Hạn chế hoặc cho phép thay đổi định dạng

Khi bạn phân phối tài liệu cho người dùng khác để chỉnh sửa và không muốn họ thay đổi giao diện của tài liệu, bạn có thể hạn chế toàn bộ hoặc một số chủ đề và kiểu mà có thể được thay đổi và áp dụng. Bạn cũng có thể cho phép người xem lại thay đổi một số chủ đề và kiểu.

Bạn muốn làm gì?

Hạn chế định dạng

Cho phép định dạng

Hạn chế định dạng

Theo mặc đinh, mọi kiểu đều sẵn dùng với người dùng khác và họ cũng có thể thay đổi những kiểu này. Bạn có thể hạn chế mọi người thay đổi định dạng hay kiểu cho toàn bộ hoặc một phần tài liệu của bạn.

 1. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Kiểu, bấm vào Công cụ Khởi động Hộp thoại Kiểu.

  công cụ khởi động hộp thoại kiểu

 2. Trong ngăn tác vụ Kiểu, bấm vào Quản lý Kiểu Quản lý Kiểu , rồi bấm vào tab Hạn chế.

 3. Trong danh sách Thứ tự sắp xếp, chọn thứ tự sắp xếp bạn muốn sử dụng để xem kiểu.

 4. Bấm vào từng kiểu bạn muốn hạn chế hoặc chọn nhóm kiểu bằng cách bấm vào một trong các tùy chọn sau đây.

  • Chọn Có thể thấy      Bấm vào tùy chọn này để chọn những kiểu xuất hiện theo mặc định trong danh sách được đề xuất. Để xem danh sách các kiểu được đề xuất, hãy bấm vào tab Được đề xuất.

   Mẹo: Để thêm kiểu vào danh sách này, trên tab Được đề xuất, hãy chọn kiểu bạn muốn thêm, rồi bấm vào Hiển thị.

  • Chọn Tích hợp sẵn      Bấm vào tùy chọn này để chọn toàn bộ các kiểu được tích hợp trong Microsoft Word nhưng không có bất kỳ kiểu tùy chỉnh nào bạn đã tạo.

  • Chọn Tất cả      Bấm vào tùy chọn này để chọn toàn bộ các kiểu được tích hợp trong Microsoft Word và toàn bộ các kiểu tùy chỉnh bạn đã tạo.

 5. Chọn những hộp kiểm cạnh một hoặc nhiều mục sau:

  • Giới hạn định dạng ở các kiểu được cho phép      Chọn tùy chọn này để cho phép người xem lại thay đổi định dạng chỉ cho những kiểu được cho phép. Người xem lại sẽ không thể định dạng trực tiếp cho văn bản hoặc sử dụng những kiểu bị hạn chế.

  • Cho phép Tự Định dạng để ghi đè định dạng      Chọn tùy chọn này để cho phép người xem lại sử dụng các kiểu bị hạn chế khi tự động định dạng văn bản, như siêu kết nối hoặc dấu đầu dòng tự động. Ví dụ: nếu bạn chọn hộp kiểm này, Word sẽ tự động định dạng siêu kết nối, ngay cả khi kiểu siêu kết nối bị khóa.

   Lưu ý: Tùy chọn này chỉ sẵn dùng nếu Giới hạn định dạng ở các kiểu được cho phép được chọn.

  • Chặn chuyển đổi Chủ đề hoặc Lược đồ      Chọn tùy chọn này để ngăn người xem lại thay đổi chủ đề được sử dụng trong tài liệu.

  • Chặn chuyển đổi Tập Kiểu Nhanh      Chọn tùy chọn này để ngăn người xem lại thay đổi tập kiểu hiện tại.

   Lưu ý: Trong Word 2016, Word 2013, Outlook 2016 và Outlook 2013, tùy chọn này được gắn nhãn là Chặn chuyển đổi về một tập kiểu khác.

 6. Bấm vào Hạn chế.

  Một biểu tượng khóa Biểu tượng Khóa Kiểu sẽ xuất hiện cạnh mọi kiểu bị hạn chế.

 7. Bấm OK.

 8. Bạn có thể được nhắc tạo một mật khẩu tùy chọn. Để gán mật khẩu vào tài liệu để chỉ những người biết mật khẩu mới có thể loại bỏ hạn chế, hãy nhập mật khẩu vào hộp Nhập mật khẩu mới (tùy chọn), rồi xác nhận mật khẩu.

Đầu Trang

Cho phép định dạng

Sau khi bạn hạn chế các kiểu cụ thể, bạn có thể loại bỏ hạn chế để người khác được phép sử dụng chúng trong tài liệu của bạn.

 1. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Kiểu, bấm vào Công cụ Khởi động Hộp thoại Kiểu.

  công cụ khởi động hộp thoại kiểu

 2. Trong ngăn tác vụ Kiểu, bấm vào Quản lý Kiểu Quản lý Kiểu , rồi bấm vào tab Hạn chế.

 3. Trong hộp thoại Quản lý Kiểu, hãy chọn thứ tự sắp xếp bạn muốn dùng để xem các kiểu.

 4. Bấm vào từng kiểu bạn muốn cho phép hoặc chọn nhóm kiểu bằng cách bấm vào một trong các tùy chọn sau đây.

  • Bấm vào Có thể thấy      Bấm vào tùy chọn này để chọn những kiểu xuất hiện theo mặc định trong danh sách được đề xuất. Để xem danh sách các kiểu được đề xuất, hãy bấm vào tab Được đề xuất.

   Mẹo: Để thêm kiểu vào danh sách này, trên tab Được đề xuất, hãy chọn kiểu bạn muốn thêm, rồi bấm vào Hiển thị.

  • Chọn Tích hợp sẵn      Bấm vào tùy chọn này để chọn toàn bộ các kiểu được tích hợp trong Microsoft Word nhưng không có bất kỳ kiểu tùy chỉnh nào bạn đã tạo.

  • Chọn Tất cả      Bấm vào tùy chọn này để chọn toàn bộ các kiểu được tích hợp trong Microsoft Word và toàn bộ các kiểu tùy chỉnh bạn đã tạo.

 5. Bấm vào Cho phép.

 6. Nếu các hạn chế kiểu được bảo vệ bằng mật khẩu, hãy nhập mật khẩu để mở khóa kiểu.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×