Hạn chế và giới hạn khi bạn đồng bộ tệp và thư mục

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Giới thiệu

Bài viết này chứa thông tin về các hạn chế và giới hạn áp dụng khi bạn sử dụng ứng dụng OneDrive trên máy tính (onedrive.exe) hoặc ứng dụng OneDrive trên máy tính cho Mac OS X để đồng bộ thư viện SharePoint trực tuyến OneDrive cho máy tính của bạn.

Ghi chú: Để xác định các ứng dụng khách đồng bộ OneDrive mà bạn đang dùng, hãy xem ứng dụng khách đồng bộ OneDrive mà đang tôi sử dụng?


Nếu bạn đang tìm kiếm những hạn chế và giới hạn áp dụng cho phiên bản cũ hơn của OneDrive for Business (groove.exe), hãy xem những hạn chế và giới hạn khi bạn đồng bộ thư viện SharePoint với máy tính của bạn thông qua OneDrive cho doanh nghiệp.

Có Gì Mới

21 ngày 2018 — phần Cập Nhật OneNote.

9 tháng bảy 2018 — thêm vào. Hướng dẫn đồng bộ tệp PST.

Thông tin thêm

Được hỗ trợ thư viện

OneDrive cho doanh nghiệp có thể đồng bộ cả OneDrive for Business thư viện cũng như thư viện tài liệu SharePoint Online từ site nhóm. Để biết thêm thông tin về chức năng này và làm thế nào để thiết lập đồng bộ site nhóm bằng cách dùng OneDrive for Business, hãy xem cho phép người dùng đồng bộ tệp SharePoint với máy khách mới đồng bộ OneDrive.

Nếu bạn muốn đồng bộ từ môi trường tại chỗ SharePoint hoặc đồng bộ thư viện OneDrive của người dùng khác, bạn nên dùng OneDrive trước đó cho ứng dụng nghiệp vụ (groove.exe).

Onedrive.exe và groove.exe máy khách có thể chạy cùng một lúc.


Các hạn chế

Ký tự không hợp lệ – các ký tự trong tên tệp không được hỗ trợ khi bạn đồng bộ OneDrive for Business

<>,,:, ", |,?, *, / \

Những tên tệp không được hỗ trợ khi bạn đồng bộ OneDrive for Business

Biểu tượng
.Lock
CON
PRN
AUX
NUL
COM1
COM2
COM3
COM4
COM5
COM6
COM7
COM8
COM9
Lpt1
LPT2
LPT3
LPT4
LPT5
LPT6
LPT7
LPT8
LPT9
Bất kỳ tên tệp bắt đầu với ~ $
Desktop.ini
_vti_ (lưu ý: "_vti_" không thể xuất hiện bất kỳ chỗ nào trong tên tệp)

Những tên thư mục không được hỗ trợ trong OneDrive for Business

_t
_w
_vti_ (lưu ý: "_vti_" không thể xuất hiện bất kỳ chỗ nào trong tên thư mục)

Tên thư mục này không được hỗ trợ khi thư mục ở mức gốc cho một thư viện

biểu mẫu

Số lượng các mục có thể được đồng bộ

Mặc dù SharePoint Online có thể lưu trữ 30 triệu tài liệu trên một thư viện, cho hiệu suất tối ưu chúng tôi khuyên bạn nên đồng bộ tệp không quá 300.000 qua tất cả các thư viện tài liệu. Ngoài ra, các vấn đề về hiệu năng cùng có thể xảy ra nếu bạn có 300.000 mục hoặc thêm qua tất cả các thư viện bạn đang đồng bộ, ngay cả khi bạn không đồng bộ tất cả các mục trong các thư viện đó.

Đây là một giới hạn được gợi ý được dựa trên độ dài đường dẫn tệp và các đặc tả phần cứng của thiết bị chạy ứng dụng OneDrive trên máy tính. Nhiều khách hàng có thể đồng bộ hóa các tệp khác mà không gặp phải bất kỳ vấn đề. 

Ghi chú: nếu bạn đang tải lên, tải xuống, hoặc di chuyển một số lượng lớn các tệp cùng một lúc, bạn có thể phải đợi một thời gian trước khi quá trình đồng bộ có thể hoàn tất dài. Máy khách Hiển thị biểu tượng "đồng bộ hóa" hoặc "đang xử lý thay đổi" Hiển thị trong khoảng này là không nhất thiết phải là một chỉ báo về vấn đề. Bạn luôn có thể bấm vào biểu tượng thanh tác vụ OneDrive để xem trạng thái của nội dung có trong quá trình đồng bộ. Để giúp giảm thời gian đồng bộ, chúng tôi khuyên nên xem lại và có thể sửa đổi thiết đặt băng thông của bạn trước khi bắt đầu tải lên hoặc tải xuống của bạn. Bạn cũng có thể đọc cách để chọn thư mục OneDrive để đồng bộ với máy tính của bạn.    

Không có các giới hạn về cách xem thư viện tài liệu bằng cách dùng web có thể ảnh hưởng đến cách bạn cấu trúc tệp của bạn trong OneDrive.

Chúng tôi khuyến khích phản hồi khi chúng tôi sẽ luôn làm việc để tối ưu hóa OneDrive tốt hơn xử lý thư viện với một số lượng lớn các tệp.  

Giới hạn kích cỡ cho đồng bộ tệp

Không có giới hạn kích cỡ tệp 15-gigabyte (GB) cho mỗi tệp được tải lên thư viện OneDrive.

Trong SharePoint Online, đường dẫn tệp tên có thể chứa tối đa 400 ký tự. Giới hạn có thể nhỏ hơn 400 ký tự trong một số kịch bản, đặc biệt là nếu bạn có rất nhiều đường dẫn URL cho thư viện.


Ghi chú: Một số phiên bản Office cũ hơn có thể giới hạn thấp hơn, hãy xem KB 326039 để biết chi tiết.

Vị trí thư mục đồng bộ được đặt thành một ổ đĩa mạng

Bạn không thể thêm một mạng hoặc ổ đĩa ánh xạ làm vị trí đồng bộ OneDrive của bạn.

Được chia sẻ với Tôi

Bạn không thể đồng bộ hóa chia sẻ với tôi dạng xem nhóm các tệp từ một OneDrive cho doanh nghiệp trang.

Đồng bộ với tài khoản bên ngoài hoặc khách

OneDrive hiện không hỗ trợ đồng bộ hóa nội dung sử dụng một người dùng bên ngoài hoặc khách.

Đã kích hoạt các Thư viện có Quản trị quyền thông tin

Thư viện có thể được đồng bộ hóa dưới dạng đọc/viết với ứng dụng OneDrive trên máy tính cho Windows dựng 17.3.7294.0108 trở lên, hoặc OneDrive cho Mac xây dựng 18.111.0603.0002 hoặc cao hơn.

Các đặc quyền mức cao

Mức cao đặc quyền OneDrive không thể chạy có đặc quyền mức cao.

Đồng bộ vi sai

Đồng bộ hóa vi phân được chỉ có thể có cho các tệp Microsoft Office trong định dạng tệp mới, .docx, .pptx, .xlsx. OneNote tệp sẽ không được bao gồm.

Đây là tích hợp Office một phần và yêu cầu:

 • Office 2016 Click To Run (Phiên bản 16.0.6741.2027 trở lên). Bạn cũng phải có OneDrive (phiên bản 17.3.6386.0412 trở lên).

 • Office 2016 MSI và đã cài đặt Cập Nhật sau: tháng 4, 2016, Cập Nhật cho Office 2016 (KB3118262). Bạn cũng phải có OneDrive (Phiên bản 17.3.6386.0412 trở lên).

 • Bạn phải có Tích hợp Office được bật trong thẻ Office của thiết đặt OneDrive (PC) hoặc Tùy chọn OneDrive (Mac).

Các proxy được xác thực

Được xác thực proxy không được hỗ trợ với ứng dụng OneDrive trên máy tính.

Thư viện với kiểm xuất, cột cần hoặc không hợp lệ hoặc siêu dữ liệu, hoặc khi Bảo mật mục bản thảo được đặt để chỉ những người dùng những ai có thể chỉnh sửa hoặc chỉ những người dùng ai có thể phê duyệt mục trong thiết đặt phiên bản của các thư viện.

Đối với các thư viện tài liệu SharePoint, những mục này sẽ được đồng bộ hóa dưới dạng chỉ đọc.

Đối với thư viện OneDrive, OneDrive sẽ hiển thị một biểu tượng ổ khóa () bên cạnh trạng thái đồng bộ và người dùng sẽ không thể đồng bộ hóa thư viện cho đến khi các thiết đặt được đề cập đã được loại bỏ.

Tìm hiểu cách quản lý dữ liệu và danh sách trong SharePoint.

Sổ ghi chép OneNote

Hãy xem bên dưới

Mở tệp

Hãy xem bên dưới

Cột tra cứu trong thư viện

Hãy xem bên dưới

Tích hợp Office

Hãy xem bên dưới

Hạn chế và giới hạn cụ thể của Windows

Hãy xem bên dưới

Hạn chế và giới hạn cụ thể cho Mac OS X

Hãy xem bên dưới

SharePoint Server tại chỗ

Ứng dụng OneDrive trên máy tính onedrive.exe không hỗ trợ đồng bộ hóa của SharePoint tại cơ sở dữ liệu. Nếu bạn muốn đồng bộ từ môi trường SharePoint tại cơ sở, bạn nên dùng OneDrive trước đó cho ứng dụng nghiệp vụ (groove.exe).

Nối kết biểu tượng hoặc mềm

OneDrive không hỗ trợ các liên kết biểu tượng trong đó Liên kết và Đích đều nằm trong cùng một vị trí thư viện.

Có hai đường khác nhau cho cùng một tập hợp các tệp trong thư mục đích có thể dẫn đến hiệu suất và vấn đề ổn định. Biểu tượng liên kết cung cấp một con đường khác vào một thư mục hiện có và thường được tạo bằng lệnh mklink .

. Tệp PST

Trong khi Tệp .PST không chủ động bị chặn bởi OneDrive, tệp .PST sẽ được đồng bộ mỗi khi bạn đóng Outlook, ngay cả khi không có thay đổi được thực hiện đối với các tệp .PST. Điều này có thể gây ra lưu lượng mạng cao, có thể dẫn đến phải điều chỉnh tệp .PST.

Để tránh quá nhiều resyncing. Tệp PST sử dụng hiện hoạt không nên đồng bộ một thư mục đồng bộ OneDrive.

Để biết thêm thông tin về vị trí tệp .PST, đọc bài Giới thiệu về các Tệp dữ liệu Outlook.

Sổ ghi chép OneNote

Sổ ghi chép OneNote có cơ chế đồng bộ hóa riêng của họ bên ngoài máy khách OneDrive. Nếu bạn lập kế hoạch về việc chia sẻ sổ ghi chép OneNote — với chính bạn hoặc người khác — đó là tốt nhất để tạo trên OneDrive ngay từ đầu. Di chuyển OneNote hiện có một sổ ghi chép vào một thư mục đồng bộ bằng ứng dụng khách đồng bộ OneDrive mà không cần đi qua ứng dụng OneNote được hiện không hỗ trợ. Hãy xem ở đây để biết các bước để di chuyển sổ ghi chép lên OneDrive, nếu bạn đã tạo trên máy tính của bạn. Sau khi một sổ tay OneNote được lưu trong OneDrive, nếu bạn đang đồng bộ hóa thư mục chứa sổ ghi chép, bạn sẽ tìm thấy một tệp đuôi .url sẽ mở sổ ghi chép trên trang web.

Mở tệp không thể đồng bộ

Một tệp hiện đang mở ra một ứng dụng không thể đồng bộ bằng ứng dụng OneDrive trên máy tính. Để đồng bộ tệp, hãy đóng bất kỳ vị trí tệp hiện đang dùng ứng dụng, và sau đó đồng bộ tệp.

Hạn chế này không áp dụng cho các kịch bản đồng tác giả khi bạn sử dụng các ứng dụng Microsoft Office được mô tả trong phần "Tích hợp Office".

Cột tra cứu trong thư viện

Thư viện OneDrive không vượt quá ngưỡng cột tra cứu. Để biết thêm thông tin, hãy đến lỗi "Chúng tôi không thể đồng bộ thư viện này" khi bạn sử dụng ứng dụng OneDrive trên máy tính.

Tích hợp Office

Ứng dụng OneDrive trên máy tính cho Windows hỗ trợ đồng tác giả và trong ứng dụng chia sẻ khi bạn sử dụng Office 2016 Click 2 Run (Phiên bản 16.0.6741.2027 trở lên). Bạn cũng phải có OneDrive (Phiên bản 17.3.6386.0412 trở lên).

Ứng dụng OneDrive trên máy tính cho Windows hỗ trợ trong ứng dụng chia sẻ khi bạn sử dụng Office 2016 MSI và có bản Cập Nhật sau đây được cài đặt và đồng tác giả:
 
4 mười 2016, Cập Nhật cho Office 2016 (KB3118262)

Hạn chế và giới hạn cụ thể của Windows

 • Windows Explorer Hiển thị các ký tự đầu tiên 35 của thư viện site tên và trang web tên tổ hợp cho một thư viện mà bạn đã đồng bộ. Điều này không ảnh hưởng đến khả năng để đồng bộ hóa những mục này nằm trong giới hạn được mô tả trong bài viết này.

 • Chuyển vùng, Hồ sơ bắt buộc và Windows tạm thời không được hỗ trợ. Ứng dụng OneDrive trên máy tính chỉ hỗ trợ người dùng có thể viết vào OneDrive cho doanh nghiệp ứng dụng thư mục.

  Ngoài ra, OneDrive for Business ứng dụng trên máy tính không hỗ trợ phiên làm việc của máy khách được lưu trữ trên Windows 2008 Terminal Services, Windows Server 2012, hoặc Windows Server 2016 từ xa trên máy tính Dịch vụ (viên). Bao gồm không liên tục (Virtual Desktop cơ sở hạ tầng VDI). Liên tục VDI được hỗ trợ bởi ứng dụng OneDrive trên máy tính

  Cho OneDrive for Business ứng dụng trên máy tính để hoạt động như được thiết kế, các yêu cầu sau đây phải được thỏa mãn:

  • Ứng dụng này phải được cài đặt trên máy tính cục bộ.

  • Người dùng phải có khả năng viết vào hồ sơ người dùng.

  • Dữ liệu được viết vào hồ sơ người dùng phải được lưu vào ổ cứng cục bộ và sẵn dùng mà không cần kết nối mạng.

 • OneDrive Tệp theo Yêu cầu chỉ được hỗ trợ trên Windows 10 Fall Creators Update và phiên bản mới hơn.

Hạn chế và giới hạn cụ thể cho Mac OS X

 • Dung lượng ổ đĩa đã định dạng chữ hoa chữ thường không được hỗ trợ.

 • OneDrive Tệp theo Yêu cầu không được hỗ trợ.

 • Đồng bộ thư viện bảo vệ bằng IRM không được hỗ trợ.

 • Công cụ Trợ giúp Phục hồi và Hỗ trợ của Microsoft dành cho Office 365

Microsoft Support và trợ giúp phục hồi cho Office 365 là một công cụ mà có thể chẩn đoán và khắc phục nhiều vấn đề chung của Office 365. Tùy chọn OneDrive mà tôi đang gặp vấn đề với OneDrive quét cho các vấn đề sau:

 • Kiểm tra tùy chọn theo cách thủ công hoặc tự động Cập Nhật NGSC + B lên phiên bản mới nhất của nó.

 • Báo cáo tất cả các tệp mà đã vượt quá giới hạn kích cỡ.

 • Báo cáo tất cả các tệp đó có các ký tự không hợp lệ trong tên.

 • Báo cáo tất cả các thư mục chứa ký tự không hợp lệ hoặc chuỗi trong các tên.

 • Báo cáo tất cả đường dẫn vượt quá giới hạn và cung cấp các nối kết đến bài viết này.

Công cụ sẵn dùng từ http://diagnostics.outlook.com. Khi bạn chạy công cụ này, trang ban đầu sẽ hiển thị một số tùy chọn, bao gồm tùy chọn cho OneDrive - tôi đang gặp vấn đề với OneDrive.

Thông tin thêm

Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến Cộng đồng Microsoft.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×