Hạn chế hoặc cho phép thay đổi định dạng

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn phân phối tài liệu cho người khác chỉnh sửa và bạn không muốn chúng để thay đổi diện mạo của tài liệu, bạn có thể giới hạn tất cả hoặc một số chủ đề và kiểu.

Lưu ý: 

Theo mặc định, tất cả các kiểu sẵn dùng và có thể thay đổi được người dùng khác. Bạn có thể hạn chế người thay đổi định dạng hoặc kiểu cho phần tài liệu hoặc cho toàn bộ tài liệu.

 1. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Kiểu, bấm vào Công cụ Khởi động Hộp thoại Kiểu.

  Công cụ Khởi động Hộp thoại Kiểu

 2. Trong ngăn tác vụ Kiểu, bấm vào Quản lý Kiểu Quản lý Kiểu , rồi bấm vào tab Hạn chế.

 3. Trong hộp thứ tự sắp xếp , hãy chọn một thứ tự sắp xếp từ danh sách để xem kiểu (ví dụ, thứ tự bảng chữ cái).

 4. Bấm vào từng kiểu bạn muốn hạn chế hoặc chọn nhóm kiểu bằng cách bấm vào một trong các tùy chọn sau đây.

  • Chọn Hiển thị      Bấm Tùy chọn này để chọn kiểu xuất hiện theo mặc định trong danh sách được đề xuất. Để xem danh sách kiểu được đề xuất, hãy bấm tab khuyên .

   Mẹo: Để thêm kiểu vào danh sách này, trên tab Được đề xuất, hãy chọn kiểu bạn muốn thêm, rồi bấm vào Hiển thị.

  • Chọn dựng sẵn      Bấm Tùy chọn này để chọn tất cả các kiểu được bao gồm trong Microsoft Office Word nhưng không có bất kỳ kiểu tùy chỉnh mà bạn đã tạo.

  • Chọn Tất cả      Bấm vào tùy chọn này để chọn toàn bộ các kiểu được tích hợp trong Microsoft Word và toàn bộ các kiểu tùy chỉnh bạn đã tạo.

 5. Chọn những hộp kiểm cạnh một hoặc nhiều mục sau:

  • Giới hạn định dạng ở các kiểu được cho phép      Chọn tùy chọn này để cho phép người xem lại thay đổi định dạng chỉ cho những kiểu được cho phép. Người xem lại sẽ không thể định dạng trực tiếp cho văn bản hoặc sử dụng những kiểu bị hạn chế.

  • Tự định dạng cho phép ghi đè lên định dạng      Chọn tùy chọn này để cho phép người xem xét dùng kiểu hạn chế khi tự động định dạng văn bản chẳng hạn như siêu kết nối hoặc dấu đầu dòng tự động. Ví dụ, nếu bạn chọn hộp kiểm này, Word sẽ tự động định dạng siêu kết nối, ngay cả khi kiểu siêu kết nối bị khóa.

   Lưu ý: Tùy chọn này chỉ sẵn dùng nếu Giới hạn định dạng ở các kiểu được cho phép được chọn.

  • Chặn chuyển đổi Chủ đề hoặc Lược đồ      Chọn tùy chọn này để ngăn người xem lại thay đổi chủ đề được sử dụng trong tài liệu.

  • Chặn chuyển đổi Tập Kiểu Nhanh      Chọn tùy chọn này để ngăn người xem lại thay đổi tập kiểu hiện tại.

 6. Bấm vào Hạn chế.

  Một biểu tượng khóa Biểu tượng Khóa Kiểu sẽ xuất hiện cạnh mọi kiểu bị hạn chế.

 7. Bấm OK.

 8. Bạn có thể được nhắc tạo một mật khẩu tùy chọn. Để gán mật khẩu vào tài liệu để chỉ những người biết mật khẩu mới có thể loại bỏ hạn chế, hãy nhập mật khẩu vào hộp Nhập mật khẩu mới (tùy chọn), rồi xác nhận mật khẩu.

Đầu trang

Sau khi bạn hạn chế các kiểu cụ thể, bạn có thể loại bỏ hạn chế để người khác được phép sử dụng chúng trong tài liệu của bạn.

 1. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Kiểu, bấm vào Công cụ Khởi động Hộp thoại Kiểu.

  Công cụ Khởi động Hộp thoại Kiểu

 2. Trong ngăn tác vụ Kiểu, bấm vào Quản lý Kiểu Quản lý Kiểu , rồi bấm vào tab Hạn chế.

 3. Trong hộp thoại Quản lý Kiểu, hãy chọn thứ tự sắp xếp bạn muốn dùng để xem các kiểu.

 4. Bấm vào từng kiểu bạn muốn cho phép hoặc chọn nhóm kiểu bằng cách bấm vào một trong các tùy chọn sau đây.

  • Chọn Hiển thị      Bấm Tùy chọn này để chọn kiểu xuất hiện theo mặc định trong danh sách được đề xuất. Để xem danh sách kiểu được đề xuất, hãy bấm tab khuyên .

   Mẹo: Để thêm kiểu vào danh sách này, trên tab Được đề xuất, hãy chọn kiểu bạn muốn thêm, rồi bấm vào Hiển thị.

  • Chọn dựng sẵn      Bấm Tùy chọn này để chọn tất cả các kiểu được bao gồm trong Microsoft Office Word nhưng không có bất kỳ kiểu tùy chỉnh mà bạn đã tạo.

  • Chọn Tất cả      Bấm vào tùy chọn này để chọn toàn bộ các kiểu được tích hợp trong Microsoft Word và toàn bộ các kiểu tùy chỉnh bạn đã tạo.

 5. Bấm vào Cho phép.

 6. Nếu các hạn chế kiểu được bảo vệ bằng mật khẩu, hãy nhập mật khẩu để mở khóa kiểu.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×