Hướng dẫn công cụ sổ ghi chép lớp học OneNote cho Windows 10

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Các công cụ sổ ghi chép lớp học OneNote cho Windows 10 phép giáo viên để tiết kiệm thời gian và làm việc hiệu quả hơn với sổ ghi chép lớp học của họ.

Tính năng bao gồm:

Tab sổ ghi chép lớp học

Nếu bạn có giấy phép giáo viên trong thuê bao Office 365 của trường học của bạn, hoặc nếu bạn có quyền quản trị đối với một sổ ghi chép lớp học, tab Sổ ghi chép lớp học sẽ được hiển thị trong OneNote cho Windows 10.

Menu của tab sổ ghi chép lớp học

Để bật trên tab theo cách thủ công, hãy mở thiết đặt > tùy chọn, rồi đặt công cụ sổ tay lớp học để trên.

Tùy chọn cho sổ ghi chép lớp học công cụ

Phân phối một trang cho học viên

Phân phối một nhiệm vụ, bài tập về nhà, thông tin trang hoặc tài nguyên khác cho học viên, sử dụng Phân phối trang.

 1. Bắt đầu từ trang OneNote mà bạn muốn phân phối, hãy chọn Trang phân phối. Bạn có thể phân phối trang từ bất kỳ phần nào trong sổ ghi chép lớp học.

 2. Chọn phần để sao chép trang vào. Mỗi sinh viên sẽ nhận được một bản sao của trang đó trong phần riêng của họ.

 3. Chọn phân phối.
  Phân phối trang để học viên tùy chọn

Phân phối phần mới cho học viên

Sử dụng Phân phối phần mới để tạo phần mới, trống trong sổ ghi chép lớp học từng học viên. Ví dụ, dùng nó để tạo một phần phòng mới trong mỗi sổ ghi chép học viên.

 1. Chọn phân phối phần mới.

 2. Nhập tên của phần mới.

 3. Chọn phân phối.

  Ví dụ về phần sổ ghi chép mới lớp học

 4. Để điền vào phần mới với nội dung, hãy dùng Trang phân phối.

Xem lại và đánh giá công việc sinh viên

Làm việc hoàn thành sinh viên trong sổ tay lớp học của họ, giáo viên có thể xem lại và cung cấp phản hồi — ngay cả khi họ không phải trong lớp học.

 1. Trong sổ tay lớp học của bạn, hãy chọn Xem lại sinh viên công việc.

 2. Chọn một phần (ví dụ, bài tập về nhà) để xem danh sách tất cả các trang được phân phối tới phần đó.

 3. Chọn trang bạn muốn xem lại, sau đó chọn từ danh sách học viên của để xem lại của họ làm việc.
  Mẹo: Học viên có thể được sắp xếp theo tên hoặc họ để giữ chúng căn chỉnh với sổ lớp của bạn.

  Xem lại các học viên công việc và chọn tùy chọn

Quản lý sổ tay lớp học của bạn

Để thêm hoặc loại bỏ sinh viên hoặc giáo viên, tạo sổ ghi chép lớp học mới, hoặc quản lý sổ tay lớp học hiện có, các nút trong công cụ sổ ghi chép lớp học OneNote Online đưa bạn tới một trang web khác nhau. Chọn điều này khởi động ứng dụng Class Notebook trong Office 365, và làm theo các hướng dẫn trong ứng dụng đó.

Quản lý các nút sổ ghi chép lớp học

Tài nguyên dành cho giáo viên

Các nút trong phần Phát triển Professional mở các nối kết này:

Quản lý sổ ghi chép menu

Để gửi phản hồi về công cụ sổ ghi chép lớp học như thế nào làm việc cho bạn (hoặc không hoạt động), sử dụng phần Trợ giúp và phản hồi . Khi bạn chọn Gửi phản hồi, chương trình email mặc định sẽ mở ra, hãy sẵn sàng để gửi cho chúng tôi một email.

Quản lý tùy chọn chọn sổ ghi chép

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×