Hướng dẫn: Tạo Báo cáo Power View Tuyệt vời - Phần 1

Tóm tắt:    Ở phần cuối của hướng dẫn trước, Kết hợp Dữ liệu Internet và Thiết đặt Mặc định Báo cáo của Power View, sổ làm việc Excel của bạn đã có Mô hình Dữ liệu hoàn chỉnh và đã sẵn sàng để tạo báo cáo. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tạo ba báo cáo Power View khác nhau, hãy tìm hiểu một số mẹo trong quá trình tạo báo cáo và tìm hiểu các bước bạn có thể dùng để tạo thêm nhiều báo cáo hơn nữa.

Các phần trong bài hướng dẫn này như sau:

Tạo Biểu đồ dạng Bản đồ Tương tác

Tạo Biểu đồ Hình tròn Tương tác

Tạo Biểu đồ Thanh và Biểu đồ Cột Tương tác

Điểm kiểm và Bài kiểm tra

Ở cuối hướng dẫn này là một bài kiểm tra bạn có thể làm để kiểm tra kiến thức đã học.

Chuỗi hướng dẫn này sử dụng dữ liệu mô tả Huy chương Thế vận hội, quốc gia đăng cai và các sự kiện thể thao Thế vận hội khác nhau. Các hướng dẫn trong chuỗi hướng dẫn này như sau:

 1. Nhập Dữ liệu vào Excel 2013 và Tạo Mô hình Dữ liệu

 2. Mở rộng mối quan hệ Mô hình Dữ liệu bằng Excel 2013, Power Pivot và DAX

 3. Tạo Báo cáo Power View dựa vào Ánh xạ

 4. Kết hợp Dữ liệu Internet và Đặt Mặc định cho Báo cáo Power View

 5. Tạo Báo cáo Power View Tuyệt vời - Phần 1

 6. Tạo Báo cáo Power View Tuyệt vời - Phần 2

Chúng tôi khuyên bạn nên đọc qua các hướng dẫn theo thứ tự.

Những hướng dẫn này sử dụng Excel 2013 có hỗ trợ Power Pivot. Để biết thêm thông tin về Excel 2013, hãy xem mục Hướng dẫn Nhanh về Excel 2013. Để biết hướng dẫn về cách bật Power Pivot, hãy xem mục Phần bổ trợ Power Pivot.

Tạo Biểu đồ dạng Bản đồ Tương tác

Tạo các báo cáo trong Power View rất thú vị và dễ dàng. Đồng thời các báo cáo bạn tạo có tính tương tác, cho phép người xem báo cáo bấm vào các yếu tố dữ liệu để hiểu sâu sắc hơn về dữ liệu của bạn.

Trong phần này, bạn tạo một biểu đồ dạng bản đồ mới và mở rộng biểu đồ đó, sau đó bạn tạo biểu đồ thanh và biểu đồ hình tròn để trình bày các dữ liệu theo những cách thú vị. Trong quá trình thực hiện, bạn thêm một số phép tính mới vào Mô hình Dữ liệu để báo cáo hiển thị như ý muốn của bạn. Chúng ta hãy bắt đầu.

Tạo Biểu đồ Bản đồ Tương tác

Trong hướng dẫn trước đây, bạn đã tạo báo cáo bản đồ cơ bản để hiển thị các thành phố đăng cai cho các kỳ Thế vận hội khác nhau. Bạn quyết định rằng có nhiều thông tin thú vị hơn sẵn dùng trong Mô hình Dữ liệu này và bạn muốn xem mô hình này theo nhiều cách khác nhau. Để bắt đầu, bạn muốn tạo báo cáo bản đồ Power View mới để hiển thị số đếm huy chương giành được của mỗi quốc gia hoặc mỗi vùng, loại huy chương, tiếp theo là kết quả theo mùa giải.

 1. Trong Excel, chọn trang tính Power View1. Trang tính của bạn sẽ trông giống như màn hình sau đây, dựa trên hoạt động được hoàn tất trong các hướng dẫn trước và phụ thuộc vào chỗ bạn bấm trên phạm vi làm việc.

  Báo cáo Power View trong sổ làm việc

  Tạo báo cáo Power View mới bằng cách chọn POWER VIEW > Chèn > Power View từ ribbon. Trang tính báo cáo Power View trống sẽ được tạo. Đổi tên báo cáo thành Bản đồ, bằng cách bấm chuột phải vào tab dọc theo phía dưới và chọn Đổi tên từ menu xuất hiện.

 2. Bung rộng bảng Medals trong Trường Power View và chọn NOC_CountryRegion. Để lấy thông tin về huy chương, hãy chọn trường Medal. Bảng Power View tạo ra sẽ trông giống như màn hình sau đây.
  bảng Power View mới được dựa trên Huy chương

  Ôi thôi. Đó không phải là điều bạn muốn. Báo cáo này hiển thị các loại huy chương giành được của mỗi quốc gia hoặc mỗi vùng trong khi bạn muốn biết số lượng huy chương. Trong hướng dẫn trước đó, bạn đã sử dụng công thức DAX để xác định tỷ lệ phần trăm của huy chương được trao, vì vậy bạn quyết định sử dụng DAX để tính số lượng huy chương.

 3. Trong Power Pivot, trên tab Medals, hãy chọn ô ở dưới cột Medal. Nếu không có ô nào sẵn dùng ở dưới các cột, Khu vực Tính toán có thể sẽ không hiển thị. Để hiển thị Khu vực Tính toán, hãy chọn Trang chủ > Dạng xem > Khu vực Tính toán. Nhập công thức DAX sau vào ô.

  Medal Count:=COUNTA([Medal])

  Lưu ý: Bạn có thể tạo các công thức DAX ở bất kỳ ô nào trong Khu vực Tính toán, và có được trường được tính toán sẵn dùng từ bảng đó trong những công cụ khách, chẳng hạn Power VIew hay PivotTables. Chọn ô bên dưới trường Medal là cách tốt để theo dõi nó sẽ tính toán cột nào.

 4. Trở lại Excel, Mô hình Dữ liệu của bạn được cập nhật. Trong trang tính Bản đồ, Trường Power View của bạn bây giờ hiển thị trường Medal Count. Vì Medal Count là trường được tính toán, nên có một biểu tượng máy tính nhỏ sẽ hiển thị bên cạnh trường này. Với bảng bạn đã tạo trong bước trước đó được chọn, hãy bỏ chọn Medal và chọn Medal Count. Tốt hơn rồi đó. Màn hình của bạn bây giờ hiển thị nhiều huy chương giành được của mỗi quốc gia hay mỗi vùng, như được hiển thị trong màn hình sau đây.

  bảng Power View thay đổi thành Số đếm Huy chương

 5. Chọn THIẾT KẾ > Chuyển đổi Trực quan hóa > Bản đồ để hiển thị bảng dưới dạng bản đồ. Thay đổi kích cỡ bản đồ để làm bản đồ lớn hơn. Khi bạn di chuột qua bất kỳ bong bóng nào trên bản đồ, thông tin bổ sung sẽ xuất hiện, như được hiển thị trong màn hình sau đây. Hãy thử xem.
  Di chuột qua dữ liệu trong bản đồ Power View để biết thêm thông tin

Tạo biểu đồ Hình tròn Tương tác trong Bản đồ

Bây giờ bạn đã có trực quan hóa Bản đồ, đã đến lúc phải làm cho bản đồ trông thú vị hơn. Trong các bước sau đây, bạn sẽ thay đổi các bong bóng thành biểu đồ hình tròn tương tác, chỉ với một vài cú bấm.

 1. Trong Power View, từ Trường Power View, kéo Medals đến trường COLOR. Bây giờ mỗi bong bóng trên bản đồ trở thành một biểu đồ hình tròn, mỗi phần có kích cỡ dựa trên loại huy chương được trao. Khi bạn chọn bản đồ, công cụ dẫn hướng, sẽ xuất hiện để bạn phóng to hay miết, như được hiển thị trong hình ảnh sau đây.
  áp dụng màu sắc vào trực quan hóa bản đồ của Power View

 2. Di chuột qua bất kỳ biểu đồ hình tròn nào. Thông tin được hiển thị dựa trên lát cắt bạn di chuột qua. Trong màn hình tiếp theo, tôi di chuột qua lát cắt đỏ cho Tây Ban Nha (ESP) và trực quan hóa hiển thị thông tin về phần đó của bong bóng. Ngoài ra cũng cần lưu ý rằng bong bóng sẽ bung rộng, để cho phép dẫn hướng dễ dàng hơn đến các lát cắt khác.
  Thông tin thêm trên trực quan hóa Bản đồ - chỉ cần di chuột

Bây giờ bạn có một Bản đồ tương tác cho phép bạn phóng to, thu nhỏ và di chuột qua các yếu tố dữ liệu và tìm hiểu thêm thông tin.

Chú ý các huy chương được sắp xếp mặc định theo thứ tự bảng chữ cái. Bạn muốn sắp xếp theo thứ tự sau: vàng, bạc, đồng. Để làm được như vậy, chúng ta cần phải sắp xếp Huy chương theo một giá trị khác.

Thay đổi Thứ tự Sắp xếp của Trường

Để thay đổi thứ tự sắp xếp từ thiết đặt mặc định, bạn cần phải liên kết trường Medal với trường khác, sau đó sắp xếp theo trường liên kết. Lúc này chưa có trường được liên kết, nhưng bạn có thể tạo một trường liên kết. Có một vài bước để thực hiện việc này, nhưng một khi bạn hoàn thành các bước đó, bạn sẽ biết cách nào thuận tiện và dễ dàng để làm Mô hình Dữ liệu hoạt động theo cách bạn muốn.

 1. Trong Excel, chèn trang tính mới sau Population. Đổi tên cho trang tính MedalValue. Nhập dữ liệu sau vào trang tính MedalValue. Bạn cũng có thể sao chép và dán vào.

Medal

MedalValue

Gold

1

Silver

2

Bronze

3

 1. Định dạng dữ liệu thành bảng (trong khi đó tại một trong các ô, bạn có thể nhấn Ctrl + A, sau đó nhấn Ctrl + T để định dạng dữ liệu dưới dạng bảng). Hãy nhớ chọn Bảng của Tôi có đầu đề trong cửa sổ Tạo Bảng. Dưới THIẾT KẾT > Thuộc tính > Tên Bảng, đặt tên bảng làMedalValue.

 2. Vẫn trong Excel, chọn Power Pivot > Bảng > Thêm vào Mô hình Dữ liệu để thêm bảng vào Mô hình Dữ liệu.

 3. Trong Power Pivot, chọn Dạng xem Sơ đồ. Di chuyển bảng MedalValue cạnh bảng Medals. Không vấn đề gì khi di chuyển các bảng khác ra chỗ khác để tạo chỗ trống. Trong bảng Medals, kéo trường Medal đến trường Medal trong bảng MedalValue và tạo một mối quan hệ. Chọn đường kẻ giữa các bảng này để tô sáng mối quan hệ bạn đã tạo. Dạng xem Sơ đồ của bạn sẽ trông giống màn hình sau đây.
  tạo một mối quan hệ giữa Medals và MedalValue

 4. Trong Dạng xem Dữ liệu trong Power Pivot, hãy chọn bảng Medals. Cuộn sang phải và chọn cột có tiêu đề Thêm Cột. Trong thanh công thức, gõ hàm DAX sau.

  =RELATED(MedalValue[MedalValue])

  Hàm RELATED trả về một giá trị từ một bảng khác trong Mô hình Dữ liệu. Bạn chỉ có thể sắp xếp các cột được tìm thấy trong cùng một bảng, do đó chúng ta cần các giá trị MedalValue có trong bảng Medals. Hàm RELATED cho phép chúng ta kéo một trường MedalValue vào bảng Medals. Đổi tên cột MedalValue.

 5. Bây giờ chúng ta cần phải xác định Power View (và các công cụ máy khách khác) nên sắp xếp trường Medals như thế nào. Chọn cột Medal, sau đó chọn Trang chủ > Sắp xếp và Lọc > Sắp xếp theo Cột. Trong cửa sổ xuất hiện, chọn Medal Value là cột để sắp xếp Huy chương, như được hiển thị trong màn hình sau đây.

  cửa sổ Sắp xếp theo Cột

 6. Trở lại trong Excel, thứ tự sắp xếp mới sẽ tự động được phản ánh trong trực quan hóa Bản đồ bạn đã tạo trước đó, như được hiển thị trong màn hình sau đây.

  trực quan hóa Bản đồ, sẽ được sắp xếp theo cách bạn muốn

Lọc Trực quan hóa bằng cách dùng Slicer

Bây giờ bạn đã có một trực quan hóa Bản đồ của sự kiện Olympic, bạn muốn lọc các kết quả dựa trên mùa giải. Bạn có thể làm điều đó dễ dàng với Slicer.

 1. Trong Power View, kéo Mùa giải từ bảng Medals trong Trường Power View vào phạm vi báo cáo. Bảng sẽ được tạo với các trường Mùa giải. Bảng này sẽ có khả năng chồng lấp lên bản đồ của bạn, vì vậy hãy thay đổi kích cỡ bản đồ và di chuyển bảng Mùa giải sang bên cạnh bản đồ.

 2. Với bảng Mùa giải được chọn, hãy chọn THIẾT KẾ > Slicer > Slicer từ dải băng. Bản đồ bây giờ có thể được lọc theo slicer Mùa giải. Hãy thử xem nào. Trên slicer, bấm Mùa hè, sau đó bấm Mùa đông. Chú ý cách Bản đồ ngay lập tức cập nhật bản đồ để phản ánh lựa chọn bạn thực hiện.

 3. Để xóa slicer và xem tất cả kết quả, hãy bấm biểu tượng Xóa Bộ lọc xuất hiện trên bảng slicer. Biểu tượng đó chỉ xuất hiện khi bạn di chuột qua trực quan hóa. Biểu tượng Xóa bộ lọc trong giống như cục tẩy nhỏ, như minh họa trong màn hình sau đây.
  biểu tượng Xóa bộ lọc trong Power View

Lọc Trực quan hóa khác bằng cách sử dụng Bản đồ

Bạn không những có thể sử dụng slicer để lọc bản đồ mà còn có thể sử dụng bản đồ để lọc các bảng khác bạn có trong báo cáo theo cách tương tác.

 1. Trong Power View, từ bảng Events, kéo Sports đến bức vẽ báo cáo. Một bảng được gọi là Sports sẽ được tạo. Kéo Medal Count, từ bảng Medals, vào bảng Sports. Báo cáo của bạn sẽ trông giống màn hình sau đây.

  thêm bảng Sports vào báo cáo Power View

  Lưu ý: Nếu nhiều chỗ trống xuất hiện trong dữ liệu của bạn và bạn muốn loại bỏ chúng, hãy sử dụng ngăn Bộ lọc. Ví dụ, bạn có thể muốn loại bỏ các chỗ trống khỏi Sports. Nếu ngăn Bộ lọc được thu gọn, hãy bung rộng Bộ lọc, sau đó chọn bảng Sports và bấm mũi tên bên cạnh Sports, chọn (All) để chọn tất cả, sau đó (Blank) để loại bỏ những chỗ để trống khỏi trực quan hóa.

 2. Khi bạn bấm vào biểu đồ hình tròn trong bản đồ, trực quan hóa bảng Sports sẽ được lọc dựa trên tùy chọn của bạn và theo bất kỳ slicer nào được chọn. Những biểu đồ hình tròn không được chọn sẽ bị mờ, giống như những lát cắt của cùng biểu đồ hình tròn không được chọn. Ví dụ, bấm vào Winter trong slicer Season, sau đó phóng to và bấm vào phần màu cam của biểu đồ hình tròn của Finlands, bảng Sports điều chỉnh tự động ngay lập tức. Phần Lan đã giành 95 huy chương bạc với 11 huy chương của môn Điền kinh, 18 huy chương của môn Khúc côn cầu trên Băng v.v... Màn hinh sau đây hiển thị kết quả.

  slicers, bảng và Bản đồ mang tính tương tác trong Power View

Tạo Biểu đồ Thanh Tương tác

Nhưng hãy đợi đã vì còn nữa. Có thể rất thú vị khi xem sự phân phối huy chương, trong trực quan hóa bản đồ, dựa trên trực quan hóa bảng Sport. Và thay vì được thể hiện bằng những con số, bạn sẽ thấy nó được thể hiện bằng một biểu đồ thanh.

 1. Chọn trực quan hóa bảng Sport. Từ ribbon, chọn THIẾT KẾ > Chuyển Trực quan hóa > Biểu đồ Thanh > Thanh Liên Cụm. Trực quan hóa Sport trở thành một biểu đồ thanh.

 2. Từ slicer Season, chọn Summer. Lưu ý về cách biểu đồ thanh Sport thay đổi như thế nào để phản ánh các môn thể thao là một phần của sự kiện Thế vận hội Mùa hè.

 3. Trên biểu đồ thanh Sport, bấm vào thanh bên cạnh Fencing. Chú ý rằng các thanh khác trong biểu đồ bị mờ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy. Ngoài ra cũng cần lưu ý trên trực quan hóa Bản đồ, Biểu đồ Hình Tròn sẽ thay đổi để phản ánh chỉ những huy chương nào dành được cho tùy chọn đó trong biểu đồ thanh Sport. Các quốc gia hoặc vùng không giành được huy chương về môn đấu kiếm sẽ bị mờ. Màn hình sau hiển thị báo cáo Power View sẽ trông như thế nào.

  nhiều trực quan hóa tương tác trong Power View

 4. Bấm vào một số thanh khác trong Sport để biết Power View cập nhật nhanh Bản đồ và biểu đồ Thanh như thế nào dựa trên lựa chọn của bạn.

Để xem những trực quan hóa này dưới dạng video, hãy xem video sau đây:

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Tạo Biểu đồ Hình tròn Tương tác

Bạn đã thấy cách trực quan hóa bản đồ có thể bao gồm các biểu đồ hình tròn, nhưng bạn cũng có thể tạo biểu đồ hình tròn tương tác trong Power View ở bên ngoài bản đồ. Trong phần này, bạn sẽ học cách tạo biểu đồ hình tròn tương tác, cách để truy sâu vào dữ liệu trong mỗi biểu đồ hình tròn và cách để tạo các lát cắt. Chúng ta hãy bắt đầu.

Tạo Biểu đồ Hình tròn Tương tác

 1. Chọn tab Bản đồ trong Excel rồi bấm POWER VIEW > Chèn> Power View. Một tab mới đã được tạo. Đổi tên tab Hình tròn.

 2. Từ Trường Power View, chọn Year từ bảng Medals. Power View tính tổng dữ liệu vì chúng ở dạng số. Để ngăn chặn điều này, hãy bấm vào mũi tên cạnh Year trong vùng FIELDS rồi chọn Đếm (Riêng biệt), như minh họa trong màn hình sau đây.

  chọn Đếm (Riêng biệt) trong Trường Power View

 3. Tiếp theo, từ Events, chọn Sport. Một bảng đã được tạo trên khung báo cáo. Để thay đổi trực quan hóa thành Biểu đồ Hình tròn, chọn THIẾT KẾ > Chuyển Trực quan hóa > Biểu đồ Khác > Hình tròn. Màn hình sau đây hiện biểu đồ hình tròn của bạn.

  Chà, đó thật sự là một biểu đồ hình tròn rối mắt

 4. Biểu đồ hình tròn đó thật là quá rối mắt. Bạn quyết định sẽ lọc kết quả chỉ bao gồm những môn thể thao mùa đông. Đầu tiên, bấm vào biểu tượng mũi tên trong ngăn Bộ lọc thu gọn. Ngăn Bộ lọc sẽ bung rộng. Bấm XEM trên ngăn Bộ lọc, để bất kỳ bộ lọc nào bạn kéo vào đó sẽ áp dụng cho tất cả báo cáo trong dạng xem này. Kéo Season từ bảng Medals vào ngăn Bộ lọc. Chọn Winter từ bộ lọc Season, như trong màn hình sau đây.

  Trông tốt hơn rồi đó - biểu đồ hình tròn không nên quá rối mắt

 5. Cũng như với trực quan hóa Bản đồ, biểu đồ hình tròn sẽ có tính tương tác. Di chuột qua bất kỳ lát cắt hình tròn nào, thông tin sẽ được hiển thị. Bấm vào bất kỳ lát cắt nào hoặc trên bất kỳ màu nào trong chú giải sẽ tô sáng môn thể thao đó. Trong màn hình sau đây, khi bạn bấm Skating thì thông tin chú giải và lát cắt biểu đồ hình tròn được tô sáng, trong khi tất cả lát cắt và mục chú giải khác bị mờ đi.

  Biểu đồ hình tròn Power View có tính tương tác - chỉ cần bấm vào mục chú giải

Để xóa tô sáng, bấm lại vào lát cắt đã chọn hoặc bấm vào khu vực trống trong trực quan hóa.

Đó là một biểu đồ hình tròn thú vị và việc tạo bản đồ cũng thật dễ dàng. Nhưng Power View có thể tạo biểu đồ hình tròn thú vị hơn bằng cách trực quan hóa nhiều cấp độ chiều sâu vốn có trong cấu trúc phân cấp.

Tạo Biểu đồ Hình tròn Truy sâu Xuống bằng Cấu trúc phân cấp

Hãy tạo một biểu đồ hình tròn khác và dùng cấu trúc phân cấp mà bạn đã tạo trong hướng dẫn trước.

 1. Trong Trường Power View, trong bảng Events, bấm Sport để bỏ chọn nó rồi bấm SDE. SDE là trong cấu trúc phân cấp Sport/Discipline/Events mà bạn đã tạo trong hướng dẫn trước.

 2. Biểu đồ hình tròn có vẻ không thay đổi, nhưng khi bấm đúp vào lát cắt Skiing của biểu đồ hình tròn, Power View sẽ truy sâu xuống cấp độ tiếp theo của cấu trúc phân cấp. Bây giờ, biểu đồ hình tròn được dựa trên các môn thể thao trong thể loại Skiing. Lưu ý rằng chú giải bây giờ liệt kê các môn thuộc thể thao trượt tuyết, như minh họa trong màn hình sau đây.

  Biểu đồ hình tròn Power View dùng cấu trúc phân cấp cho phép bạn truy sâu xuống dữ liệu

  Cũng cần lưu ý mũi tên hướng lên xuất hiện bên trái của biểu tượng bộ lọc, ở góc trên bên phải của trực quan hóa. Bấm vào mũi tên hướng lên để truy ngược lên trong cấu trúc phân cấp, khi đó, trường hợp này sẽ hiển thị biểu đồ hình tròn của Sport.

 3. Bấm đúp vào lát cắt Ski Jumping và biểu đồ hình tròn sẽ truy sâu xuống một cấp độ khác trong cấu trúc phân cấp, đó là Events. Các sự kiện Ski Jumping được hiển thị và chú thích cho biểu đồ đang hiển thị Events, đó là cấp độ thấp nhất trong cấu trúc phân cấp.
  bấm đúp vào biểu đồ hình tròn Power View để đi sâu vào dữ liệu cấu trúc phân cấp

 4. Để trở lại cấp độ cao hơn trong cấu trúc phân cấp, còn được gọi là truy ngược lên, hãy bấm vào mũi tên hướng lên như trong màn hình sau đây. Khi cấp độ cao nhất trong cấu trúc phân cấp được hiển thị thì mũi tên hướng lên sẽ không còn hiển thị nữa.
  biểu tượng truy ngược lên trong Power View

Dùng Lát cắt để Hiển Thị Thêm Chi tiết

Bạn có thể hiển thị chi tiết hơn trong biểu đồ hình tròn.

 1. Từ bảng Medals trong Trường Power View, kéo Gender vào vùng SLICES. Mỗi lát cắt trong biểu đồ hình tròn hiện được cắt lát để phản ánh cách chia dữ liệu theo Gender. Di chuột qua bất kỳ lát cắt nào trong biểu đồ hình tròn và thông tin cung cấp được hiển thị dựa trên Gender.

 2. Truy sâu xuống Skiing, sau đó xuống Alpine Skiing. Di chuột qua lát cắt thấp hơn của sự kiện xuống dốc, bạn sẽ thấy rằng đội nữ đã tham gia vào sự kiện xuống dốc trên 16 lần, như trong màn hình sau đây.

  Di chuột qua lát cắt biểu đồ hình tròn Power View để biết thêm thông tin

Biểu đồ Thanh Bộ lọc Chéo với các Trực quan hóa khác

Bạn có thể áp dụng nhiều bộ lọc khác nhau cho biểu đồ hình tròn. Bạn thậm chí có thể dùng trực quan hóa khác để lọc biểu đồ hình tròn, với sự tương tác có thể thực hiện trên tất cả biểu đồ trong dạng xem.

 1. Bấm vào khung báo cáo Power View bên ngoài biểu đồ hình tròn. Từ Trường Power View, chọn Population từ bảng Population rồi chọn Country Name từ bảng Population để hiển thị tên quốc gia hoặc vùng

 2. Hãy lọc dạng xem chỉ với một số ít quốc gia hoặc vùng. Để hiển thị vùng Bộ lọc, bạn có thể chọnKhu vực Bộ lọc từ ribbon POWER VIEW hoặc bạn có thể bấm vào biểu tượng Bộ lọc xuất hiện khi bạn di chuột qua trực quan hóa, ở gần góc trên bên trái. Lựa chọn Khu vực Bộ lọctrong ribbon và biểu tượng Bộ lọc sẽ được hiện trong màn hình sau đây.
  biểu tượng Bộ lọc sẽ xuất hiện khi bạn di chuột qua trực quan hóa Power View

 3. Trong Bộ lọc, chỉ chọn Quốc gia hoặc Vùng sau đây: Áo, Canada, Chile, Cộng hóa Séc, Pháp và Đức.

 4. Hãy chuyển thông tin này thành Biểu đồ Thanh Liên cụm. Trên ribbon, bấm THIẾT KẾ > Chuyển Trực quan hóa > Biểu đồ Thanh > Biểu đồ Thanh Liên cụm.

 5. Bấm vào một trong các thanh trong Biểu đồ Thanh. Lưu ý cách cập nhật dữ liệu trong biểu đồ hình tròn dựa trên sự lựa chọn của bạn, tô sáng thông tin tương ứng. Bấm Canada trong Biểu đồ Thanh. Báo cáo của bạn trông giống như màn hình sau.

  dữ liệu động trong trực quan hóa biểu đồ hình tròn Power View

  Hãy thử bấm vào các lựa chọn khác và xem cách biểu đồ hình tròn thay đổi ngay lập tức khi bạn chọn.

 6. Bạn cũng có thể truy sâu xuống dữ liệu giống như bạn đã làm trước đây. Bấm đúp vào lát cắt Skiing trong biểu đồ hình tròn, sau đó bấm đúp vào môn Alpine Skiing và biểu đồ hình tròn phản hồi bằng cách hiển thị tất cả Sự kiện trong môn Alpine Skiing. Lọc kết quả bằng cách bấm vào biểu đồ thanh hoạt động giống nhau ở cấp độ này của cấu trúc phân cấp. Bấm vào France, bộ lọc biểu đồ hình tròn sẽ cho kết quả Sự kiện của Pháp như trong màn hình sau đây.

  dùng nhiều trực quan hóa Power View để tạo báo cáo tương tác thú vị

Bạn có thể dùng nhiều kiểu trực quan hóa khác nhau để lọc biểu đồ hình tròn và trong Power View, tất cả đều mang tính tương tác. Và khi bạn đăng báo cáo lên site [thuật ngữ] Nghiệp vụ Thông minh trên SharePoint, báo cáo Power View của bạn vẫn mang tính tương tác với những người có quyền xem các báo cáo này.

Tạo Biểu đồ Thanh và Biểu đồ Cột Tương tác

Bạn đã biết cách biểu đồ thanh được dùng để lọc trực quan hóa khác, chẳng hạn như biểu đồ hình tròn. Trong phần này, bạn sẽ học cách tạo biểu đồ thanh và cột hấp dẫn và mang tính tương tác.

 1. Chọn POWER VIEW > Chèn > Power View để tạo Báo cáo Power View mới. Đổi tên báo cáo Thanh và Cột.

 2. Từ bảng Medals, chọn Medal Count rồi chọn NOC_CountryRegion từ bảng Medals. Từ ribbon, chọn THIẾT KẾ > Chuyển Trực quan hóa > Biểu đồ Cột > Cột Liên cụm. Trực quan hóa có rất nhiều mục nhập, vì vậy hãy lọc dạng xem để chỉ hiển thị các nước hoặc vùng đã giành 200 huy chương hoặc nhiều hơn. Để thực hiện điều đó, bấm vào biểu tượng Bộ lọc rồi thay đổi chế độ của bộ lọc thành Nâng cao, bằng cách bấm vào biểu tượng mũi tên bên phải bên cạnh cục tẩy, như trong màn hình sau đây.

  biểu tượng Bộ lọc Nâng cao trong Power View

 3. Để biểu đồ thú vị hơn, hãy kéo Medal từ bảng Medals vào trực quan hóa.

 4. Tiếp theo, hãy đưa vào một slicer. Bấm vào báo cáo bên ngoài biểu đồ, chọn Medal từ bảng Medals rồi chọn THIẾT KẾ > Slicer từ ribbon. Báo cáo của bạn trông giống như màn hình sau đây.

  Biểu đồ Cột trong Power View

 5. Thật thú vị. Nhưng bạn quyết định rằng sẽ tốt hơn nếu đó là cột xếp chồng. Chọn THIẾT KẾ > Chuyển Trực quan hóa > Biểu đồ Cột > Cột Xếp chồng. Trông khá hơn rồi đấy và báo cáo của bạn giờ trông giống như màn hình sau đây.

  Biểu đồ Cột xếp chồng trong Power View

 6. Bây giờ hãy thêm slicer khác dựa trên Season. Bấm vào khu vực trống trên khung báo cáo, sau đó chọn Season từ bảng Medals. Sau đó chọn Slicer từ ribbon. Khi bấm vào Winter, bạn lưu ý rằng không có mục nhập - hình như không có quốc gia hoặc vùng nào đạt được hơn 200 huy chương trong Mùa đông. Trong ngăn Bộ lọc, bấm BIỂU ĐỒ, thay đổi bộ lọc Medal Count thành ít nhất 30 huy chương và bạn sẽ thấy kết quả như sau.

  Biểu đồ Cột Xếp chồng đã Lọc trong Power View

 7. Biểu đồ này cũng có tính tương tác. Trong chú giải Medal, hãy bấm Silver. Kết quả huy chương Bạc được tô sáng và các kết quả khác trong bảng bị mờ đi, như trong màn hình sau đây.

  Biểu đồ Cột Power View có tính tương tác

 8. Mặc dù đây là Biểu đồ Cột nhưng cũng dễ dàng để thay đổi thành biểu đồ thanh. Chọn THIẾT KẾ > Chuyển Trực quan hóa > Biểu đồ Thanh > Thanh Xếp chồng từ ribbon. Bạn nhận được biểu đồ tương tự, nhưng là biểu đồ thanh, như trong màn hình sau đây. Biểu đồ thanh có tính tương tác như các biểu đồ khác.

  dễ dàng thay đổi trực quan hóa Power View

Có nhiều cách khác nhau để tương tác với biểu đồ Thanh và Cột. Hãy tự mình khám phá và trải nghiệm.

Điểm kiểm và Bài kiểm tra

Hãy xem lại những điều bạn đã học

Trong hướng dẫn này, bạn đã được học cách tạo biểu đồ dạng bản đồ, hình tròn, thanh và cột tương tác chỉ với vài cú bấm chuột. Bạn cũng đã được học cách cấu trúc phân cấp có thể giúp báo cáo mang tính tương tác mạnh mẽ hơn và cho phép người xem báo cáo của bạn tham gia nhiều hơn vào báo cáo.

Bạn cũng học được cách đưa nhiều trực quan hóa vào một báo cáo, và làm thế nào những trực quan hóa đó có thể lọc, tương tác và xây dựng dựa vào nhau.

Trong hướng dẫn tiếp theo của chuỗi hướng dẫn này, bạn sẽ tạo báo cáo Power View tuyệt vời hơn... bao gồm báo cáo tạo hiệu ứng hoạt hình và thể hiện dữ liệu Olympics thay đổi theo thời gian như thế nào. Khá thú vị và dễ dàng để tạo báo cáo này và thậm chí còn thú vị hơn nữa khi xem phản ứng của người xem các báo cáo mà bạn đã tạo.

Đây là nối kết đến hướng dẫn tiếp theo để bạn có thể thử tự tạo các báo cáo:

Hướng dẫn 6: Tạo Báo cáo Power View Tuyệt vời - Phần 2

Bài kiểm tra

Bạn muốn biết mình nhớ những gì đã học? Đây là cơ hội của bạn. Bài kiểm tra sau đây nhấn mạnh đến tính năng, khả năng hoặc yêu cầu mà bạn đã học trong hướng dẫn này. Bạn có thể tìm thấy câu trả lời ở cuối trang. Chúc bạn may mắn!

Câu 1: Điều nào sau đây là đúng khi nói về thứ tự sắp xếp giá trị trong một trường?

A: Để thay đổi thứ tự sắp xếp trường, bạn phải kết hợp trường đó với trường khác, sau đó xóa bỏ trường ban đầu.

B: Dù gì đi nữa bạn cũng không thể thay đổi thứ tự sắp xếp trường.

C: Nếu bạn muốn sắp xếp theo trường liên kết thì trường liên kết đó phải có trong Mô hình Dữ liệu.

D: Không có câu nào ở trên.

Câu 2: Slicer cung cấp chức năng gì?

A: Slicer sao chép dữ liệu từ một trường khác.

B: Slicer cắt dữ liệu thành đôi và giữ lại một nửa dữ liệu cho mình.

C: Trực quan hóa bộ lọc slicer dựa trên dữ liệu trong trường slicer hoặc các trường.

D: Không có câu nào ở trên.

Câu 3: Khi bạn dùng cấu trúc phân cấp trong trực quan hóa báo cáo thì có thể xảy ra điều nào trong những điều sau đây?

A: Không có gì xảy ra – bạn không thể dùng cấu trúc phân cấp trong trực quan hóa.

B: Bạn có thể truy sâu xuống thông qua các cấp độ của cấu trúc phân cấp và trực quan hóa sẽ tự động thay đổi để phản ánh cấp độ hiện tại của cấu trúc phân cấp.

C: Bạn có thể truy sâu xuống thông qua cấp độ của cấu trúc phân cấp, nhưng bạn không thể truy ngược lên.

D: Cả B và C.

Câu 4: Trong ngăn Bộ lọc, điều nào sau đây là đúng?

A: Kéo một trường vào vùng BIỂU ĐỒ của ngăn Bộ lọc lọc tất cả báo cáo trên trang tính Power View.

B: Kéo một trường vào vùng XEM của ngăn Bộ lọc lọc tất cả báo cáo trên trang tính Power View.

C: Bạn phải kéo trường tương tự vào vùng BIỂU ĐỒ và XEM của ngăn Bộ lọc để lọc tất cả trực quan hóa trên trang tính Power View.

D: Bạn không thể kéo trường vào ngăn Bộ lọc được.

Đáp án của bài kiểm tra

 1. Câu trả lời đúng: C

 2. Câu trả lời đúng: C

 3. Câu trả lời đúng: B

 4. Câu trả lời đúng: B

Lưu ý: Dữ liệu và hình ảnh trong chuỗi hướng dẫn này được dựa trên những điều sau đây:

 • Tập hợp dữ liệu Thế vận hội từ Guardian News & Media Ltd.

 • Hình ảnh cờ được lấy từ nguồn Sách tham khảo của CIA (cia.gov)

 • Dữ liệu dân số từ Ngân hàng Thế giới (worldbank.org)

 • Biểu đồ hình ảnh Thể thao Olympic của Thadius856 và Parutakupiu

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×