Hướng dẫn: Tạo Báo cáo Power View Tuyệt vời - Phần 2

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tóm tắt:    Ở cuối hướng dẫn trước đó, Power Pivot trợ giúp, sổ làm việc Excel có ba báo cáo Power View và nhiều trực quan hóa, bao gồm bản đồ tương tác, hình tròn, thanh và biểu đồ cột. Trong hướng dẫn này, bạn tìm hiểu cách tạo báo cáo Power View tương tác bổ sung.

Lưu ý rằng, khi bạn xuất bản báo cáo này và làm cho báo cáo thành sẵn dùng trên SharePoint thì trực quan hóa sẽ chỉ tương tác giống như trong hướng dẫn này đối với bất kỳ người nào đang xem trực quan hóa.

Các phần trong bài hướng dẫn này như sau:

Tạo Biểu đồ bội số

Tạo Báo cáo Tương tác bằng cách dùng Thẻ và Ô xếp

Tạo Biểu đồ Tán xạ và Biểu đồ Bong bóng với Trực quan hóa Phát dựa vào Thời gian

Điểm kiểm và Bài kiểm tra

Ở cuối hướng dẫn này là một bài kiểm tra bạn có thể làm để kiểm tra kiến thức đã học. Bạn cũng có thể thấy một danh sách các video trình bày nhiều khái niệm và khả năng của Power View đang hoạt động .

Chuỗi hướng dẫn này sử dụng dữ liệu mô tả Huy chương Thế vận hội, quốc gia đăng cai và các sự kiện thể thao Thế vận hội khác nhau. Các hướng dẫn trong chuỗi hướng dẫn này như sau:

 1. Nhập Dữ liệu vào Excel 2013 và Tạo Mô hình Dữ liệu

 2. Mở rộng mối quan hệ Mô hình Dữ liệu bằng Excel 2013, Power Pivot và DAX

 3. Tạo Báo cáo Power View dựa vào Ánh xạ

 4. Kết hợp Dữ liệu Internet và Đặt Mặc định cho Báo cáo Power View

 5. Tạo Báo cáo Power View Tuyệt vời - Phần 1

 6. Tạo Báo cáo Power View Tuyệt vời - Phần 2

Chúng tôi khuyên bạn nên đọc qua các hướng dẫn theo thứ tự.

Những hướng dẫn này sử dụng Excel 2013 có hỗ trợ Power Pivot. Để biết thêm thông tin về Excel 2013, hãy xem mục Hướng dẫn Nhanh về Excel 2013. Để biết hướng dẫn về cách bật Power Pivot, hãy xem mục Phần bổ trợ Power Pivot.

Tạo Biểu đồ bội số

Trong phần này, bạn tiếp tục tạo trực quan hóa tương tác với Power View. Phần này mô tả cách tạo một số kiểu biểu đồ Bội số khác nhau. Bội số đôi khi còn được gọi là Biểu đồ Lưới mắt cáo.

Tạo tương tác Dọc Biểu đồ bội số

Để tạo biểu đồ bội số, bạn bắt đầu với một biểu đồ khác, chẳng hạn như biểu đồ hình tròn hoặc biểu đồ đường thẳng.

 1. Trong Excel, chọn trang tính Thanh và Cột. Tạo báo cáo Power View bằng cách chọn POWER VIEW > Chèn> Power View từ ribbon. Trang tính báo cáo Power View đã được tạo. Đổi tên báo cáo thành Bội sốbằng cách bấm chuột phải vào tab nằm ở dưới cùng của báo cáo và chọn Đổi tên từ menu xuất hiện. Bạn cũng có thể bấm đúp vào tab để đổi tên báo cáo

 2. Bung rộng bảng huy chương trong Trường Power View và chọn giới tính vào và sau đó là các trường sự kiện. Từ khu vực trường, hãy chọn nút mũi tên bên cạnh sự kiện, và chọn đếm (không trống). Bảng Power View sẽ tạo trông giống như màn hình sau đây.

  Trực quan hóa bảng Power View

 3. Từ ruy-băng, hãy chọn thiết kế > chuyển trực quan hóa > biểu đồ khác > biểu đồ hình tròn. Bây giờ, báo cáo của bạn trông giống như màn hình sau đây.

  biểu đồ hình tròn Power View

 4. Bạn nhận thấy nếu xem các sự kiện theo giới tính qua thời gian thì sẽ thú vị hơn. Một cách để xem thông tin này là dùng bội số. Từ bảng Huy chương, kéo Năm vào trường BỘI SỐ DỌC. Để xem thêm bội số, hãy loại bỏ chú thích khỏi báo cáo bằng cách chọng BỐ TRÍ > Chú thích > Không từ ribbon.

 5. Thay đổi bố trí để hiển thị bội số lưới sáu đồ rộng bằng sáu biểu đồ cao. Biểu đồ được chọn, hãy chọn bố trí > chiều cao lưới > 6 và sau đó bố trí > chiều rộng lưới > 6. Màn hình của bạn bây giờ sẽ trông giống như màn hình sau đây.

  Biểu đồ hình tròn bội số trong Power View

 6. Loại biểu đồ bội số cũng tương tác. Di chuột qua bất kỳ biểu đồ hình tròn, và thông tin về lát đó được hiển thị. Bấm bất kỳ lát cắt hình tròn trong lưới, sau đó lựa chọn được tô sáng cho mỗi biểu đồ trong bội số. Trong màn hình dưới đây lát cắt màu vàng (phụ nữ) cho 1952 đã được chọn và tất cả các lát màu vàng được tô sáng. Khi thêm biểu đồ sẵn dùng vì Power View có thể hiển thị trong một màn hình, một thanh cuộn dọc sẽ hiển thị dọc theo cạnh phải của trực quan hóa.

  tương tác với biểu đồ bội số Power View

Tạo Biểu đồ Bội số Ngang Tương tác

Biểu đồ ngang hoạt động tương tự như Biểu đồ Bội số Dọc.

 1. Bạn muốn thay đổi của bạn biểu đồ bội số dọc thành ngang dọc. Làm như vậy, kéo trường năm từ vùng bội số dọc vào vùng bội số ngang, như minh họa trong màn hình sau đây.


  thay đổi trực quan hóa Power View từ Trường Power View

 2. Trực quan hóa báo cáo Power View thay đổi thành biểu đồ bội số ngang. Thông báo thanh cuộn dọc theo phía dưới cùng của trực quan hóa, Hiển thị trong màn hình sau đây.

  bội số ngang trong Power View

Tạo Biểu đồ Đường thẳng Bội số

Tạo biểu đồ đường thẳng thành bội số cũng rất dễ. Các bước sau sẽ chỉ bạn cách tạo biểu đồ đường thẳng bội số dựa trên việc đếm số huy chương của mỗi năm.

 1. Tạo một trang tính Power View mới, và đổi tên Bội số dòng. Từ Trường Power View, hãy chọn số đếm huy chương và năm từ bảng huy chương . Thay đổi trực quan hóa thành biểu đồ đường bằng cách chọn thiết kế > biểu đồ khác > dòng. Bây giờ hãy kéo năm vào vùng trục. Biểu đồ của bạn trông giống như màn hình sau đây.
  biểu đồ đường thẳng Power View

 2. Hãy tập trung vào mùa đông huy chương. Trong ngăn bộ lọc , hãy chọn biểu đồ, sau đó kéo mùa từ bảng Medals vào ngăn bộ lọc. Chọn mùa đông, như minh họa trong màn hình sau đây.

  Lọc biểu đồ trong Power View

 3. Để tạo bội số biểu đồ đường, hãy kéo các NOC_CountryRegion từ bảng Medals vào vùng bội số dọc. Báo cáo của bạn giờ đây trông giống như màn hình sau đây.
  bội số đường thẳng trong Power View

 4. Bạn có thể chọn để sắp xếp biểu đồ bội số dựa trên nhiều trường khác nhau và trong cách sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần bằng cách bấm vào các chọn lựa ở góc trái trên cùng của trực quan hóa.

Tạo Báo cáo Tương tác bằng cách dùng Thẻ và Ô xếp

Ô xếp và thẻ chuyển bảng thành chuỗi ảnh đóng vai trò trực quan hóa dữ liệu, bố trí ở định dạng thẻ tương tự như thẻ chỉ mục. Trong các bước sau, bạn sẽ dùng thẻ để trực quan hóa nhiều huy chương được trao trong nhiều môn thể thao khác nhau rồi tinh chỉnh trực quan hóa đó bằng cách xếp các kết quả cạnh nhau dựa trên Ấn bản.

Tạo Trực quan hóa Thẻ

 1. Tạo Báo cáo Power View mới và đổi tên báo cáo thành Thẻ. Từ Trường Power View, từ bảng Kỷ luật, chọn Kỷ luật. Từ bảng Huy chương, chọn Đếm Rõ ràng của Ấn bản, Đếm Huy chương và NOC_CountryRegion. Trong vùng TRƯỜNG của Trường Power View, bấm vào mũi tên kế bên NOC_CountryRegion và chọn Đếm (Rõ ràng).

 2. Trong ruy-băng, hãy chọn thiết kế > chuyển trực quan hóa > bảng > thẻ. Bảng của bạn trông giống như màn hình sau đây.
  trực quan hóa thẻ trong Power View

 3. Với trực quan hóa thẻ được chọn, chọn DiscImage từ bảng DiscImage . Bạn có thể nhận được một cảnh báo bảo mật sẽ nhắc bạn bấm một nút để bật nội dung để lấy các hình ảnh để hiển thị, như minh họa trong màn hình sau đây.

  Cảnh báo Kết nối Dữ liệu Ngoài trong Excel

 4. Trong khu vực trường, sắp xếp các trường trong thứ tự sau: DiscImage, môn, số đếm huy chương, đếm NOC_CountryRegion và cuối cùng, số đếm riêng biệt của. Thẻ của bạn giờ đây trông tương tự như màn hình sau đây.
  Trực quan thẻ với các trường đã được sắp xếp lại

Dùng ô xếp với trực quan hóa thẻ

 1. Xem lại các thẻ dựa trên năm huy chương trình đã được trao từng thật dễ dàng. Trong Trường Power View, từ bảng huy chương , kéo trường năm vào vùng xếp cạnh nhau theo. Trực quan hóa của bạn bây giờ sẽ trông giống như màn hình sau đây.
  Dùng tính năng XẾP CẠNH NHAU THEO trong Power View

 2. Bây giờ thì thẻ được xếp cạnh nhau theo Năm nhưng vẫn có một điều khác xảy ra. Trường XẾP CẠNH NHAU THEO trở thành một bộ chứa mà ở tại thời điểm này chỉ chứa thẻ do bạn tạo ở các bước trước. Tuy nhiên, chúng ta có thể thêm bộ chứa đó và xem việc dùng XẾP CẠNH NHAU THEO có thể tạo báo cáo tương tác tích hợp dạng xem của dữ liệu như thế nào.

 3. Bấm vào trong khu vực bên cạnh trực quan hóa thẻ, nhưng vẫn nằm trong bộ chứa xếp cạnh nhau theo. Các ngăn Trường Power View thay đổi để phản ánh bạn vẫn nằm trong bộ chứa ô xếp theo, nhưng bạn không nằm trong trực quan hóa thẻ. Màn hình sau đây cho thấy cách này hiển thị trong ngăn trường Power View.
  bộ chứa XẾP CẠNH NHAU THEO trong báo cáo Power View

 4. Trong Trường Power View, hãy chọn tất cả để hiển thị tất cả các bảng sẵn dùng. Từ bảng chủ nhà , hãy chọn thành phố, mùa, NOC_CountryRegion và FlagURL. Sau đó từ ruy-băng, hãy chọn thiết kế > chuyển trực quan hóa > bảng > thẻ. Bạn muốn bảng bạn vừa tạo ra để điền nhiều không gian sẵn dùng báo cáo, vì vậy bạn quyết định thay đổi loại trực quan hóa thẻ. Chọn thiết kế > tùy chọn > thẻ kiểu > khung chú thích. Đó là tốt hơn. Báo cáo của bạn giờ đây trông giống như màn hình sau đây.
  Thêm trực quan hóa khác vào bộ chứa XẾP CẠNH NHAU THEO trong Power View

 5. Thông báo như thế nào, khi bạn chọn một năm khác từ các lát xếp ở phía trên cùng của bộ chứa ô xếp theo, thẻ khung chú thích mà bạn vừa tạo ra cũng đồng bộ hóa với vùng chọn của bạn. Đó là vì cả trực quan hóa thẻ nằm trong bộ chứa xếp cạnh nhau theo bạn đã tạo. Khi bạn di chuyển vùng chọn ô xếp theo và chọn 2002, ví dụ, báo cáo của bạn trông giống như màn hình sau đây.

  tương tác với Ô XẾP trong Power View

 6. Bạn cũng có thể thay đổi cách Power View xếp thông tin cạnh nhau. Từ ribbon, chọn THIẾT KẾ > Ô xếp > Kiểu Xếp cạnh nhau > Dòng Xếp cạnh nhau. Trực quan hóa ô xếp sẽ thay đổi và Power View sẽ di chuyển ô xếp xuống dưới cùng của bộ chứa ô xếp như trình bày trong màn hình sau.
  dùng DÒNG XẾP CẠNH NHAU trong Power View

Như đã nói ở trên, khi bạn xuất bản báo cáo này và làm cho báo cáo thành sẵn dùng trên SharePoint thì trực quan hóa này chỉ tương tác với người nào xem nó.

Tạo Biểu đồ Tán xạ và Biểu đồ Bong bóng với Trực quan hóa Phát dựa vào Thời gian

Bạn cũng có thể tạo biểu đồ tương tác hiện sự thay đổi theo thời gian. Trong phần này, bạn tạo Biểu đồ Tán xạ và Biểu đồ Bong bóng đồng thời trực quan hóa dữ liệu Olympics theo cách cho phép tất cả mọi người xem báo cáo Power View của bạn tương tác với báo cáo một cách thú vị và lôi cuốn.

Tạo Biểu đồ Tán xạ và Biểu đồ Bong bóng

 1. Tạo báo cáo Power View bằng cách chọn POWER VIEW > Chèn> Power View từ ribbon. Đổi tên báo cáo thành Bong bóng. Từ bảng Huy chương, chọn Đếm Huy chương và NOC CountryRegion. Trong vùng TRƯỜNG, bấm vào mũi tên bên cạnh NOC_CountryRegion và chọn Đếm (Rõ ràng) để buộc nó phải đếm mã quốc gia hay vùng thay vì đếm chính các mã. Tiếp đó, từ bảng Sự kiện, chọn Thể thao.

 2. Chọn thiết kế > chuyển trực quan hóa > biểu đồ khác > tán xạ để thay đổi trực quan hóa thành biểu đồ phân tán. Báo cáo của bạn trông giống như màn hình sau đây.

  biểu đồ tán xạ trong Power View

 3. Tiếp theo kéo sự kiện từ bảng sự kiện vào khu vực kích cỡ của Trường Power View. Báo cáo của bạn trở nên thú vị hơn và bây giờ sẽ trông giống như màn hình sau đây.

  dùng KÍCH CỠ trong biểu đồ bong bóng Power View

 4. Biểu đồ tán xạ của bạn giờ đây thành biểu đồ bong bóng và kích cỡ của bong bóng tùy thuộc vào số lượng huy chương đã trao cho mỗi môn thể thao.

 5. Biểu đồ bong bóng cũng tương tác. Khi bạn di chuột qua Rowing bong bóng, Power View trình bày bạn với các dữ liệu bổ sung về thể thao đó, như minh họa trong hình sau đây.

  rê chuột qua biểu đồ Bong bóng Power View để biết thêm thông tin

Tạo Trực quan hóa Phát dựa vào Thời gian

Nhiều trực quan hóa mà bạn tạo là dựa trên sự kiện xảy ra theo thời gian. Trong bộ dữ liệu Olympics, thật thú vị khi thấy cách thức huy chương được trao qua các năm như thế nào. Các bước sau trình bày cho bạn thấy cách tạo trực quan hóa có khả năng phát hay tạo hiệu ứng hoạt hình dựa trên dữ liệu qua thời gian như thế nào.

 1. Trong biểu đồ tán xạ bạn đã tạo trong bước trước đó, hãy lưu ý đến vùng trục phát trong trường Power View, như minh họa trong màn hình sau đây.

  trục PHÁT Power View

 2. Từ bảng huy chương , hãy kéo năm vùng trục phát. Dưới đây đến phần thú vị phần. Trục được tạo ra dọc theo phía dưới cùng của trực quan hóa biểu đồ phân tán và biểu tượng phát xuất hiện bên cạnh đó, như minh họa trong màn hình sau đây. Bấm phát.

  nút Phát trong báo cáo Power View

 3. Quan sát bong bóng di chuyển, lớn lên và thu nhỏ khi năm di chuyển dọc trục Phát. Bạn cũng có thể tô sáng một bong bóng cụ thể, trong trường hợp này là một Môn thể thao cụ thể và nhìn thấy rõ ràng cách bong bóng thay đổi như thế nào khi trục Phát diễn tiến. Một đường thẳng sẽ theo sau đường đi của bong bóng, tô sáng một cách dễ nhìn và theo dõi các điểm dữ liệu của bong bóng khi trục di chuyển về trước.

 4. Chọn dưới nước, sau đó bấm phát. Dưới nước được tô sáng và hình nền mờ trong góc trên bên phải của báo cáo hiển thị năm (trục phát) dưới dạng phát trục di chuyển tiếp. Ở cuối, đường dẫn dưới nước đã được tô sáng trong trực quan hóa, trong khi các môn thể thao bị làm mờ. Màn hình sau đây Hiển thị báo cáo khi hoàn thành trục phát.

  trực quan hóa bong bóng dựa vào thời gian trong Power View

 5. Bạn có thể chọn nhiều hơn một môn thể thao bằng cách nhấn giữ phím CTRL và thực hiện nhiều lựa chọn. Thử cho chính bạn. Trong màn hình sau đây, ba thể thao được chọn: đấu vật, điền, và dưới nước.

  tô sáng nhiều bong bóng trong báo cáo PHÁT Power View

 6. Cuối cùng, bạn có thể lọc biểu đồ tán xạ giống như bất kỳ kiểu trực quan hóa khác. Có rất nhiều màu, vì có rất nhiều thể thao trong tập dữ liệu. Từ bảng huy chương , kéo mùa vào khu vực màu của Trường Power View. Bây giờ chỉ hai màu được dùng, cho mỗi mùa (mùa hè hoặc mùa đông). Màn hình sau đây Hiển thị này, nhưng để xem điều này trông như thế nào tuyện vời nên, hãy xem video ở cuối hướng dẫn này.

  dùng slicer trong báo cáo PHÁT Power View

Có đủ kiểu báo cáo thú vị, lôi cuốn mà bạn có thể tạo với Power View. Mỗi kiểu trực quan hóa mang lại dạng xem cụ thể nhất định và đặc biệt riêng cho dữ liệu của bạn. Để cung cấp báo cáo lôi cuốn hơn, bạn có thể kết hợp nhiều trực quan hóa khác nhau vào một trang báo cáo duy nhất và làm cho dữ liệu của bạn sống động.

Chốt kiểm tra và Bài kiểm tra

Ôn lại Những gì Bạn đã Học

Trong hướng dẫn này, bạn đã học cách tạo biểu đồ bội số, biểu đồ đường thẳng, biểu đồ bong bóng và biểu đồ tán xạ. Bạn cũng đã học cách xếp báo cáo cạnh nhau và cách tạo bộ chứa có khả năng chứa nhiều báo cáo.

Hướng dẫn này kết thúc loạt bài về tạo báo cáo Power View.

Video từ Bộ Dữ liệu Olympics

Đôi khi, thật tuyệt khi thấy những tác vụ này đang hoạt động. Trong phần này, bạn sẽ tìm thấy nối kết tới video được tạo bằng cách dùng bộ dữ liệu Olympics. Video này tương tự với hướng dẫn nhưng một số sổ làm việc, Power Pivot hình ảnh hay trang tính Power View có thể hơi khác.

Power Pivot video:

 • Thiết đặt trường mặc định

 • Ẩn cột và bảng

 • Thêm mô tả vào cột và bảng

 • Mối quan hệ

 • Tóm tắt bởi

Video Power View:

 • Bắt đầu với Power View trong Excel 2013.

 • Biểu đồ bong bóng và tán xạ

 • Thẻ

 • Truy sâu xuống cấu trúc phân cấp không thể thức

 • Truy sâu xuống bằng cấu trúc phân cấp trong mô hình

 • Bộ lọc

 • Cấu trúc phân cấp

 • Tô sáng

 • Bản đồ

 • Bản đồ: Sửa dữ liệu bản đồ mơ hồ

 • Ma trận

 • Bội số

 • Biểu đồ Hình tròn

 • Làm mới dữ liệu trong mô hình dữ liệu

 • Slicer

 • Sắp xếp

 • Ô xếp

Chân thành cảm ơn! Tôi hy vọng bạn thích thú với loạt hướng dẫn này và nhận thấy nó hữu ích trong việc giúp bạn hiểu cách thức tạo báo cáo Power View của riêng mình. Bạn có thể tạo báo cáo thú vị, ấn tượng và mang tính tương tác với Power View rồi chia sẻ báo cáo bằng cách dùng Cổng thông tin Nghiệp vụ Thông minh trên SharePoint.

Hướng dẫn trong Loạt bài này

Danh sách sau cung cấp nối kết tới tất cả các hướng dẫn trong loạt bài này:

 1. Nhập Dữ liệu vào Excel 2013 và Tạo Mô hình Dữ liệu

 2. Mở rộng mối quan hệ Mô hình Dữ liệu bằng Excel 2013, Power Pivot và DAX

 3. Tạo Báo cáo Power View dựa vào Ánh xạ

 4. Kết hợp Dữ liệu Internet và Đặt Mặc định cho Báo cáo Power View

 5. Tạo Báo cáo Power View Tuyệt vời - Phần 1

 6. Tạo Báo cáo Power View Tuyệt vời - Phần 2

BÀI KIỂM TRA

Bạn muốn biết mình nhớ những gì đã học? Đây là cơ hội của bạn. Bài kiểm tra sau đây nhấn mạnh đến tính năng, khả năng hoặc yêu cầu mà bạn đã học trong hướng dẫn này. Bạn có thể tìm thấy câu trả lời ở cuối trang. Chúc bạn may mắn!

Câu hỏi 1: Tên khác của kiểu biểu đồ Bội số là gì?

A: Biểu đồ Cuộn.

B: Biểu đồ Hàng.

C: Biểu đồ Lưới mắt cáo.

D: Biểu đồ Trang

Câu hỏi 2: Vùng nào trong Trường Power View cho phép bạn tạo bộ chứa mà trong đó bạn có thể chứa nhiều trực quan hóa?

A: Vùng CỘT.

B: Vùng TÓM TẮT

C: Vùng XẾP CẠNH NHAU THEO

D: Vùng BỘ CHỨA.

Câu hỏi 3: Để tạo trực quan hóa có hiệu ứng hoạt hình dựa trên một trường, chẳng hạn như trường dữ liệu, bạn nên dùng Vùng Trường Power View nào?

A: Vùng TRỤC PHÁT.

B: Vùng BỘI SỐ NGANG.

C: Vùng HOẠT HÌNH.

D: Bạn không thể tạo trực quan hóa thú vị được như vậy, đúng không?

Câu hỏi 4: Điều gì xảy ra trên biểu đồ Bội số nếu số lượng biểu đồ hình tròn nhiều hơn số lượng biểu đồ có thể xếp vừa trên một màn hình?

A: Power View sẽ tự động bắt đầu cuộn qua các biểu đồ hình tròn.

B: Power View cung cấp một thanh cuộn, cho phép bạn cuộn qua biểu đồ hình tròn khác.

C: Power View tạo một báo cáo chỉ vì mục đích nhiều biểu đồ hình tròn có thể nhìn thấy cùng lúc trên màn hình.

D: Power View sẽ tự động xếp tất cả các biểu đồ hình tròn vào một màn hình, bất kể có bao nhiêu biểu đồ hình tròn đòi hỏi phải hiển thị trên màn hình.

Đáp án của bài kiểm tra

 1. Câu trả lời đúng: C

 2. Câu trả lời đúng: C

 3. Câu trả lời đúng: A

 4. Câu trả lời đúng: B

Lưu ý: Dữ liệu và hình ảnh trong chuỗi hướng dẫn này được dựa trên những điều sau đây:

 • Tập hợp dữ liệu Thế vận hội từ Guardian News & Media Ltd.

 • Hình ảnh cờ được lấy từ nguồn Sách tham khảo của CIA (cia.gov)

 • Dữ liệu dân số từ Ngân hàng Thế giới (worldbank.org)

 • Biểu đồ hình ảnh Thể thao Olympic của Thadius856 và Parutakupiu

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×