Tất cả người dùng trong sổ ghi chép được chia sẻ phải đang chạy cùng phiên bản OneNote; bạn không thể kết hợp trước khi phát hành phiên bản với phiên bản phát hành 2007.

Tất cả người dùng trong một sổ ghi chép được chia sẻ phải nâng cấp cùng một lúc để phát hành phiên bản OneNote 2007 cho đồng bộ sổ ghi chép để hoạt động đúng cách. Bao gồm tất cả máy khách trên tất cả các máy đó mở sổ ghi chép. Nếu một số người dùng đang sử dụng phiên bản phát hành trước đồng bộ sẽ không hoạt động đúng cách và có thể gây quá mức bộ nhớ và cách dùng bộ xử lý.

Đầu trang

Outlook 2007

Câu hỏi hoặc vấn đề

Answer

Đối tượng dữ liệu cộng tác 1,21 (CDO) không sẵn dùng qua thiết lập Office.

CDO sẵn dùng như một tải xuống Web tại https://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=2714320d-c997-4de1-986f-24f081725d36

Tại sao Outlook yêu cầu Windows Desktop Search không?

Tìm kiếm trên máy tính Windows (WDS) 3.0 là một cấu phần gốc của Vista, và được được giao riêng biệt là một cấu phần hệ thống dành cho người dùng Windows XP và Windows Server 2003. WDS là một dịch vụ hệ thống lập chỉ mục tệp, email và nội dung khác để cung cấp kết quả tìm kiếm nhanh qua nội dung và thuộc tính. Đó là việc nâng cấp thành tất cả các phiên bản 2.x Windows Desktop Search bạn có thể hiện đang dùng. Outlook 2007 sẽ có một phiên bản mới của công nghệ tìm kiếm tức thì mà được xây dựng trên đầu WDS và phụ thuộc của nó hiện diện để tìm kiếm để làm việc.

Outlook sẽ nhắc bạn tải xuống và cài đặt Windows Desktop tìm kiếm 3.0 nếu bạn đang chạy trên Windows XP. Điều này yêu cầu để hỗ trợ chức năng tìm kiếm tức thì mới của chúng tôi trong Outlook.

Quy trình cài đặt sẽ tự động nâng cấp 2,5 và cao hơn phiên bản Windows Desktop Search. Các phiên bản trước của Windows Desktop Search nên được dỡ cài đặt từ các chương trình thêm/loại bỏ trước khi cài đặt phiên bản này.

Nếu bạn đang chạy trên Vista RC1 trở lên, bạn sẽ tiếp tục với không có cài đặt riêng biệt cần thiết.

Khi tôi có thể in đôi khi Outlook chuyển màu trắng.

Khi in xem trước trong Outlook 2007 trên Vista, bất kỳ thay đổi được thực hiện trong hộp thoại thiết lập trang gây ra cửa sổ để vẽ lại, sẽ gây ra Outlook xuất hiện trắng (trống) sau khi in (hoặc bấm đóng.)

Để khắc phục vấn đề, thu nhỏ cực tiểu Outlook và Bung rộng một lần nữa. Không có dữ liệu đã bị mất.

Một số nguồn cấp RSS không đồng bộ và báo cáo lỗi OLE đối tượng không đăng ký trong cửa sổ tiến trình gửi/nhận.

Đây là một quy định giới hạn đã biết với bộ rất nhỏ nguồn cấp RSS, khi bạn có Internet Explorer 6 cài đặt trên máy tính của bạn. Nâng cấp lên Internet Explorer 7 để tiếp tục đồng bộ hóa nguồn cấp này.

Cấu hình Outlook để quay số cho các thao tác gửi/nhận rời rạc không thành công.

Trước tiên thiết lập kết nối quay số ở bên ngoài Outlook bằng cách dùng kết nối quay số trong Windows hoặc trình duyệt của bạn.

Đầu trang

PowerPoint 2007

Câu hỏi hoặc vấn đề

Answer

Tôi không thể nhận được các nhà sản xuất của Microsoft Office cho PowerPoint 2003 bổ trợ để làm việc trong PowerPoint 2007.

Bổ trợ này không hoạt động trong PowerPoint 2007. Khách hàng cần để tạo nội dung bằng cách dùng bổ trợ này sẽ cần phải sử dụng một cài đặt PowerPoint 2003 được cấp phép.

Tại sao nào của mình trước khi PowerPoint 97 tệp không mở?

PowerPoint 2007 không còn hỗ trợ mở tệp được tạo trong phiên bản trước khi PowerPoint 97.

Đầu trang

Project 2007

Câu hỏi hoặc vấn đề

Answer

Không có vấn đề tại thời điểm này

Đầu trang

Publisher 2007

Câu hỏi hoặc vấn đề

Answer

Không có vấn đề tại thời điểm này

Đầu trang

SharePoint Designer 2007

Câu hỏi hoặc vấn đề

Answer

Sau khi sử dụng hoặc đặt tiêu điểm vào ngăn tác vụ phần Web, tôi không thể dùng bất kỳ phím mũi tên của tôi, phím lối tắt của tôi (ví dụ như CTRL + S để lưu, CTRL + Z để hoàn tác) hoặc phím backspace của tôi trong khi sửa trang của tôi.

Đây là một vấn đề đã biết trong ngăn tác vụ phần Web. Để khắc phục tình huống, chuyển tiêu điểm ra khỏi ứng dụng SharePoint Designer, và sau đó chuyển tiêu điểm trở lại ứng dụng.

Đầu trang

Visio 2007

Câu hỏi hoặc vấn đề

Answer

Khi tôi khởi động Visio 2007 tôi đang được nhắc tải xuống một tệp cho hiệu suất tốt nhất. Tệp này là gì và tại sao tôi cần nó?

Tệp này cải thiện hiệu suất của lưu và tải tệp Visio XML. Tệp này đã có trên hệ thống Windows Vista và nếu Windows Internet Explorer 7 hoặc Windows Desktop Search đã được cài đặt.

Đầu trang

Word 2007

Câu hỏi hoặc vấn đề

Answer

Làm thế nào để mở hoặc lưu tệp .dotx và .dotm thông qua bộ chuyển đổi định dạng XML Word?

Bộ chuyển đổi định dạng XML Word chỉ hỗ trợ mở và lưu và tệp .docx và .docm trong Microsoft Office Word 2003.

Làm thế nào để tôi có thể thực hiện bộ đọc màn hình làm việc với Word hoặc Outlook thư?

Cài đặt khóa đăng ký sau đây:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Options] "WordAlternateDisplayMethodForScreenReaders" = dword:00000001

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common] "ScreenReaderPresent" = dword:00000001

Đầu trang

Các kiểu khác

Câu hỏi hoặc vấn đề

Answer

Loại bỏ lùi và nút chuyển tiếp từ thanh công cụ sẽ khiến Trang chủ ngoại tuyến có trống.

Để REPRO:

 1. Mở bất kỳ ứng dụng.

 2. Nhấn F1 để khởi động trình xem.

 3. Đặt trạng thái ngoại tuyến.

 4. Bấm danh sách thả xuống Tùy chọn thanh công cụ và bấm vào nút trở lạichuyển tiếp để loại bỏ khỏi thanh công cụ.

 5. Đóng trình xem máy khách.

 6. Nhấn F1 để mở Trợ giúp.

Đi đến tùy chọn thanh công cụ và bấm Thanh công cụ đặt lại hoặc thêm lùi và nút chuyển tiếp trở lại vào thanh công cụ.

Đầu trang

Tải xuống

Câu hỏi hoặc vấn đề

Answer

Không có vấn đề tại thời điểm này

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×