Hướng nội dung tới người xem cụ thể

Hướng nội dung tới người xem cụ thể

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Danh sách tài liệu hoặc mục trong thư viện trong SharePoint có thể được kinh Hiển thị chỉ cho những người mà ai là thành viên của nhóm cụ thể hoặc đối tượng. Người xem có thể được xác định bằng cách dùng SharePoint nhóm, danh sách phân phối hoặc nhóm bảo mật hoặc bằng cách dùng một quy tắc dựa trên hệ thống để tạo một đối tượng toàn cầu.

Cập Nhật tháng 3, 2017 nhờ khách hàng phản hồi.

Tổng quan

Bằng cách dùng khán giả mục tiêu, bạn có thể hiển thị nội dung như mục danh sách hoặc thư viện, nối kết dẫn hướng, và nội dung khác để nhóm người cụ thể. Điều này rất hữu ích khi bạn muốn trình bày thông tin liên quan chỉ tới một nhóm người cụ thể. Ví dụ, bạn có thể thêm nội dung vào thư viện tài liệu chỉ được hiển thị với bộ phận pháp lý.

Bất kỳ mục nào trong SharePoint danh sách hoặc thư viện có thể được nhắm đến thông tin người xem cụ thể. Để thực hiện điều này, bạn sử dụng phần Web truy vấn Nội dung. Các loại phần Web và nội dung của họ cũng có thể được mục tiêu để khán giả.

Ngoài ra, bạn có thể hướng mục tiêu nối kết dẫn hướng trang web để khán giả. Hướng tới các nối kết giúp đơn giản hóa trải nghiệm của người dùng, vì họ nhìn thấy chỉ các nối kết dẫn hướng có liên quan đến chúng.

Để xác định khán giả mục tiêu, bạn có thể dùng một hoặc nhiều thao tác sau:

 • SharePoint nhóm

 • Danh sách phân phối

 • Nhóm bảo mật

 • Thông tin người xem toàn cầu

  Thông tin người xem toàn cầu là dựa trên quy tắc người xem được bảo trì theo SharePoint người quản trị.

Bất kỳ ai có tại ít nhất quyền người đóng góp có thể chỉ định một khán giả mục tiêu, miễn là tên người xem được gọi. Bạn có thể tìm kiếm người xem theo tên, bí danh hoặc mô tả của nó bằng cách bấm vào duyệt không có trong danh sách Khán giả mục tiêu .

Đầu trang

Mục đích danh sách hoặc thư viện để người xem

Thủ tục sau đây cho bạn một ví dụ về làm thế nào để hướng tất cả các mục từ danh sách cụ thể vào kiểu danh sách ở đâu thư viện tài liệu. Phần Web truy vấn Nội dung cũng cho phép bạn để hiển thị tất cả các mục từ một trang web và trang con của nó hoặc hiển thị các mục từ tất cả các site trong tuyển tập trang. Bạn có thể rồi xây dựng một truy vấn để bao gồm hướng tới khán giả mà bạn thiết lập trên các mục trong trang hoặc tuyển tập trang.

Hướng tới mục từ danh sách hoặc thư viện để khán giả cụ thể đòi hỏi phải có ba bước:

Bước 1: Cho phép người xem hướng tới trên danh sách hoặc thư viện

Khi bạn bật khán giả hướng tới trên một danh sách hoặc thư viện, bạn có thể hướng mục tiêu mỗi mục trong danh sách hoặc thư viện để người xem.

Lưu ý: Nếu SharePoint danh sách hoặc thư viện đã được bật để hướng tới khán giả, Khán giả mục tiêu cột sẽ xuất hiện.

 1. Bấm vào danh sách hoặc thư viện chứa mục bạn muốn hướng tới.

 2. Đối với SharePoint Online, hãy bấm thiết đặtvà bấm Thiết đặt danh sách hoặc Thiết đặt thư viện tài liệu.

  Thiết đặt menu với thiết đặt thư viện được chọn hoặc Thiết đặt menu với thiết đặt danh sách được tô sáng

  Cho SharePoint 2016, 2013, 2010, hoặc 2007, trên thanh công cụ danh sách hoặc thư viện, bấm thiết đặt, sau đó bấm Thiết đặt danh sách hoặc Thiết đặt thư viện tài liệu.

  Thiết đặt danh sách trên ruy-băng hoặc Nút thiết đặt thư viện SharePoint trên ruy-băng

 3. Dưới Thiết đặt chung, hãy bấm thiết đặt hướng tới khán giả.

  Thiết đặt bên dưới chung trên trang thiết đặt thư viện hoặc danh sách hướng tới khán giả
 4. Chọn hộp kiểm bật hướng tới khán giả .

  Hộp kiểm bật khán giả nhắm mục tiêu

Bước 2: Xác định khán giả mục tiêu trên các mục

Sau khi bạn bật danh sách hoặc thư viện để hướng tới khán giả, bạn có thể đặt mục riêng lẻ trong danh sách hoặc thư viện được hiển thị một hoặc nhiều người xem.

 1. Cho SharePoint Online, bấm vào bên trái của mục bạn muốn thay đổi thông tin người xem, bấm vào biểu tượng Thông tin hoặc mở nút ngăn chi tiết chi tiết, và sau đó bấm Sửa tất cả theo thuộc tính.

  Cho SharePoint 2016, 2013, 2010, và 2007, hãy bấm vào mũi tên hoặc các dấu chấm lửng () bên cạnh tên của một mục trong danh sách hoặc thư viện, sau đó bấm Sửa thuộc tính hoặc thuộc tính. Một số phiên bản SharePoint, bạn có thể phải bấm khác đặt dấu chấm lửng ().

 2. Trong danh sách Khán giả mục tiêu , thêm một hoặc nhiều người xem.

  Điền vào các thuộc tính tài liệu với khán giả mục tiêu

  Lưu ý: Nếu phê duyệt nội dung hoặc dòng công việc được bật trên danh sách hoặc thư viện, mục có thể cần phải đi qua quy trình phê duyệt.

 3. Bấm Lưu.

Bước 3: Hiển thị mục trong một phần Web cho SharePoint 2016, 2013, 2010 hoặc 2007

Để hiển thị mục danh sách hoặc thư viện SharePoint cho một đối tượng cụ thể, bạn có thể dùng phần Web truy vấn Nội dung. Phần Web truy vấn Nội dung cho phép bạn xây dựng một truy vấn có thể lọc các mục danh sách và thư viện.

Lưu ý: Cho SharePoint Online, phần Web có thể không nhìn thấy được.

Ví dụ này cho bạn biết cách để hiển thị tất cả các mục từ danh sách cụ thể để khán giả mục tiêu. Danh sách loại là thư viện tài liệu.

 1. Trên trang mà bạn muốn hiển thị mục, bấm Ảnh nút hoặc thiết đặt Nút Thiết đặt SharePoint 2016 trên thanh tiêu đề. , sau đó bấm Sửa trang.

 2. Cho SharePoint 2010, 2013 và 2016, bấm tab chèn , sau đó bấm Phần Web

  Chèn Phần Web

  Trong SharePoint 2007, bấm Thêm phần Web, sau đó bên dưới mặc định, bấm Phần Web truy vấn Nội dung.

  Bên dưới Tổng hợp nội dung, hãy bấm Truy vấn Nội dung.

  Thêm phần web truy vấn Nội dung

  Lưu ý: Nếu truy vấn Nội dung không tồn tại, hãy kiểm tra với người quản trị. SharePoint của bạn

 3. Bấm Thêm.

 4. Cho SharePoint 2010, 2013 và 2016, bấm mũi tên xuống Sửa phần web mũi tên xuống ở bên phải của phần web, sau đó bấm Sửa phần Web trên menu.

  Trong SharePoint 2007, hãy bấm sửa, hoặc và sau đó bấm Sửa đổi phần Web chia sẻ để mở ngăn công cụ cho phần Web.

  Menu phần web để chọn sửa phần Web
 5. Bên dưới truy vấn trong ngăn công cụ, hãy làm như sau

  Danh sách thuộc tính phần Web truy vấn Nội dung có ba khung chú thích
  1. Bấm Hiển thị các mục từ danh sách sau đây và sau đó xác định vị trí của danh sách.

   Lưu ý: Trong ví dụ này, chúng tôi xác định một danh sách cụ thể. Bạn có thể mở rộng phạm vi để bao gồm các mục trong danh sách từ nhiều hơn một trang web bằng cách bấm vào một trong các tùy chọn khác.

  2. Dưới bắt buộc Kiểu danh sách, hãy chọn kiểu danh sách mục là thành viên. Trong ví dụ này, hãy bấm Thư viện tài liệu. Chỉ mục trong danh sách kiểu mà bạn chọn được xử lý truy vấn.

  3. Bên dưới Hướng tới khán giả, hãy làm như sau.

   Để

   Thực hiện điều này

   Hiển thị các mục danh sách để khán giả đích mà bạn đã xác định trong bước 2: xác định khán giả mục tiêu trên các mục, khi người dùng hiện tại là thành viên người xem.

   Chọn hộp kiểm Áp dụng lọc đối tượng . Đây là bắt buộc cho truy vấn hoạt động đúng cách.

   Cũng hiển thị các mục trong danh sách mà không có một khán giả mục tiêu xác định. Những mục này được hiển thị cho tất cả mọi người.

   Chọn hộp kiểm bao gồm các mục mà không phải mục tiêu . Điều này là tùy chọn.

   Khi trang được kết xuất, nội dung trong phần Web chỉ xuất hiện cho người dùng hiện tại là thành viên người xem bạn đã xác định.

Đầu trang

Đích phần Web để người xem

SharePoint Phần web có thể được kinh Hiển thị chỉ cho những người mà ai là thành viên của nhóm cụ thể hoặc đối tượng. Cách này bạn có thể tạo trang được tùy chỉnh cho các nhóm cụ thể.

Lưu ý: Dưới dạng với tất cả các phần Web, phần Web truy vấn Nội dung có một danh sách Khán giả mục tiêu trong phần nâng cao của ngăn công cụ. Thiết đặt này sẽ quyết định liệu có phần Web Hiển thị cho người dùng hiện tại. Nếu không, không có các thiết đặt khác áp dụng.

Người xem có thể được xác định bằng cách dùng một nhóm SharePoint , danh sách phân phối, nhóm bảo mật hoặc một đối tượng toàn cầu.

 1. Trên trang mà bạn muốn hiển thị mục, bấm Ảnh nút hoặc thiết đặt Nút Thiết đặt SharePoint 2016 trên thanh tiêu đề. , sau đó bấm Sửa trang.

 2. Cho SharePoint 2010, 2013 và 2016, bấm mũi tên xuống Sửa phần web mũi tên xuống ở bên phải của phần web, sau đó bấm Sửa phần Web.

  Menu phần web để chọn sửa phần Web

  Trong SharePoint 2007, hãy bấm sửa, hoặc và sau đó bấm Sửa đổi phần Web chia sẻ để mở ngăn công cụ cho phần Web.

 3. Dưới nâng cao, hãy thêm một hoặc nhiều người xem tên danh sách Khán giả mục tiêu .

  Các thuộc tính phần web nâng cao phần với đối tượng được tô sáng

Khi trang được kết xuất, phần Web xuất hiện chỉ với những người là thành viên người xem bạn đã xác định.

Đầu trang

Đích nối kết dẫn hướng tới người xem

Nối kết dẫn hướng trên một máy chủ SharePoint có thể được kinh sao cho nó chỉ xuất hiện cho người ai là thành viên của nhóm cụ thể hoặc đối tượng. Bạn cần phải có ít nhất quyền để sửa đổi các thiết đặt dẫn hướng trang web thiết kế.

 1. Trên trang mà bạn muốn hiển thị mục, bấm Ảnh nút hoặc thiết đặt Nút Thiết đặt SharePoint 2016 trên thanh tiêu đề. , bấm Thiết đặt trang và sau đó bấm dẫn hướng trong diện mạo và cảm nhận, hoặc bấm Sửa đổi dẫn hướng.

 2. Trên trang Thiết đặt dẫn hướng trang dưới dẫn hướng cấu trúc: sửa và sắp xếp, bấm Thêm nối kết.

  Trong phần dẫn hướng cấu trúc trong thiết đặt dẫn hướng, với nối kết thêm tô sáng
 3. Trong hộp thoại Nối kết dẫn hướng , hãy nhập tiêu đềURL của nối kết, và sau đó thêm một hoặc nhiều tên đối tượng vào danh sách người xem .

  Thuộc tính nối kết dẫn hướng với OK được tô sáng.

  Cho URL, bạn có thể sao chép vào bảng tạm bằng chuột phải bấm vào nối kết, rồi bấm Sao chép lối tắt. Nếu bạn không có tùy chọn đó trong trình duyệt của bạn, dẫn hướng đến trang bạn muốn nối kết đến, và sao chép vào thanh địa chỉ.

Khi trang được kết xuất, nối kết dẫn hướng sẽ xuất hiện chỉ với những người là thành viên người xem bạn đã xác định.

Màn hình với nối kết khán giả mục tiêu, phần web và tài liệu
Khán giả mục tiêu nhìn thấy các mục bổ sung: 1. kinh tài liệu. 2. phần Web nguồn cấp tin tức mục tiêu. 3. nối kết mục tiêu.
Trang chủ với khán giả mục tiêu mục như hiển thị bằng không kinh khán giả
Khán giả mục tiêu không chỉ nhìn thấy gì chưa kinh.

Đầu trang

Để lại bình luận cho chúng tôi

Bài viết này được hữu ích không? Nếu vậy, vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này. Nếu nó không hữu ích, cho chúng tôi biết điều gì đã được gây nhầm lẫn hay bị thiếu. Vui lòng bao gồm phiên bản của SharePoint, Hệ điều hành và trình duyệt. Chúng tôi sẽ sử dụng phản hồi của bạn để kiểm tra lại các sự kiện, thêm thông tin và cập nhật các bài viết này.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×