Hạn chế học viên tạo class nhóm trong Microsoft Teams

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tạo class nhóm cho học viên của bạn là cần thiết khi sử dụng Microsoft Teams cho lớp học của bạn. Tư cách giáo viên, bạn có thể muốn giới hạn khả năng của học viên của bạn để tạo nhóm lớp học của riêng của họ. Với sẽ tắt bạn kết thúc với hàng chục ngẫu nhiên class nhóm.

Để hạn chế các học viên tạo mới lớp học nhóm, bạn cần phải làm việc với người quản trị CNTT của bạn để thay đổi nhóm bảo mật của học viên trong Office 365 dành cho trường học của bạn. Nhóm là một phần của Office 365, điều này nghĩa là một nhóm bảo mật Office 365 thiết lập để giới hạn người dùng tạo nhóm Office 365 sẽ thực hiện để nhóm.

Hướng dẫn cụ thể để thiết lập các quyền Office 365 nhóm được tìm thấy trong chủ đề quản lý ai có thể tạo nhóm Office 365.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×