Hướng dẫn cho người quản trị máy tính để thêm người dùng trong Business Contact Manager

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để hoàn tất cấp quyền truy nhập vào một người dùng không sử dụng cùng một máy tính mà cơ sở dữ liệu nằm, người sở hữu cơ sở dữ liệu cũng phải cấp ảnh con chó hoặc của cô ấy truy nhập vào máy tính mà cơ sở dữ liệu nằm, trừ khi máy tính là một phần của một miền. Nếu nó không phải là một phần của tên miền và người sở hữu cơ sở dữ liệu không thể đăng nhập vào máy tính dưới dạng một người quản trị, sau đó người quản trị cho máy tính cần cấp quyền người dùng mới này truy nhập. Nếu máy tính là một phần của tên miền, người quản trị miền có thể cấp cho người dùng truy nhập vào máy tính.

Nếu bạn không chắc chắn nếu bạn là người quản trị, hãy xem làm thế nào để tôi biết nếu tôi là người quản trị?

Để đăng nhập như người quản trị

Để đăng nhập như người quản trị hoặc thành viên của nhóm người quản trị, hãy làm theo các hướng dẫn.

 1. Trên menu bắt đầu , hãy bấm Nhật ký, sau đó bấm Nhật ký tắt.

 2. Để đăng nhập như người quản trị, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Trên màn hình Chào mừng, bấm vào biểu tượng tài khoản người dùng cho tài khoản người dùng người quản trị của bạn.

  • Trên tên miền, hãy nhấn CTRL + ALT + phím xóa BỎ, sau đó nhập thông tin tài khoản cho tài khoản người dùng người quản trị của bạn.

   Lưu ý: Nếu bạn có thể đăng nhập nhiều hơn một máy tính, hãy bấm nút tùy chọnđăng nhập vào trường, chọn tên máy tính (máy tính này), nơi tính tên là tên của máy tính mà cơ sở dữ liệu nằm.

Để cho phép hoặc từ chối truy nhập vào cơ sở dữ liệu Business Contact Manager

 1. Trên menu Business Contact Manager , trỏ tới Công cụ cơ sở dữ liệu, sau đó bấm Chia sẻ cơ sở dữ liệu.

 2. Hoàn tất trình hướng dẫn cơ sở dữ liệu chia sẻ.

  Lưu ý: 

  • Để cho phép hoặc từ chối truy nhập vào chỉ một số người dùng của bạn, chọn tôi muốn chia sẻ dữ liệu của tôi, và sau đó, trên trang Chọn người dùng , hãy thay đổi của bạn. Để thêm người dùng mới làm người quản trị, hãy bấm Thêm người dùng mới. Nếu người dùng có quyền truy nhập máy tính này, nó sẽ không cần thiết để thêm tài khoản cụ thể của mình một lần nữa.

  • Để biết thêm thông tin về màn hình, bấm Trợ giúp.

  • Nếu người dùng cần mật khẩu để truy nhập cơ sở dữ liệu được chia sẻ, người quản trị sẽ được yêu cầu cung cấp mật khẩu tạm thời. Chỉ có thể dùng mật khẩu tạm thời này một lần. Lần đầu tiên, người dùng mới này truy cập mục Cơ sở dữ liệu Trình quản lý Liên hệ Công việc, người dùng được nhắc nhập mật khẩu tạm thời này, sau đó nhập mạng hiện tại của mình hoặc mật khẩu cục bộ. Từ đó thời gian chuyển tiếp, mạng hoặc cục bộ mật khẩu của người dùng là người người dùng truy nhập vào cả hai vào mạng và cơ sở dữ liệu. Bất kỳ mật khẩu được sử dụng — hay không là tạm thời hay vĩnh viễn — phải phù hợp với các tiêu chuẩn bảo mật thiết trong mạng cục bộ của bạn.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×