Hướng dẫn cho tổ chức và định dạng dữ liệu trên một trang tính

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Microsoft Office Excel có một số tính năng giúp bạn dễ dàng quản lý và phân tích dữ liệu. Để tận dụng các tính năng này, điều quan trọng là bạn tổ chức và định dạng dữ liệu trong một trang tính theo các hướng dẫn sau đây.

Trong bài viết này

Hướng dẫn về tổ chức dữ liệu

Hướng dẫn về định dạng dữ liệu

Hướng dẫn về tổ chức dữ liệu

Đặt tương tự như các mục trong cùng một cột    Thiết kế dữ liệu sao cho tất cả các hàng có tương tự như các mục trong cùng một cột.

Giữ lại phạm vi dữ liệu riêng biệt    Rời khỏi ít nhất một cột trống và một hàng trống giữa các phạm vi dữ liệu liên quan và dữ liệu khác trên trang tính. Excel có thể sau đó thêm dễ dàng phát hiện và chọn phạm vi khi bạn sắp xếp, lọc hoặc chèn tổng phụ tự động.

Vị trí dữ liệu quan trọng trên hoặc dưới phạm vi    Tránh đặt dữ liệu quan trọng sang trái hoặc bên phải của phạm vi bởi vì có thể ẩn dữ liệu khi bạn lọc phạm vi.

Tránh hàng và cột trong một phạm vi    Tránh đưa các hàng và cột trong một phạm vi dữ liệu. Hãy làm như sau để đảm bảo rằng Excel có thể dễ dàng phát hiện và chọn phạm vi dữ liệu liên quan.

Hiển thị tất cả các hàng và cột trong một phạm vi    Hãy đảm bảo rằng bất kỳ hàng hay cột ẩn được hiển thị trước khi bạn thực hiện thay đổi thành phạm vi dữ liệu. Khi các hàng và cột trong một phạm vi không được hiển thị, dữ liệu có thể xóa bỏ vô tình. Để biết thêm thông tin, hãy xem ẩn hoặc hiển thị hàng và cột.

Đầu trang

Hướng dẫn về định dạng dữ liệu

Nhãn cột dùng để xác định dữ liệu    Tạo nhãn cột trong hàng đầu tiên của phạm vi dữ liệu bằng cách áp dụng định dạng khác với dữ liệu. Excel có thể dùng các nhãn để tạo báo cáo và để tìm và sắp xếp dữ liệu. Sử dụng một phông chữ, căn chỉnh, định dạng, mẫu hình, viền hoặc kiểu viết hoa cho nhãn cột khác với định dạng mà bạn gán cho dữ liệu trong phạm vi. Định dạng các ô dưới dạng văn bản trước khi bạn nhập các nhãn cột. Để biết thêm thông tin, hãy xem các cách định dạng một trang tính.

Sử dụng các viền ô để phân biệt dữ liệu    Khi bạn muốn phân nhãn với dữ liệu, hãy dùng viền ô — không trống hàng hoặc đường đứt nét — để chèn dòng bên dưới nhãn. Để biết thêm thông tin, hãy xem áp dụng hoặc loại bỏ ô giáp trên một trang tính.

Tránh khoảng trắng đầu và cuối để tránh lỗi    Tránh chèn khoảng trống ở đầu hoặc cuối của một ô để thụt lề dữ liệu. Các khoảng trống dư thừa có thể ảnh hưởng đến sắp xếp, tìm kiếm và định dạng được áp dụng cho một ô. Thay vì nhập dấu cách để thụt lề dữ liệu, bạn có thể sử dụng lệnh Tăng thụt lề bên trong ô. Để biết thêm thông tin, hãy xem Reposition dữ liệu trong một ô.

Mở rộng định dạng dữ liệu và công thức    Khi bạn thêm hàng mới của dữ liệu đến cuối một phạm vi dữ liệu, Excel sẽ mở rộng định dạng nhất quán và công thức. Ba năm ô trước đó phải sử dụng cùng định dạng cho định dạng đó để thể gia hạn. Tất cả các công thức trước đó phải nhất quán cho công thức để thể gia hạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem điền dữ liệu tự động trong ô trang tính.

Sử dụng một định dạng bảng Excel để làm việc với dữ liệu liên quan    Bạn có thể bật nhiều phạm vi ô trên trang tính của bạn vào bảng Excel. Dữ liệu được xác định bằng bảng có thể được thao tác độc lập với dữ liệu bên ngoài vào bảng, và bạn có thể dùng tính năng cụ thể bảng để nhanh chóng sắp xếp, lọc, tất cả, hoặc tính toán dữ liệu trong bảng. Bạn cũng có thể dùng tính năng bảng để compartmentalize tập hợp dữ liệu liên quan bằng cách tổ chức dữ liệu đó trong nhiều bảng trên một trang tính. Để biết thêm thông tin, hãy xem tổng quan về Excel bảng.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×